Vydávání české verze Evropského certifikátu COVID-19

Vydávání české verze Digitálního certifikátu COVID se týká osob, které byly očkovány mimo území EU, respektive mimo území Evropského hospodářského prostoru.

Přesné pokyny pro vydávání těchto certifikátů jsou stanovené v mimořádném opatření, kterým se stanovuje plán očkování osob. 

Certifikát o očkování může být od 12. července 2021 vystaven poskytovatelem zdravotních služeb na základě předloženého dokladu o očkování ze třetí země, který splňuje tyto náležitosti:

 • jde o písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v dané třetí zemi, o tom, že očkování bylo plně dokončeno,
 • písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení,
 • očkování proběhlo očkovací látkou s udělenou registrací od Evropské agentury pro léčivé přípravky: Vaxzevria (AstraZeneca), Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer/BioNTech) a Janssen; nebo očkovací lákou vyrobenou v souladu s patentem výše uvedených očkovacích látek, která je schválena Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití (viz seznam zde na konci stránky).

Česká verze Digitálního certifikátu COVID o provedeném očkování může být vydána:

 • občanovi ČR
 • rodinnému příslušníkovi občana ČR
 • občanovi EU s vydaným potvrzením o přechodném pobytu na území České republiky nebo s povolením k trvalému pobytu na území České republiky
 • akreditovaný člen diplomatické mise v České republice včetně soukromé služební osoby, nebo úředník mezinárodní organizace registrované u MZV České republiky

Dálková ověřitelnost certifikátu vydaného 3. zemí pro účely vydání Digitálního certifikátu COVID:

 • certifikát obsahuje QR kód, který lze přečíst běžnou čtečkou
 • certifikát je doprovázen jakýmkoliv dalším dokladem, který umožní dálkovou ověřitelnost (např. lékařská zpráva vystavená zařízením, které očkování provedlo). Tento doklad musí být alespoň v angličtině, případně přeložen do češtiny.

Český Digitální certifikát COVID o očkování nebude vystavován držitelům Digitálního certifikátu COVID vydaného v jiné zemi EU nebo EHP , jelikož oba certifikáty splňují zcela stejné náležitosti dle nařízení EU.

Země a teritoria s dálkově ověřitelným certifikátem:

 1. Argentina
 2. Arménie
 3. Bahrajn
 4. Bhútán
 5. Brazílie
 6. Černá Hora
 7. Filipíny
 8. Gruzie
 9. Hongkong
 10. Chile
 11. Indie
 12. Irák
 13. Jordánsko
 14. Kolumbie
 15. Kosovo
 16. Kurdistán
 17. Kuvajt
 18. Libanon
 19. Malajsie
 20. Maledivy
 21. Mexiko
 22. Moldavsko
 23. Nepál
 24. Pákistán
 25. Palestina
 26. Peru
 27. Saúdská Arábie
 28. Singapur
 29. Spojené arabské emiráty
 30. Spojené státy americké
 31. Srbsko
 32. Srí Lanka
 33. Sýrie
 34. Velká Británie

Země a teritoria s certifikátem, ke kterému je pro vystavení českého certifikátu potřeba doložit další potvrzení:

 1. Afghánistán
 2. Austrálie
 3. Ázerbájdžán
 4. Bangladéš
 5. Bosna a Hercegovina
 6. Egypt
 7. Etiopie
 8. Guatemala
 9. Japonsko
 10. Jihoafrická republika
 11. Kambodža
 12. Kanada
 13. Katar
 14. Keňa
 15. Korejská republika
 16. Laos
 17. Mongolsko
 18. Nigérie
 19. Nový Zéland
 20. Omán
 21. Rwanda
 22. Salvador
 23. Taiwan
 24. Uruguay
 25. Vietnam

Držitelům certifikátů z dalších třetích zemí nelze český Digitální certifikát COVID vystavit.