Změna podmínek cestování z České republiky do Řecka

V návaznosti na jednání předsedů vlád obou zemí zveřejnilo velvyslanectví Řecké republiky 13. 8. 2020 odpoledne oznámení ohledně letecké dopravy z ČR do Řecka:

Na základě rozhodnutí řeckého předsedy vlády pana Mitsotakise NEBUDE pro osoby cestující letecky z České republiky do Řecka požadováno potvrzení o negativním testu na COVID-19. Cestující z České republiky do Řecka musí ale i nadále dbát na včasné vyplnění online formuláře, tzv. Passenger Locator Form, a to nejméně 24 hodin před odletem na webových stránkách řecké vlády: https://travel.gov.gr.

Dále doporučujeme českým občanům cestujícím do Řecka, aby sledovali webové stránky Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Velvyslanectví v Athénách, kde budou zveřejňovány aktualizované informace. Rovněž doporučujeme registraci v systému DROZD.

Ve fakultních nemocnicích a zdravotních ústavech pod Ministerstvem zdravotnictví ČR a vybraných krajských nemocnicích budou nadále zajišťovány odběrové kapacity včetně víkendů. Tyto kapacity jsou nutné hlavně pro odběry a testování indikovaných pacientů, ale i z důvodu možného zavedení opatření ze strany jiných států. Testování samoplátců je nadále na dobrovolné bázi.

Aktuální seznam odběrových center: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/