Vydávání české verze Evropského certifikátu COVID-19

O vydání české verze Digitálního certifikátu COVID mohou od 15. listopadu 2021 požádat všechny osoby, které se dlouhodobě a legálně zdržují v České republice a které jsou držitelem jednoho z níže uvedených certifikátů o provedeném očkování.

Přesné pokyny pro vydávání těchto certifikátů jsou stanovené v mimořádném opatření, kterým se stanovuje plán očkování osob. 

Kdo může o vydání české verze Digitálního certifikátu COVID požádat:

Osoby, které nemají české veřejné zdravotní pojištění (nejsou pojištěnci podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a jsou:

a) občanem/občankou ČR, nebo
b) cizinci (z EU nebo třetích zemí), kteří mají v České republice pobyt nad 90 dnů ve smyslu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o pobytu cizinců“) a zároveň splňují jednu z následujících podmínek:

 1. mají platné povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v ČR;
 2. jsou držitelem platného dlouhodobého víza,
 3. jedná se o občana EU s potvrzením o přechodném pobytu či povolením k trvalému pobytu na území ČR;
 4. jedná se o rodinného příslušníka občana EU s potvrzením o přechodném pobytu či povolením k trvalému pobytu na území ČR.

Certifikáty, které mohou být podklad pro vydání české verze Digitálního certifikátu COVID

1. Digitální certifikát EU COVID

2. Certifikáty třetích zemí, které byly uznány jako rovnocenné digitálnímu certifikátu EU COVID

3. Uznávané dálkově ověřitelné certifikáty z ostatních zemí

4. Země a teritoria s certifikátem, ke kterému je pro vystavení českého certifikátu potřeba doložit další potvrzení:

 1. Afghánistán
 2. Ázerbájdžán
 3. Bangladéš
 4. Bosna a Hercegovina
 5. Guatemala
 6. Honduras
 7. Jihoafrická republika
 8. Kambodža
 9. Katar
 10. Keňa
 11. Laos
 12. Mongolsko
 13. Namibie
 14. Nigérie
 15. Omán
 16. Rwanda
 17. Salvador
 18. Vietnam

Co musí certifikát obsahovat:

 • jde o písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem, o tom, že očkování bylo plně dokončeno,
 • písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení,
 • očkování proběhlo očkovací látkou s udělenou registrací od Evropské agentury pro léčivé přípravky: Vaxzevria (AstraZeneca), Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer/BioNTech) a Janssen; nebo očkovací lákou vyrobenou v souladu s patentem výše uvedených očkovacích látek, která je schválena Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití (viz seznam zde),
 • certifikát je doprovázen jakýmkoliv dalším dokladem, který umožní jeho ověřitelnost (např. lékařská zpráva vystavená zařízením, které očkování provedlo). Tento doklad musí být alespoň v angličtině.