Výkladové stanovisko Ministerstva zdravotnictví ke konzumaci potravin na veřejnosti

Platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které stanovuje povinné nošení roušek na veřejnosti, s výjimkou řidičů veřejné dopravy v uzavřených kabinách, osob v uzavřeném vozidle, jsou-li všichni členy společné domácnosti, osob se závažnými poruchami autistického spektra a také s výjimkou dětí do 2 let. Do konce nouzového stavu také platí zákaz volného pohybu osob s výjimkou chození do zaměstnání, na nákup, do přírody či parku a také v případě sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech.
Pokud si občan zakoupí potraviny (například párek, nápoj, zmrzlinu atd.) u okénka, může je zkonzumovat v okolí, ale tak, že se vzdálí od okénka (nejlépe alespoň 10 metrů), aby zabránil shlukování s jinými lidmi a dodržel minimální vzdálenost 2 metry od ostatních konzumujících osob. Tato forma by měla být využívána pouze v nezbytně nutných případech pro potřeby nutného občerstvení, tedy pokud to vyžaduje zdravotní stav dané osoby, z důvodu potřeby se napít, či se jedná o potraviny, které jsou určené k okamžité konzumaci.
V ostatních případech důrazně doporučujeme konzumaci potravin v domácích či jiných prostorech splňující odpovídající hygienické zásady.
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví také stanovuje, že na veřejnost je možné chodit maximálně ve 2 osobách. Není tedy možné se sdružovat ve skupinách. Ministerstvo zdravotnictví také důrazně upozorňuje, že je nutné dodržovat rozestup 2 metry od ostatních osob.