Výkladové stanovisko Ministerstva zdravotnictví ke sportovním aktivitám

Ministerstvo zdravotnictví upřesňuje výklad mimořádného opatření ze dne 6. 4. 2020 týkající se omezení volného pohybu. V současné době i nadále platí zákaz volného pohybu osob. Od úterý 7. dubna je však možné sportovat na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech.

Stejně jako při ostatním pohybu na veřejnosti platí i pro sportování, že v bezprostřední blízkosti se mohou vyskytovat jen dvě osoby. Výjimku z tohoto pravidla mají pouze členové jedné domácnosti. Pokud v rámci jednoho prostoru sportuje více osob, musí od sebe udržovat vzdálenost alespoň dvou metrů, a to podle druhu sportu buď mezi jednotlivci nebo mezi skupinami po dvou sportujících. Je možné hrát například tenis, nohejbal, plážový volejbal, golf, dále například veslovat, trénovat bojové sporty nebo se věnovat sportovnímu letectví, vždy však platí, že maximálně ve dvou. Vzhledem k tomu, že při sportu dochází zpravidla k intenzivnějšímu dýchání, je nošení roušky nebo jiného ochranného prostředku dýchacích cest významnější komplikací. Proto se v některých případech připouští, aby sportující roušku při sportování nenosili. Je to dovoleno na sportovištích, kde jsou sportující odděleni od jiných osob nějakou fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot). Dále je to přípustné při sportech, kde sportující nebo dvojice sportovců udržují od sebe vzdálenost alespoň dva metry, např. při běhu nebo cyklistice ve venkovním prostředí, kde bezprostředně nepotkávají jiné osoby. Dále například při jízdě na koni nebo při vodních sportech. Nadále je zakázáno využívat související vnitřní prostory sportovišť typu společných šaten, umýváren, sprch a podobných zařízení, ve kterých by se běžně potkávalo více osob v malé vzdálenosti. Využití toalet možné je, ale za předpokladu, že je režim provozu nastaven tak, aby se ve vnitřních prostorech toalet nepotkávalo více osob a zároveň je zabezpečeno provádění zvýšených hygienických opatření, a to zejména dezinfekce rukou, ale také dezinfekce míst, kterých se běžně dotýkáme.