Vydávání české verze Evropského certifikátu COVID-19

Vydávání české verze Digitálního certifikátu COVID se týká osob, které byly očkovány mimo území EU, respektive mimo území Evropského hospodářského prostoru.

Přesné pokyny pro vydávání těchto certifikátů jsou stanovené v mimořádném opatření, kterým se stanovuje plán očkování osob. 

Certifikát o očkování může být od 12. července 2021 vystaven poskytovatelem zdravotních služeb na základě předloženého dokladu o očkování ze třetí země, který splňuje tyto náležitosti:

 • jde o písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v dané třetí zemi, o tom, že očkování bylo plně dokončeno,
 • písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení,
 • očkování proběhlo očkovací látkou s udělenou registrací od Evropské agentury pro léčivé přípravky: Vaxzevria (AstraZeneca), Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer/BioNTech) a Janssen; nebo očkovací lákou vyrobenou v souladu s patentem výše uvedených očkovacích látek, která je schválena Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití (viz seznam zde na konci stránky).

Česká verze Digitálního certifikátu COVID o provedeném očkování může být vydána:

 • občanovi ČR
 • rodinnému příslušníkovi občana ČR
 • občanovi EU s vydaným potvrzením o přechodném pobytu na území České republiky nebo s povolením k trvalému pobytu na území České republiky
 • akreditovaný člen diplomatické mise v České republice včetně soukromé služební osoby, nebo úředník mezinárodní organizace registrované u MZV České republiky

Dálková ověřitelnost certifikátu vydaného 3. zemí pro účely vydání Digitálního certifikátu COVID:

 • certifikát obsahuje QR kód, který lze přečíst běžnou čtečkou
 • certifikát je doprovázen jakýmkoliv dalším dokladem, který umožní dálkovou ověřitelnost (např. lékařská zpráva vystavená zařízením, které očkování provedlo). Tento doklad musí být alespoň v angličtině, případně přeložen do češtiny.

Český Digitální certifikát COVID o očkování nebude vystavován držitelům Digitálního certifikátu COVID vydaného v jiné zemi EU nebo EHP , jelikož oba certifikáty splňují zcela stejné náležitosti dle nařízení EU.

Země a teritoria s dálkově ověřitelným certifikátem:

 1. Argentina
 2. Arménie
 3. Bhútán
 4. Brazílie
 5. Filipíny
 6. Chile
 7. Indie
 8. Izrael
 9. Jordánsko
 10. Kosovo
 11. Kurdistán
 12. Kuvajt
 13. Libanon
 14. Malajsie
 15. Mexiko
 16. Moldavsko
 17. Pákistán
 18. Palestina
 19. Saúdská Arábie
 20. Spojené arabské emiráty
 21. Spojené státy americké
 22. Singapur
 23. Srbsko
 24. Srí Lanka
 25. Velká Británie

Země a teritoria s certifikátem, ke kterému je pro vystavení českého certifikátu potřeba doložit další potvrzení:

 1. Afghánistán
 2. Albánie
 3. Austrálie
 4. Ázerbájdžán
 5. Bahrajn
 6. Bangladéš
 7. Černá Hora
 8. Egypt
 9. Etiopie
 10. Gruzie
 11. Hongkong
 12. Japonsko
 13. Kambodža
 14. Kanada
 15. Katar
 16. Korejská republika
 17. Laos
 18. Maledivy
 19. Mongolsko
 20. Nepál
 21. Nigérie
 22. Nový Zéland
 23. Omán
 24. Rwanda
 25. Taiwan
 26. Uruguay
 27. Vietnam

Držitelům certifikátů z dalších třetích zemí nelze český Digitální certifikát COVID vystavit.