Vláda rozhodla o zákazu distribuce léčiv do zemí EU a také jejich vývoz do dalších zemí mimo Evropskou unii

Na mimořádném zasedání vlády v úterý 17. března 2020 byl přijat návrh ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha o zákazu vývozu léčiv v souvislosti s epidemií koronaviru.

Léčiva, která jsou určená pro český trh, zůstanou pouze pro české občany a tímto zákazem je nebude možné vyvážet do jiných zemí. V aktuálním nouzovém stavu je to absolutně nezbytné opatření, musíme zajistit, abychom měli v ČR dostatek léků, uvedl ministr zdravotnictví.
Vládou schválené opatření zakazuje distribuci všech registrovaných léčivých přípravků určených pro trh na území České republiky do členských zemí Evropské unie a dále také další vývoz těchto léčivých přípravků do jiných zemí mimo Evropskou unii.
Nařízení platí s okamžitou platností po dobu nouzového stavu vyhlášeného vládou dne 12. března 2020.
Průběžné informace ke koronaviru sledujte na /.


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz