Zpráva o provedení kontroly dlouhodobých hospitalizací u pacientů s covid-19

Dne 28. 7. 2020 budou na webu ke koronaviru promítnuty výsledky zpětné kontroly zdravotních záznamů u dlouhodobých hospitalizací pacientů s covid-19. S potřebným časovým odstupem byla v nemocnicích zpětně provedena kontrola zdravotních záznamů a byly identifikovány hospitalizace a překlady pacientů, kteří do nemocnic přišli z důvodů covid-19, avšak jejich pokračující hospitalizace již s touto nemocí nesouvisí a jde o řešení jiných zdravotních problémů. V naprosté většině jde o dlouhodobé hospitalizace pacientů, kteří již jsou negativní v testech na COVID-19 a lze je tedy vypustit z denních zpráv o celkových počtech hospitalizovaných. Kontrola je součástí rozsáhlejší retrospektivní analýzy dat, která dle nastaveného protokolu hodnotí polymorbiditu pacientů, příčiny jejich hospitalizace, náplň a průběh léčby. Je nutné zdůraznit, že v důsledku této kontroly nebyla žádná hospitalizace z databáze vyřazena, všechny hospitalizační pobyty byly retrospektivně potvrzeny jako řádně zadané a vztahující se k pacientům s nemocí COVID-19. Celkem tedy zůstává platný údaj, že souhrnný počet hospitalizovaných od počátku epidemie je k 27.7. 1694. Kontrola pouze navrhla ukončit sledování dlouhodobých hospitalizací a hospitalizací s následnými překlady, jejichž primární příčinou již není nemoc covid-19.