Vývoj událostí v čase

V souvislosti s aktuálním výskytem epidemie COVID-19 Ministerstvo zdravotnictví systematicky monitoruje situaci a je v úzkém spojení jak s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), tak i s experty ze Světová zdravotnická organizace (WHO). Ministerstvo zdravotnictví proto připravilo pro občany souhrnné informace, které jsou průběžně aktualizovány. 

V úterý 14. dubna 2020 vyhlásila vláda plán postupného uvolňování opatření v souvislosti s výskytem epidemie COVID-19 na území ČR. Tento vývoj v čase již proto není doplňován. Aktuální vývoj najdete zde.

V pondělí 6. dubna 2020 byla přijata nová opatření v souvislosti s nouzovým stavem.

Nová opatření:

 • Od 7. dubna 2020 od 00.00 hod se umožňuje provozovat individuální venkovní sporty. Dále je možné vykonávat venkovní sportovní aktivity bez ochranných prostředků dýchacích cest, pokud je dodržena bezpečná vzdálenost mezi osobami nejméně 2 metry.
 • Od 7. dubna 2020 od 00.00 hod se rozšiřuje výjimka ze zákazu maloobchodního prodeje a prodeje v provozovnách stanovená dne 12. března 2020 na sběrny a výkupy surovin a kompostárny.
 • Od 9. dubna 2020 od 00.00 hod se se rozšiřuje výjimka ze zákazu maloobchodního prodeje a prodeje v provozovnách stanovená dne 12. března 2020 na provozovny hobbymarketů a prodejny a servisy jízdních kol.
 • Od 9. dubna 2020 od 00.00 hod se nařizuje všem provozovnám s udělenou výjimkou ze zákazu maloobchodního prodeje a prodeje v provozovnách stanovené dne 12. března 2020, zajistit u vchodůdezinfekční prostředky a ochranné rukavice, což nově neplatí pouze pro potraviny ale již pro všechny otevřené provozovny. Všichni zákazníci v otevřených provozovnách musí dodržovat hygienickou vzdálenost dva metry mezi jednotlivými osobami. Provozovny jsou také povinny vyvěsit informační letáky s novými mimořádnými opatřeními, které budou ke stažení na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Dále dojde ke změně možnosti výjezdu z území České republiky. Bude možné, aby všechny osoby mohly vyjet do zahraničí za účelem nezbytně nutné cesty. Při návratu na území České republiky bude povinně této osobě nařízena domácí karanténa v délce 14 dnů.

Ve středu 1. dubna 2020 vydalo ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření v souvislosti s nouzovým stavem.

Nová opatření:

 • Od úterý 2. dubna 2020 od 6:00 hodin se rozšiřuje výjimka ze zákazu maloobchodního prodeje a prodeje v provozovnách stanovená dne 12. března 2020 na provozovny domácích potřeb, pokud lze v provozovně nakoupit ochranné prostředky dýchacích cest jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, rukavice nebo desinfekci.
 • Od úterý 2. dubna 2020 se nařizuje hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy vyčlenit ve zdravotnických zařízeních na území každého kraje a hlavního města Prahy prostory s lůžkovou kapacitou pro oddělení osob, jimž jsou poskytovány sociální služby, u kterých se prokázalo onemocnění COVID-19, alespoň v rozsahu 60 lůžek na 100 000 obyvatel kraje nebo hlavního města Prahy,  a to operativně podle potřeby vyvolané aktuální epidemiologickou situací, a zajistit, aby tyto prostory byly zřetelně označeny.

V pondělí 30. března 2020 vydalo ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření v souvislosti s nouzovým stavem.

Nové opatření:

 • Od úterý 31. března 2020 od 00.00 hodin platí, že všem občanům České republiky a cizincům s povoleným pobytem na území České republiky nad 90 dnů bude povinně nařízena domácí karanténa po dobu 14 dnů po návratu na území České republiky bez ohledu na zemi, ze které se vracejí.
 • Od úterý 31. března 2020 od 00.00 hodin se zákaz pohybu na veřejně dostupných místech bez ochranných prostředků dýchacích nevztahuje na děti do dvou let a na řidiče motorových vozidel, jestliže jsou v tomto vozidle sami.

Ve čtvrtek 26. března 2020 vláda přijala další mimořádné opatření v souvislosti s nouzovým stavem. Podívejte se, co aktuálně platí.

Nová opatření:

 • Od 27. března 2020 od 06:00 se rozšiřuje výjimka ze zákazu maloobchodního prodeje a prodeje v provozovnách stanovená dne 12.března 2020 na zámečnictví a servis dalších výrobků pro domácnost, opravy, údržby a instalaci strojů a zařízení pro domácnost, provozování pohřebiště a služby související a myčky aut. Dále je pak uvolněný režim pro hotely a penziony, které mohou přijímat nové klienty, kteří se ubytovávají za účelem zaměstnání, podnikání.
 • Od 27. března 2020 od 06:00 hodin se zákaz prodeje ubytovacích služeb nevztahuje na prodej a poskytování ubytování služeb na osoby ubytované za účelem výkonu povolání, podnikání nebo jiné výdělečné činnosti a na cizince do doby jejich opuštění území České republiky a cizince s pracovním povolením. 
 • Od 27. března 2020 od 06:00 hodin je nařízen prodej nebaleného pečiva pouze za podmínky, že je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob a že prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny.

Platné výjimky najdete v mimořádných opatřeních MZ ČR.

V pondělí 23. března 2020 vláda přijala další mimořádná opatření v rámci boje proti šíření koronaviru SARS CoV-2.

Nová opatření:

 • Od 25. března 2020 od 00.00 hodin je zakázána všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách s rozlohou větší než 500 m2 v čase mezi 08.00 a 10.00 hodin s výjimkou osob nad 65 let.
 • Od 24. března 2020 od 06:00 hodin je možné pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti či účasti na pohřbu. Při kontaktu s ostatními osobami je nutné zachovávat odstup nejméně 2 metry, pokud je to možné.

Nařízení vlády, kterým bylo vyhlášeno omezení pohybu osob na území České republiky, se prodlužuje, a to prozatím do středy 1. dubna 2020.

Ve čtvrtek 19. března 2020 přijala vláda mimořádné opatření, kterým změnila čas vyhrazený seniorům pro nakupování potravin a změnila časovou platnost vyplácení ošetřovného pro rodiče.

Nová opatření

 • Od 20. března 2020 od 00.00 hodin je nově zakázána všem osobám přítomnost ve vybraných maloobchodních prodejnách v čase mezi 7.00 a 9.00 hodin s výjimkou osob nad 65 let a osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P starší 50 let
 • Dále dojde ke změně časové platnosti vyplácení ošetřovného, a to na dobu, po kterou bude zákaz školní docházky platit. Současně také rozhodla o zvýšení věkové hranice dětí z 10 na 13 let. Nárok na ošetřovné mají mít i osoby, které po uzavření denních stacionářů doma pečují o postižené osoby. Nařízení vlády bude platit i zpětně a rodiny, které již ošetřovné čerpají, o ně nebudou muset znovu žádat. Finanční příspěvek byl schválen i pro osoby samostatně výdělečně činné, které v současnosti zůstaly doma kvůli zajištění péče o děti.
 • Od 20. března 2020 platí další výjimky ze zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb, který se nově nevztahuje na činnost realitních kanceláří a služeb účetních a daňových poradců.
 •  Od 21. března 2020 budou tzv. pendleři muset nově při překračování hranic předložit speciální, k tomu určený dokument, tzv. knížku přeshraničního pracovníka, který při odjezdu i návratu potvrdí policie a bude sloužit k prokazování četnosti a pravidelnosti překračování hranice. Formulář je ke stažení na webových stránkách Ministerstva vnitra a k dispozici jej budou mít i policisté na hranicích.

Ve středu 18. března 2020 vláda přijala další mimořádná opatření v rámci boje proti šíření koronaviru SARS CoV-2. Vláda zavedla povinnost nosit ochranné prostředky a vyčlenila seniorům čas pro nakupování potravin. Dle těchto nařízení došlo také k omezení 39 dálkových vlakových linek Českých drah, a.s.

Nová opatření:

 • Od 19. března 2020 od 00.00 hodin se dle usnesení vlády zakazuje všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest.
 • Od 19. března 2020 od 00.00 hodin je zakázána všem osobám přítomnost ve vybraných maloobchodních prodejnách v čase mezi 10.00 a 12.00 hodin s výjimkou osob nad 65 let.
 • Od 19. března 2020 od 00.00 hodin je tzv. ,,pendlerům“ nařízen omezený pohyb na území ČR, a to pouze na nezbytně nutné potřeby s výjimkou:
  • nezbytné cesty za rodinou či osobami blízkými
  • cesty nutné k zajištění potřeb pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc)
  • pohyb v přírodě
  • cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí

Dále ministr zdravotnictví zrušil výjimku ze zákazu návštěv ze zdravotnických zařízení pro otce, kteří chtějí být doprovodem u porodu. Nadále platí výjimka pro návštěvy nezletilých pacientů. Je tedy nadále přípustné, aby otec navštívil novorozené dítě. Je samozřejmé, že nemocnice má právo nastavit pro tyto návštěvy určitý hygienický režim. Platné výjimky najdete v mimořádném opatření MZ ČR.

V úterý 17. března 2020 vláda schválila návrh nařízení o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2. Osoby, které nakoupily léčivě je momentálně nesmějí přeprodávat do zahraničí.

V pondělí 16. března 2020 byly dle usnesení vlády ze zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách vyjmuty textilní galanterie a prodej textilního materiálu. Dále vláda schválila záruku COVID na podporu podnikatelů a živnostníků, a v neposlední řadě nařídila starostům obcí zajistit osobám starším 70 let pomoc při zvládání základních životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků. Seniorům vláda doporučuje nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče. Více k rozhodnutím vlády 16. 3. na stránkách ÚV ČR.

V neděli 15. března 2020 vláda rozhodla v rámci preventivních kroků proti šíření koronaviru SARS CoV-2 o dalších mimořádných opatřeních. Od půlnoci 16. března až do 24. března 6.00 ráno vyhlásila omezení volného pohybu osob až na vymezené nezbytné výjimky. Prodloužila rovněž opětovné zavedení ostrahy hranic.

Nová opatření:

V sobotu 14. března 2020 vláda přijala krizové opatření s cílem zamezit šíření nákazy koronaviru v ČR. Od soboty 14. března 2020 od 6:00 hodin do 24. března 2020 do 6:00 hodin se uzavírají veškeré obchody s výjimkou prodejen potravin, hygienického a drogistického zboží, lékáren a výdejen zdravotnických prostředků, paliv a pohonných hmot a dalších.
Ve stejném období platí také zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost, například zaměstnanecké stravování a stravování poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb či vězeňských zařízení.

Souhrn všech platných opatření na území ČR během nouzového stavu

V pátek 13. března 2020 vláda na mimořádném jednání přijala další mimořádná opatření k prevenci šíření koronaviru, do karantény musí všichni přijíždějící z rizikových zemí. Čeští občané a v ČR žijící cizinci nesmějí od půlnoci z neděle na pondělí 16. března až na výjimky opustit republiku. Současně začne platit i obdobný zákaz pro cizince, kteří by chtěli přijet do České republiky a nemají zde trvalý či dlouhodobý přechodný pobyt. Informace k cestování najdete také na stránkách Ministerstva vnitra ČR.
Ministerstvo zdravotnictví vydalo pokyny pro osoby vracející se z rizikových oblastí ke krizovému opatření vlády ve věci karantény pro tyto osoby. Rady a doporučení pro domácí karanténu najdete na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.

Ve čtvrtek 12. března 2020 vláda ČR vyhlásila kvůli koronaviru nouzový stav na celém území ČR. Nouzový stav začal platit od 14:00 dne 12. března 2020. Důvodem je ohrožení zdraví obyvatel. Nouzový stav je státní krizové opatření vyhlašované v případě závažných situací, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví či majetek anebo vnitřní pořádek a bezpečnost. Nouzový stav může trvat až 30 dnů, se souhlasem Sněmovny i déle. V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu byla vládou ČR vydána nová mimořádná opatření.

V úterý 10. března 2020 opět zasedala Bezpečnostní rada státu. Bylo rozhodnuto o přijetí dalších dvou mimořádných opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19. Zakázány byly všechny hromadné akce, kde je najednou více než 100 osob a také byla zakázaná osobní účast na výuce na základních, středních, vysokých i vyšších odborných školách. Dále bylo vydáno další mimořádné opatření, které nařizuje všem osobám, na které se nevztahuje mimořádné opatření ze dne 7. března 2020 o povinné karanténě, po překročení státní hranice České republiky strpět provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění. Současně se nařizuje všem lidem, u kterých byly zjištěny příznaky, aby poskytly potřebnou součinnost zdravotnickým pracovníkům. 

V pondělí 9. března 2020 zasedala Bezpečností rada státu.  Ministerstvo zdravotnictví následně na základě průběžného vyhodnocení situace vydalo mimořádné opatření, které nařizuje s účinností od 10. 3. 2020 všem poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče a zařízením sociálních služeb zákaz návštěv osob. Výjimkou je lůžková péče, která se poskytuje nezletilým pacientům, pacientům s omezenou svéprávností a rodičkám. Zákaz návštěv se také nevztahuje na hospice včetně služeb pro pacienty v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění. Rovněž byla od 7 hodin ráno ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem financí a Ministerstvem dopravy spuštěná akce „Corona“ na hranicích České republiky, kde se začaly rozdávat informační letáky o koronaviru ve 4 jazycích a probíhá zde měření teploty cestujících. Distribuce letáků byla zajištěna rovněž ve vlakových spojích.    

V neděli 8. března 2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření, které se týká nařizování karantény pro kontakty nakažených osob. Jednotlivé karantény pro kontakty nakažených osob budou nově na dálku rozhodovat praktičtí lékaři. Hygienické stanice budou hlásit praktickým lékařům a praktickým lékařům pro děti a dorost všechny osoby, které byly v kontaktu s nakaženými pacientem, a lékaři na dálku rozhodnou o karanténě v délce 14 dnů.

Ve čtvrtek 5. března 2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření, kterým se účinností od čtvrtka 5. března 2020 do odvolání zakazuje všem osobám, s výjimkou výrobců, vyvážet z území České republiky všechny přípravky osobní hygieny určené na dezinfekci rukou, s výjimkou přiměřeného množství pro osobní potřebu.

Ve středu 4. března 2020 opět zasedala Bezpečností rada státu a Ministerstvo zdravotnictví následně přijalo mimořádné opatření, kterým všem pořadatelům hromadných akcí na území ČR s předpokládanou účastí nad 5000 osob denně nařizuje oznámit takové akce místně příslušné krajské hygienické stanici. 

V úterý 3. března 2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření, kterýms účinností od středy 4. března 2020 do odvolání zakazuje vývoz všech respirátorů třídy FFP3 mimo Českou republiku, a jejich prodej všem mimo zdravotnická a sociální zařízení, orgány ochrany veřejného zdraví, složky integrovaného záchranného systému a další orgány státní správy. 

V pondělí 2. března 2020 zasedala Bezpečností rada státu. Ta s platností od 5. března na dobu 14 dnů pozastavila letecká spojení s oblastmi v severní Itálii a v Jižní Koreji. Na základě tohoto rozhodnutí vydal ministr zdravotnictví příslušná ochranná opatření: pozastavení letů ze severní Itálie a pozastavení letů z Jižní Koreje. Bezpečností rada státu také rozhodla, že závod Světového poháru v biatlonu v Novém Městě na Moravě ve dnech 5. – 8. března 2020 bude bez účasti diváků – ochranné opatření k této sportovní akci.  

V neděli 1. března 2020 oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch potvrzení prvních třech případů nákazou COVID-19 v České republice. Všichni tři pacienti, dva Češi a jedna studentka americké národnosti, byli izolováni na infekčním oddělení Nemocnice Na Bulovce. Zdravotní stav všech hospitalizovaných byl uspkojivý, průběh infekce v době jejich hospitalizace mírný. 

Ve čtvrtek 27. února 2020 svolal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch zasedání Ústřední epidemiologické komise. Ta projednala aktuální vývoj ohledně onemocnění koronaviru v Evropě a připravenost ČR na možné rozšíření nákazy na její území. V závěru jednání ministr vyzval orgány státní správy, aby bezodkladně rozpracovaly Typový plán, který je určen pro mimořádné situace. 

Ve středu 26. února 2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví vzhledem k aktuální epidemiologické situaci doporučení cestovatelům, kteří pobývali v období od poloviny ledna 2020 v regionech Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto, aby v následujících 14 dnech po opuštění regionu sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění (především horečka nad 38 st. C, dýchací obtíže).  

V úterý 25. února 2020 jednalo rozšířené předsednictvo Bezpečnostní rady státu, která kvůli koronaviru nedoporučuje cesty do Lombardie a Benátska v Itálii. Lidé by měli zvážit, zda vůbec jezdit do ciziny.

V pondělí 24. února 2020 se po jednání vlády ministr zdravotnictví Adam Vojtěch vyjádřil k aktuální situaci ohledně šíření koronaviru v Itálii. Na čtvrtek 27. února svolal ministr Ústřední epidemiologickou komisi. Nevyloučil také případná další opatření v případě, že by se Itálii nedařilo šíření viru zastavit. ČR také posiluje státní hmotné rezervy zdravotnického materiálu. 

Ve čtvrtek 13. února 2020 se ministr zdravotnictví Adam Vojtěch zúčastnil mimořádného jednání ministrů zdravotnictví v Bruselu v souvislosti s šířením koronaviru v Evropě. Ministr vyzdvihl zodpovědný přístup ČR, která od konce ledna přijala opatření odpovídající jak doporučením WHO, tak i úzké komunikaci mezi státy EU. Zdůraznil také nutnost soběstačnosti Evropy ve výrobě léků. 

V pátek 7. února 2020 vydala Hygienická stanice hlavního města Prahy, jako místně a věcně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v Praze, v zájmu předběžné opatrnosti, celkem 31 vysokým školám v Praze plošné nařízení k plnění mimořádných opatření při nebezpečí vzniku epidemie. 

V pondělí 3. února 2020 podepsal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ochranné opatření, kterým se od neděle 9. února 2020 až do odvolání zakazují všechny přímé lety z Číny na všechna mezinárodní letiště v České republice. 

V pátek 31. ledna 2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví ochranné opatření, kterým nařídilo dalším čtyřem letištím v ČR poskytovat cestujícím v souvislosti s hrozící nákazou koronavirem relevantní informace, které vydal Státní zdravotní ústav. 

Ve čtvrtek 30. ledna 2020 se vzápětí po tom, co WHO vyhlásilo tzv. globální stav nouze Ministerstvo zdravotnictví vyjádřilo v tiskové zprávě k dalším plánovaným krokům. 

V pondělí 27. ledna 2020 bylo Ministerstvem zdravotnictví nařízeno ochranné opatření, které se vztahuje na pracovníky Letiště Václava Havla Praha. 

V neděli 26. ledna 2020 byla svolána mimořádná tisková konference na Letišti Václava Havla Praha, které se zúčastnili všichni odborníci, kteří se podílí na ochraně obyvatel ČR v souvislosti s koronavirem. Před samotným zahájením tiskové konference byla společně řešena otázka bezpečnosti občanů ČR a přijatá opatření. Videozáznam tiskové konference je k dispozici na YouTube kanále MZ ČR.