Změna v testování zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných, s účinností od 20. 12. 2021

S účinností od 20. prosince 2021 se mění mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. listopadu 2021 k testování zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných.

Zaměstnanci, kterému vyšel rychlý antigenní test (RAT) pozitivní, bezodkladně uvědomí zaměstnavatele o plánované nepřítomnosti na pracovišti kvůli podezření na pozitivitu na přítomnost viru SARS-CoV-2 a pracoviště opustí.

Doba od zjištění pozitivního výsledku antigenního testu do obdržení výsledku konfirmačního RT-PCR testu, po kterou nedochází k výkonu práce, je překážkou v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 zákoníku práce, a to po dobu, po kterou se nejedná o jinou důležitou překážku v práci podle nařízení vlády č. 590/2006 Sb.

Osoby samostatně výdělečně činné, kterým vyšel rychlý antigenní test pozitivní, musí opustit pracoviště.

Zaměstnavatel, jehož zaměstnanci vyšel RAT pozitivní, se nařizuje vystavit zaměstnanci písemné potvrzení dle vzoru níže.

Osobě, které vyšel rychlý antigenní test (RAT) pozitivní, se nařizuje podrobit se bez bezodkladně konfirmačnímu RT-PCR testu na vyšetření přítomnosti viru SARS-CoV-2 u poskytovatele zdravotních služeb.

Jde-li o zaměstnance, je povinen předložit, před provedením konformačního testu, poskytovateli zdravotních služeb potvrzení zaměstnavatele viz níže.

Jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou, je povinna předložit čestné prohlášení o tom, že si sama provedla nebo jí byl laickou osobou proveden test s pozitivním výsledkem; toto prohlášení musí obsahovat následující údaje: jméno a příjmení osoby, datum narození, číslo pojištěnce, datum provedení testu a podpis.

Osobě, které byl proveden konfirmační RT-PCR test s pozitivním výsledkem, se nařizuje uvědomit bezodkladně o výsledku tohoto testu svého praktického lékaře, popřípadě jiného lékaře nebo orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa výkonu práce k určení dalšího postupu.