Uvolňování opatření – co a kdy mohu?

Aktualizováno 22. června 2020

CO JE PLÁN UVOLŇOVÁNÍ

Ministerstvo zdravotnictví připravilo pozvolný plán návratu do běžného života. Plán postupného uvolňování opatření v České republice v souvislosti s koronavirem má několik dílčích etap. V přehledu na stránkách naleznete, kdy a které služby či aktivity se postupně obnoví, pokud bude situace příznivá.

CESTOVÁNÍ

Za jakých podmínek můžu vycestovat?
Vycestovat lze v současné době bez omezení, avšak v některých zemích platí zákaz vstupu cizincům, cestovní ruch tedy doposud nebyl plně obnoven. Proto je dobré sledovat rozcestník informací Ministerstva zahraničních věcí ČR k cestování do ostatních zemí. Obecně však i nadále platí, že Ministerstvo zahraničních věcí ČR nedoporučuje cestovat do zahraničí a popisuje některé varianty nezbytných cest.

Na úvodní stránce webu Ministerstva zahraničních věcí ČR je k dispozici Mapa cestovatele #COVID19, kde jsou podrobnější informace k jednotlivým státům.

Co je to SEMAFOR?
Jde o systém pro bezpečné cestování. Systém je označován za semafor podle barev, které by měly být jednotlivým zemím dle závažnosti vývoje onemocnění COVID-19 na daném území přidělovány. Zelenou dostanou bezpečné země, oranžovou země se středním rizikem nákazy a červenou země s vysokým rizikem nákazy. Systém se bude vyvíjet podle epidemiologické situace ve světě. Seznam zemí bude aktualizován v týdenních intervalech.

Jak SEMAFOR funguje? Které evropské země představují riziko?
Doporučujeme sledovat aktuální seznam zemí s různou variantou rizika. Seznam zemí bude aktualizován v týdenních intervalech podle aktuální epidemiologické situace.
Dále doporučujeme k cestování sledovat informace přímo na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.

Proč například u oranžových zemí český občan po návratu test na koronavirus podstoupit nemusí, ale kdyby občan z oranžové země přijel do ČR, tak ho mít musí?
Do zeleně a oranžově označených zemí mohou Češi cestovat bez omezení při návratu zpět. Test na covid-19 však bude vyžadován při cestě z červeně označených zemí. Cizinci přijíždějící do ČR se budou prokazovat testem při cestě z oranžových a červených zemí.
Parametry a kritéria tzv. semaforu, tedy systému označující bezpečné země pro cestování, vychází z hodnocení epidemiologických kritérií pro každou zemi. Spolupracují na něm odborníci z ministerstva zdravotnictví, vnitra, zahraničí i hygienici. Více informací naleznete zde.

Pokud po návratu ze zahraničí nastoupím do nařízené karantény a chtěl bych si udělat test, není vystoupení z karantény za účelem provedení testu pak jejím porušením?
Záleží na tom, zda vám byla hygienickou stanicí nařízena karanténa, tzn. obdržel/a jste oficiální „Rozhodnutí o karanténě“. Karanténa je pak stanovena v délce 14 dní. Její porušení může být trestáno pokutou až do výše 3 miliony Kč. Pokud však po návratu do 4 dnů absolvujete PCR test na covid-19, který je negativní, můžete se vrátit do práce. V čase bezprostředně po návratu, kdy čekáte na výsledky testu, máte omezený pohyb. Můžete si vyřídit neodkladné záležitosti (např. nákup, návštěvu doktora, samozřejmě i návštěvu odběrového místa na testy covid-19). Po tuto dobu nejste pokutován za opuštění místa bydliště. V tuto dobu je třeba dodržovat jistá karanténní opatření, ale nejde o nařízenou povinnou karanténu.

Jaký testu bude potřeba? Bude mi stačit Rapid test?
Nikoliv. Je proveden PCR test na přítomnost SARS-CoV-2.

Proč je nutný PCR test?
Výsledky PCR bývají zpravidla k dispozici do 48 hodin a bývají pozitivní i před propuknutím příznaků, tedy je to metoda nejvhodnější k rychlému a spolehlivému odhalení, zda-li člověk není v daný moment nakažen a nešíří virus do svého okolí.

Na výsledky běžného testu se čeká několik dní (tři a více). Po tuto dobu musím být doma?
Po dobu čekání na výsledek testu je nutné dodržovat karanténní opatření, ale nejde o nařízenou povinnou karanténu. V čase bezprostředně po návratu, kdy čekáte na výsledky testu, máte omezený pohyb. Můžete si vyřídit neodkladné záležitosti (např. nákup, návštěvu doktora, samozřejmě i návštěvu odběrového místa na testy covid-19). Po tuto dobu nejste pokutován za opuštění místa bydliště.

Je v ČR dostatečný počet odběrových míst?
Počet odběrových míst je v České republice dostatečný. Jejich aktualizovaný seznam naleznete na stránkách MZ ČR.

Pokud si test po návratu ze zahraničí udělám, můžu karanténní opatření přerušit?
Pokud je proveden test RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, lze karanténní opatření přerušit, neboť nejde o karanténu, ale karanténní opatření spojené s návratem do ČR. Karanténní opatření se řídí zákonem o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb.

Pokud se navracím ze zahraničí, jsem v karanténě a nechám si udělat PCR test, po zjištění negativního výsledku mohu karanténu ukončit?
Karanténa stanovená na základě „Rozhodnutí o karanténě“  se ukončuje v souladu s vydaným rozhodnutím Krajské hygienické stanice či poskytovatele zdravotních služeb tak, jak tomu bylo doposud.

Jsem přeshraniční pracovník. Jaká pravidla pro mě nyní platí při překračování hranic?
Aktuální informace k příhraničním pracovníkům doporučujeme sledovat zde.
Další užitečné informace, které se vztahují ke vstupu do České republiky, naleznete zde.

Kde seženu informace ohledně situace v ostatních zemích?
Vycestovat lze v současné době za hranice bez omezení, avšak v řadě zemí platí zákaz vstupu cizincům, cestovní ruch tedy doposud nebyl obnoven. Proto je dobré sledovat rozcestník informací Ministerstva zahraničních věcí k cestování do ostatních zemí. Obecně však i nadále platí, že Ministerstvo zahraničních věcí nedoporučuje vycestovávat do zahraničí a popisuje některé varianty nezbytných cest.

Jak řešit odhlášení pojištění při pobytu v zahraničí, který přesáhl 6 měsíců, teď když jsem se musela vrátit?
Zákon je nastaven tak, že samotný základ pojistného při předčasném návratu z ciziny nelze odpustit. Pokud někdo ukončí tzv. „dlouhodobý pobyt“ dříve než uplyne oněch 6 měsíců, o nichž hovoří § 8 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., musí pojistné doplatit, jako by byl osoba bez zdanitelných příjmů, tj. 6 x 1971 Kč. Ministerstvo zdravotnictví se se zdravotními pojišťovnami snažilo nalézt v této situaci alespoň řešení pro to, aby takový dluh nebyl zatížen o penále a aby bylo možné jej automaticky rozložit do splátek, které pojištěnce nezatíží. V současnosti máme s pojišťovnami dohodu, že pokud požádáte o rozložení do splátek, mělo by vám to být umožněno. Zároveň pokud využijete institutu odstranění tvrdosti zákona, bude vám odpuštěno i penále. Pojišťovny tedy v těchto situacích zohlední složitost situace, umožní rozložení do splátek a prominou penále.

Jak mám ve výše uvedené situaci po návratu postupovat?
V případě, že jste se vrátil(a) předčasně z dlouhodobého pobytu v cizině, který nepřekročil lhůtu 6 měsíců pobytu (a zákon proto stanovuje povinnost doplatit veřejné zdravotní pojištění), obraťte se na zdravotní pojišťovnu, u které jste si v minulosti pojištění sjednával(a). Každá pojišťovna může mít nastaven jiný postup, proto je třeba, abyste situaci řešil(a) přímo s ní. Pojišťovna pojistné pravděpodobné neumožní odpustit, jelikož to ze zákona není možné, ale umožní rozložení do splátek a odpuštění penále.

Chci cestovat na Slovensko. Prý je to nyní možné bez testu a karantény. Je to pravda?
Ano, vycestování na Slovensko je možné bez nutnosti absolvovat testování a bez povinnosti podstoupit karanténu To samé platí také při návratu do České republiky. Toto pravidlo platí obecně při vycestování do zelených zemí EU s nízkým rizikem nákazy.

Jaká pravidla budou platit pro země s vysokým rizikem nákazy?
Pro občany České republiky na základě současné epidemiologické situace bude pro cesty z červených zemí platit povinnost mít negativní test (ne starší než 4 dny, případně bude nutné si ho nechat provést na území ČR do 72 hodin), nebo absolvovat dvoutýdenní karanténu.

Můžu jako občan EU přijet zpět ze zahraničí do ČR bez nutnosti testu?
Od 15. června 2020 
můžou občané Evropské unie s potvrzením o přechodném pobytu nebo s trvalým pobytem v zemích s nízkým rizikem nákazy COVID-19 a cizincům s přiznaným postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta členského státu Evropské unie s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 vstoupit na území České republiky. Čeští občané vracející se ze zemí s nízkým a středním rizikem nákazy COVID-19 nemusí bezprostředně po vstupu na území České republiky oznámit tuto skutečnost krajské hygienické stanici.

Jsem český občan a v posledních týdnech či měsících jsem pobýval v zahraničí. Jaké jsou pro mě podmínky při cestě do ČR?
Od 15. června 2020 dochází k dělení zemí EU+ do skupin podle rizika nákazy onemocnění covid-19: země s nízkým rizikem (zelené), středním rizikem (oranžové) a vysokým rizikem (červené). Pro občany ČR a cizince s přechodným nebo trvalým pobytem v ČR platí, že pokud do ČR přijíždíte po dlouhodobějším pobytu v zahraničí, tak při příjezdu ze zelené země nemusíte splnit žádné speciální podmínky. Návrat do ČR z těchto zemí se řídí podle stejných pravidel, jako tomu bylo před vypuknutím epidemie. Po příjezdu z oranžové nebo červené země se bezprostředně po návratu musíte přihlásit své místně příslušné krajské hygienické stanici, která určí odpovídající karanténní opatření, NEBO se můžete při překročení státní hranice prokázat lékařským potvrzením, že byl proveden PCR test na přítomnost COVID-19 s negativním výsledkem, který není starší než čtyři dny. Pozor – je nutné, aby byl využit formulář dostupný na webových stránkách Ministerstva vnitra nebo aby potvrzení mělo stejné náležitosti. Karanténa nemusí být nařízena, pokud lékařské potvrzení o absolvování testu krajské hygienické stanici předložíte do 72 hodin od vstupu do ČR. Více zde.

Jaké platí podmínky pro návrat ze zemí, které momentálně nejsou zahrnuty do systému „semafor“?
Pro občany ČR a cizince s povoleným pobytem v ČR, kteří se navrací z tzv. třetích zemí, platí stejné podmínky jako pro osoby vracející se ze zemí s vysokým rizikem nákazy (červených zemí). Bezprostředně po návratu se musíte přihlásit své místně příslušné krajské hygienické stanici, která určí odpovídající karanténní opatření, NEBO se můžete při překročení státní hranice prokázat lékařským potvrzením, že byl proveden PCR test na přítomnost COVID-19 s negativním výsledkem, který není starší než čtyři dny. Pozor – je nutné, aby byl využit formulář dostupný na webových stránkách Ministerstva vnitra nebo aby potvrzení mělo stejné náležitosti. Karanténa nemusí být nařízena, pokud lékařské potvrzení o absolvování testu krajské hygienické stanici předložíte do 72 hodin od vstupu do ČR.

Cizincům, kteří by z těchto zemí chtěli přijet, ale nemají v ČR povolený pobyt, nebude v současné době vstup na území povolen. Více na stránkách Ministerstva vnitra.

ZOTAVOVACÍ AKCE, TÁBORY, LÁZNĚ

Budou v létě dětské tábory a zotavovací akce?
Ano, pořádání dětských táborů bude umožněno. Pro více informací doporučujeme následující dokument, ve kterém jsou přesně definovány hygienicko-protiepidemické požadavky pro zotavovací akce a tábory v létě 2020.

V jakém počtu se tábory budou konat?
V případě zotavovacích akcí pořádaných v pevných objektech je počet osob účastníků akce stanoven na 300-500, u stanových táborů pak 100 osob. Do těchto osob se počítají děti, vedoucí, zdravotníci, instruktoři, případně personál kuchyně, personál zajišťující úklid apod., jde o celkový počet osob v místě pobytu nezávisle na funkci.  

Budou se letos konat putovní tábory?
V návaznosti na příznivou epidemiologickou situaci onemocnění covid-19 Ministerstvo zdravotnictví  rozhodlo, že putovní tábory konané v rámci letní dětské rekreace lze uskutečnit. Pořadatelům putovních táborů se doporučuje postupovat podle vydaného doporučení. V souvislosti s ohlášením akce u místně příslušné krajské hygienické stanice se dále doporučuje, v případě, kdy putovní tábor překračuje hranici kraje (probíhá ve více krajích), splnit ohlašovací povinnost i u dalších místně příslušných krajských hygienických stanic. Ohlášení akce u místně příslušné krajské hygienické stanice je provozovatelům jiných podobných akcí doporučováno nejen s ohledem na stávající epidemiologickou situaci, ale i s ohledem na zajištění bezpečnosti dětí. Dále se provozovatelům putovních táborů doporučuje minimalizovat kontakt s místním prostředím (obyvateli), tj. např. zásobování tábora zajistit určenou osobou apod. Pro zajištění noclehu preferovat izolovaná nocležiště před veřejnou infrastrukturou kempů. V případě využití veřejných kempů využít vyhrazená okrajová místa pro tábory, kde lze účastníky tábora oddělit od ostatních návštěvníků.

Pořádáme příměstský tábor. Jaké speciální podmínky musíme dodržet?
Příměstské tábory nejsou legislativou orgánu ochrany veřejného zdraví upraveny. Na jejich pořádání se vztahují jen platná obecná opatření upravená mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví. Pokud chce provozovatel využít hygienicko-protiepidemická opatření, která Ministerstvo zdravotnictví vytvořilo pro zotavovací a jiné podobné akce pro děti, je to ze strany Ministerstva vnímáno jako velice pozitivní a vřele doporučený přístup.

Propadl mi poukaz do lázní. Měl(a) jsem nastoupit v době, kdy byly kvůli koronaviru uzavřené. Co to pro mě znamená?

Zákon stanovuje ve vztahu k lázeňské péči dvě lhůty:

 • První z nich stanoví, do kdy se léčba po některých operačních zákrocích považuje za efektivní z medicínského hlediska. Tato lhůta je nepřekročitelná, vyplývá z obecných medicínských poznatků a vyhlášený nouzový stav na ni nemůže mít žádný vliv. Např. v případě totální endoprotézy činí 3 měsíce – po uplynutí této lhůty už zpravidla pacient bude natolik mobilní, že by návazná lázeňská péče neměla žádný medicínský význam. Ale pozor, pokud by přetrvávaly komplikace, zákon stanoví, že i tuto tříměsíční lhůtu lze o tři měsíce prodloužit.
 • Druhá určuje platnost poukazu (návrhu na poskytnutí lázeňské péče). Tato lhůta může být v důsledku nouzového stavu za jistých okolností prodloužena, protože mimo jiné určuje, do kdy je zdravotní pojišťovna ve spolupráci s lázeňským zařízením povinna pacienta předvolat od doby vystavení takového poukazu. Protože tuto povinnost ale pojišťovny a lázeňská místa splnit nemohly, lze ji prodloužit. Konečné rozhodnutí je ale na zdravotní pojišťovně, protože i v tomto případě by po jejím uplynutí měl být opětovně zkontrolován zdravotní stav pacienta a vystaven poukaz nový. Ze strany Ministerstva zdravotnictví lze akceptovat i takový postup, kdy je toto opakované vyšetření provedeno až v samotných lázních.

Co mám dělat, abych mohl do lázní nastoupit, i když už mi poukaz propadl?
Za řádné naplňování zákonných pravidel jsou odpovědné zdravotní pojišťovny a stejně tak jsou povinny léčbu zajistit. V konkrétních případech je vždy tedy vždy nutné kontaktovat zdravotní pojišťovnu. Jen ta může rozhodnout o dalších krocích.

Může mi pojišťovna oznámit, že v případě propadnutí poukazu (návrhu na poskytnutí lázeňské péče) si musím zařídit vystavení nové dokumentace od ošetřujícího lékaře?
Ano. Lékař by měl posoudit, zda bude v onom konkrétním případě pobyt v lázních stále ještě účinný. Je možné, že lékař aktualizuje číslo indikační skupiny, nová skupina nástup do lázní umožní. Může se ovšem stát, že nástup do lázní už nebude mít medicínský význam, a tím pádem umožněný nebude.

Kdy se ruší povinnost maximální kapacity 10 osob na skupinových lázeňských procedurách?
Tato povinnost končí 22. června 2020.

SPORTY

Co musí dodržovat sportovci při organizovaném tréninku na venkovním i vnitřním sportovišti?
Od 8. června je třeba dodržovat následující pravidla: na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 500 osob a vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry. Sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének. Na sportovišti je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou a po skončení tréninku nebo zápasu je prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých pomůcek.

Jaká je maximální povolená kapacita na fotbalových a jiných stadionech?
Nyní je maximální povolená kapacita 2 500 osob. Od 22. června 2020 bude zvýšena na 5 000 osob. Zůstává povinnost udržovat v každém sektoru maximálně 500 osob.

Je možné využívat veřejně přístupné venkovní posilovny, případně za jakých podmínek?
Ano, za splnění mimořádných opatření. Při kontaktu s cizími předměty (posilovací nářadí a náčiní) je nutná dezinfekce rukou. V ideálním případě i provedení dezinfekce posilovacího nářadí a náčiní před a po použití. Klíčové je pamatovat na udržování bezpečné vzdálenosti a používání ochranného prostředku dýchacích cest.

Mohou se pořádat sportovní turnaje? A pokud ano, v jakém maximálním počtu lidí?
Ano, v rámci jednotlivých vln rozvolňování jsou navyšovány možné počty účastníků.

Lze trénovat vodní slalom, veslování či kanoistiku pod otevřeným nebem?
Ano, za splnění definovaných podmínek, které jsou představovány v rámci každé vlny uvolnění opatření.

Mohou plavci trénovat v krytém bazénu?
Otevření bazénů a dalších krytých i nekrytých koupališť je možné od 25. května. Za jakých podmínek bude provoz možný? Na tuto otázku a mnohé další naleznete odpověď zde.

Kolik lidí se bude moct pohybovat na koupališti?
V přírodních a umělých koupalištích se ve stejný čas od 8. června 2020 může nacházet nejvýše 500 osob a zároveň nejvýše jeden návštěvník na 10 m2 prostorů přístupných návštěvníkům. Návštěvníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest, jsou-li ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby. To neplatí pro členy domácnosti a blízké osoby. Od 22. června 2020 nebude návštěvní kapacita koupališť omezena.

Jak fungují sauny?
U saun se od 8. června 2020 ruší omezení alespoň 4 m³ na zákazníka. Jejich provozovatelé ale musí nadále dodržovat následující pravidla: zákazník provede dezinfekci rukou před vstupem, dezinfekce a papírové utěrky jsou k dispozici pro zákazníky ve všech prostorách, provozovatel provádí zvýšenou frekvenci kontrol saun a dodržování opatření, neprovozují se ledové studny, krystalické ochlazení apod. Až do pondělí 22. června musí být sauna nastavena minimálně na 70 °C. Podrobné podmínky najdete v příslušném mimořádném opatření.

Mohou sportovci využívat společné šatny a sprchy?
Od 25. května je možné využívat společné prostory typu šatny, sprchy, umývárny. Je však třeba dodržovat doporučení epidemiologů. Více informací zde.

Je možné sportovat na venkovních sportovištích?
Ano, za definovaných podmínek je možné sportování na venkovních i vnitřních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech. Od 25. května je možné sportovat i v krytých a nekrytých koupalištích.

Musím mít roušku při rybaření či jízdě na koni?
Pro činnosti, jako je rybaření nebo jízda na koni, platí uvolnění pravidel jako pro „individuální venkovní sporty“ a nošení roušek tedy na koních a při rybaření, se zachováním patřičných odstupů, není povinné. Pokud se tedy jezdec či rybář pohybuje v přírodě sám a není obklopen lidmi, je umožněn pohyb bez roušky. Pokud je ovšem osob více, je zcela zásadní podmínkou zachování odstupů a ve skupinách používání roušky.

KULTURNÍ AKTIVITY

Jaká je maximální povolená kapacita hromadných akcí?
Od 22. června se kapacita hromadných akcí zvyšuje z 500 na 1000 osob.

Kdy budou otevřena kina a divadla?
Návštěva těchto kulturních aktivit je možná již od 11. května 2020 pro divadla, zámky, hrady (vnější prostory) a ostatní kulturní aktivity, jako jsou například i kina. Pro více informací doporučujeme navštívit stránku k uvolňování opatření. Od 25. května je možné navštívit také vnitřní prostory hradů a zámků.

Kdy budou otevřeny hrady a zámky?
Vnější prostory hradů a zámků lze navštívit od 11. května 2020. Od 25. května 2020 je pak umožněno otevřít i vnitřní prostory hradů a zámků.

Jaký počet návštěvníků mohou hrady a zámky pojmout?
V případě venkovních prostor hradů, zámků a dalších podobných kulturních památek je počet návštěvníků v jednom dni od 4. června 2020 omezen tak, aby nepřesáhl 250 osob na jeden hektar plochy zařízení. V případě vnitřních prostor se bude v památce nacházet ve stejný čas nejvýše 500 osob a zároveň nejvýše jeden návštěvník na 10 m2 prostorů přístupných návštěvníkům. Od 22. června se hrady, zámky a podobná zařízení vrátí do běžného režimu.

Kdy budou otevřena muzea?
Od 11. května 2020 je umožněno otevření muzeí, galerií a výstavních síní při dodržení stanovených podmínek. V tomto termínu také mohou být otevřeny venkovní prostory zámků, hradů a skanzenů.

Bude pro otevřená divadla platit omezení počtu osob?
Ano, je nutné dodržovat aktuálně povolený maximální počet osob ve stejný čas na daném místě: od 11. května – 100 osob, od 25. května – 300 osob a od 8. června – 500 osob. Dále je třeba respektovat definované požadavky pro provozovatele a návštěvníky.

Jak je to s dodržováním odstupů v divadlech a na jiných kulturních akcích ve vnitřních prostorách?
U divadel, kin, koncertních síní, cirkusů a podobných provozů již od 8. června 2020 není nutné, aby provozovatelé vyžadovali sezení diváků v každé druhé řadě a nejvýše dvou osob vedle sebe a od jiných osob je oddělovalo alespoň jedno volné sedadlo.

Bude i nadále platit, že lidé budou muset mít v divadle či na koncertě roušky?
Divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, jsou od 8. června 2020 povolené do 500 osob ve stejný čas, ale i nadále na nich bude nutné nosit roušky. Pořadateli v případě porušení podmínek hrozí pokuta až 3 miliony, kontrolu provádějí krajské hygienické stanice.

Při omezení počtu osob na např. divadelní představení – jsou do tohoto počtu započítáváni i účinkující a další profese, jejichž přítomnost na místě je nutná?
Produkce divadelního představení do tohoto počtu nezapočítávají.

Mohu si v divadle nebo kině zakoupit občerstvení?
Ano, od 15. června 2020 je již možné realizovat prodej občerstvení v rámci provozu divadel, kin a dalších podobných zařízení. Až do 1. července 2020 však platí zákaz konzumace potravin a nápojů v hledištích.

Kdy budou otevřeny zoologické zahrady?
Od 27. dubna 2020 jsou otevřeny vnější prostory zoologické, botanické a dendrologické zahrady (venkovní prostory) za splnění definovaných podmínek a od 25. května 2020 jsou otevřeny i jejich vnitřní prostory. Do běžného režimu se tato zařízení vrátí 22. června.

Jak je to s počtem návštěvníků zoologických, botanických a jiných zahrad?
Počet návštěvníků zoologických zahrad, botanických zahrad, arboret a podobných provozů, do kterých lze vstupovat jen na základě vstupenky, je nově od 4. června 2020 v jednom dni omezen tak, aby nepřesáhl 250 osob na jeden hektar plochy zařízení. Limit návštěvnosti se zcela zruší 22. června.

Kdy se hrady, zámky, muzea, zoo a podobná zařízení vrátí do běžného provozu bez omezení návštěvnosti?
Dojde k tomu od 22. června.

Můžou se konat poutě?
Ano, je však třeba dodržovat aktuálně povolený maximální počet osob ve stejný čas na daném místě: od 11. května – 100 osob, od 25. května – 300 osob a od 8. června – 500 osob. Dále je třeba respektovat definované požadavky pro provozovatele a návštěvníky.

NÁBOŽENSKÉ A JINÉ AKTIVITY

Kdy budou povolené bohoslužby?
Bohoslužby do 15 osob jsou umožněny již od 24. 4. 2020. Je však nutné dodržovat specifické požadavky a od 11. 5. 2020 jsou pak možné bohoslužby s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob. Od 25. května se počet osob zvýšil na 300 a od 8. června 2020 je povolena účast na bohoslužbách v počtu nejvýše 500 osob. Stále je nutné dodržovat stanovená hygienická opatření.

Jaká pravidla je při bohoslužbách nutno dodržovat?
V bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) i nadále účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy 2 metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti, účastníci bohoslužby si před vstupem povinně dezinfikují ruce, nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně. V rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady. Délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje, bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.).

Jak je to s dalšími aktivitami v kostele?
Stejná pravidla platí i pro svatby, zádušní mše a křty v kostele. Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.

Jsme pěvecký sbor. Může naše vystoupení proběhnout bez roušek?
Ano, pěvecký sbor může vystupovat bez roušky nebo jiné ochrany dýchacích cest. Je doporučeno před koncertem změřit všem členům teplotu. Pokud by některý člen souboru vykazoval příznaky onemocnění covid-19, účast na koncertu by mu neměla být umožněná.

Potřebujeme uspořádat pohřeb. Jsou platná nějaká omezení?
Pohřby je po celou dobu koronavirové krize možné pořádat bez omezení. Pokud se odehrávají ve vnitřních prostorách, musí mít účastníci nasazenou roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

Mohu pořádat svatbu?
Ano. Od 11. května 2020 je možné pořádat svatby s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob. Od 25. května 2020 pak pro 300 osob. Od 8. června 2020 je povolena účast ve výši 500 osob ve stejný čas. Od 22. června je maximální povolená kapacita zvýšena na 1 000 osob. Je třeba důsledně dodržovat hygienicko-protiepidemické požadavky.

Kolik osob může být na svatbě přítomno?
Obřadu se může účastnit maximálně 300 osob. Přítomni mohou být snoubenci, jejich dva svědci, osoba jednající za orgán veřejné moci anebo osoba jednající za orgán oprávněné církve, matrikář a další. Od 8. června je počet rozšířen na 500 osob. Od 22. června je maximální povolená kapacita zvýšena na 1 000 osob.

Musí mít všichni účastníci roušky?
Snoubenci nejsou v průběhu obřadu povinni nosit roušku nebo jiný ochranný prostředek dýchacích cest. Pokud se svatební obřad koná ve vnitřních prostorách, je třeba, aby měli přítomní (kromě snoubenců) nasazen ochranný prostředek dýchacích cest. Od 25. května není povinné nošení roušky ve venkovních prostorách. Pokud se tedy svatební obřad odehrává venku, nejsou účastníci obřadu povinni chránit si dýchací cesty.

Jaká další hygienická pravidla musíme během obřadu dodržet?
Účastníci obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy nejméně 2 metry od jiných osob, ale v zájmu prevence tyto odstupy doporučujeme. Po skončení obřadu musí být provedena dezinfekce všech použitých pomůcek.

Musíme mít roušky během focení?
Od 11. května mohou být osoby bez roušky po dobu nezbytně nutnou pro pořízení portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů. Ve venkovních prostorách už není nošení roušky povinné.

Hostinu chceme mít v restauraci. Opravdu musí restaurace zavřít ve 23 hodin?
Restaurace a jakékoliv jiné provozovny s personálem musí zavřít ve 23 hodin, a to i pro soukromou akci. Pokud jsou prostory pronajaté pro soukromou oslavu bez personálu, může hostina trvat déle. K rozvolnění otevírací doby restaurací a hospod dojde od 1. července 2020.

Můžeme být na hostině bez roušek?
Na oslavě platí stejná pravidla jako pro všechny ostatní vnitřní prostory, hosté mohou být bez roušky pouze při konzumaci. Pokud se od stolu vzdálí, musí si roušku nasadit.

Chceme mít svatbu na místě, kde budou hosté přespávat. Je to možné?
Ano, ubytovací zařízení jsou již v provozu.

ŠKOLY

V jakém režimu fungují vysoké školy?
Od 20. dubna 2020 jsou povoleny individuální aktivity v rámci studia na vysoké škole pro studenty v posledním ročníku studia, vždy do max. počtu 5 studentů a za splnění definovaných požadavků. 

Jedná se především o: individuální konzultace; individuální zkoušky, zejména státní závěrečné nebo státní rigorózní zkoušky, kterými se řádně ukončuje studium; individuální přítomnost při laboratorních, experimentálních, uměleckých a praktických aktivitách a praxích nebo klinické a praktické výuce, které jsou nezbytné pro dokončení bakalářského, magisterského nebo doktorského studia, popř. dokončení bakalářských, diplomových nebo disertačních prací); individuální návštěvy knihoven a studoven pro všechny ročníky za účelem pouze příjmu či odevzdání studijní literatury.

Od 27. dubna 2020 je pak povolení rozšířeno na individuální aktivity v rámci studia na vysoké škole i pro ostatní ročníky, vždy do max. počtu 5 studentů a za splnění definovaných požadavků.

Od 11. května 2020 je povolena osobní přítomnost studentů při studiu na vysoké škole za účasti nejvýše 15 studentů ve skupině – toto omezení se netýká klinické a praktické výuky a praxe.

Od června 2020 je možné vykonávat státní závěrečné zkoušky a také přijímací zkoušky.

Bude možné vykonat maturitní zkoušku?
Od 11. května 2020 je možnost přípravy studentů SŠ, konzervatoří a VOŠ ve školách na závěrečné/maturitní zkoušky a absolutoria – žáci nebo studenti musí tvořit skupiny nejvýše 15 žákůOd 1. června 2020 je možné realizovat maturitní a závěrečné zkoušky a absolutoria na konzervatořích a vyšších odborných školách.

Budu muset mít na přijímačkách roušku?
Na přijímacích zkouškách na střední a vysoké školy, při denní výuce na jednoletých kurzech cizích jazyků nebo při poskytování poradenských služeb nebudou muset mít osoby v místnosti nasazené roušky, pokud mezi sebou zachovají odstup alespoň 1,5 metru a u přijímaček nebude v místnosti více než 15 osob.

Jaké jsou preventivní požadavky na vysoké školy otevřené od 20. dubna?
Účast na výuce a zkouškách od 20. dubna je povolena za dodržení podmínek:

 • bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virové infekci (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
 • u vstupu do zkušební místnosti proběhne povinná dezinfekce rukou,
 • povinná ochrana horních cest dýchacích na obou stranách (studenti i akademici),
 • osoby nesmí podléhat karanténě,
 • studenti podepíší prohlášení o bezinfekčnosti.
 • na výuku/zkoušku se studenti dostaví ve stanovený čas, tak aby se minimalizovalo riziko šíření případné infekce, studenti budou rozděleni do menších skupin max. 5 osob,
 • zhodnocení a vyhlášení výsledků zkoušky proběhne vždy po vyzkoušení 1 studenta v daném časovém rozmezí,
 • po oznámení výsledků zkoušky student neprodleně opustí budovu,
 • učebna/laboratoř bude připravena tak, aby byly zajištěny dostatečné prostorové rozestupy jak mezi studenty, tak akademiky (minimálně 2 metry), rozestupy dodržovat i ve společných prostorách,
 • studenti budou před zkouškou setrvávat v jiné (čekací) místnosti za totožných podmínek,
 • počet členů zkušební komise bude zredukovaný na nezbytné minimum tak, aby byla zachována rovnost vyzkoušení studentů odborníky daných oblastí.

Po 11. květnu 2020 je umožněna osobní přítomnost studentů při studiu na vysoké škole za účasti nejvýše 15 studentů ve skupině – toto omezení se netýká klinické a praktické výuky a praxe.

Může probíhat individuální výuka?
Individuální výuka může prozatím probíhat na základních uměleckých školách a jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky, a to od 11.května 2020.Možné jsou také individuální přípravy žáků a studentů SŠ, konzervatoří a VOŠ ve školách na závěrečné/maturitní zkoušky a absolutoria.

Může probíhat výuka v dětských domovech?
Prezenční výuka ve školách při dětských domovech se školou, výchovných a diagnostických ústavech je umožněna.

Mohou probíhat dětské kroužky?
Od 25. května je umožněna osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin – doporučeno 15 dětí ve skupině (jedno dítě v lavici), bez možnosti měnit složení skupin, roušky doporučeny (o nošení/nenošení rozhodne vyučující), povinně pak roušky ve společných prostorách školy. Provoz školní družiny, školního klubu ani zájmové kroužky nad rámec jedné skupiny nejsou povoleny.

Budou otevřeny školy?
Základní školy ani střední školy nebudou do 30. 6. 2020 otevřeny pro povinnou školní docházku, resp. vzdělávání (s výjimkami uvedenými v ostatních částech textu); platí to i pro ostatní speciální základní školy (pro žáky s mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem apod.). Harmonogram rozvolňování v oblasti školství naleznete na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Jak bude probíhat zápis do škol?
Přijetí dítěte do školní skupiny bude podmíněno podepsáním Čestného prohlášení zákonným zástupcem dítěte o nerizikovosti žáka a dalších osob, které s ním sdílejí společnou domácnost (dítě nebo rodinný příslušník sdílející společnou domácnost bez definované chronické nemoci a do věku 65 let).

Jaká budou platit pravidla při uvolňování a postupném návratu studentů do škol?
Ministerstvo zdravotnictví v součinnosti s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy připravilo manuály jednotlivé vzdělávací instituce a jejich stupně s hygienickými pravidly, naleznou je můžete zde.

Kdy nastoupí do školy žáci prvního stupně ZŠ?
Možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin je možná od 25.května 2020 – doporučeno 15 dětí ve skupině (jedno dítě v lavici), bez možnosti měnit složení skupin, roušky nejsou povinné při výuce, povinně je třeba pak roušky používat při kontaktu bližším než 2 metry (skupinová práce) a ve společných prostorách školy.
Od 8. června 2020 je možná přítomnost žáků 2. stupně ZŠ, SŠ nebo konzervatoře a studentů vyšší odborné školy za účelem konání konzultací či třídnických hodin. I v tomto případě platí omezení na maximálně 15 žáků/studentů ve skupině.

Jak budou letos probíhat akce typu předání vysvědčení, závěrečné focení či rozloučení s absolventy?
Od 22. června bude možné, aby proběhly i tyto akce. Žáci, kteří se budou tohoto účastnit, musí být bez příznaků virového onemocnění.

Je osobní účast na zkouškách, konzultacích a praxi povinná pro všechny studenty, i pro ty se zdravotním ohrožením?
Vysoké školy mají možnost využívat v případě zkoušek, výuky či konzultací i nadále distanční formu a záleží na každé vysoké škole, jaké řešení zvolí. O své situaci proto vždy komunikujte se svojí vysokou školou či fakultou. Více zde.

Jakým způsobem MŠMT zajišťuje komunikaci s vysokými školami ohledně připravovaných opatření?
Ministerstvo komunikuje od počátku přijímaní mimořádných opatření kontinuálně s orgány reprezentace vysokých škol, příslušnými asociacemi fakult a managementem vysokých škol napříč celou jejich strukturou. Vysokým školám je na pravidelné bázi zasílán brífink k vývoji jednotlivých agend. Více zde.

Fungují volnočasová střediska pro děti?
Od 11. května 2020 mohou být otevřena střediska volného času za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 účastníků ve skupině.

OBCHODY A SLUŽBY

Jak se mám chovat v obchodě co nejopatrněji? Stačí se chránit rouškou a jednorázovými rukavicemi?
Při nakupování je třeba být maximálně ohleduplný. Před nákazou chráníme nejen sebe a ostatní nakupující, ale především pokladní a prodavače. Z toho důvodu je nutné důsledně zakrývat ústa a nos, čas strávený nakupováním omezit na co nejkratší dobu a neustále dodržovat základní hygienická pravidla a předepsané rozestupy mezi nakupujícími. Použitím jednorázových rukavic při manipulaci se zbožím snížíme riziko jeho kontaminace. To se týká např. nebaleného pečiva, ovoce a zeleniny. Rukavice používáme i při manipulaci s nákupními košíky a vozíky, nedotýkáme se zbytečně dalších povrchů, jako jsou zábradlí, vstupní dveře apod. Pokud je to možné, využíváme při placení samoobslužné pokladny a bezkontaktní platbu, protože tím omezíme bezprostřední kontakt s personálem.

V jakém režimu fungují pohostinné podniky?
Od 11. května 2020 jsou otevřené restaurace, hospody, bufety, kavárny, vinotéky, pivotéky s prodejem přes výdejní okénko a v rámci venkovních (letních) zahrádek.

Otevření vnitřních prostor restaurací, hospod, bufetů, kaváren, kinoték a pivoték je možné od 25. května 2020. Platí však, že vnitřní prostory budou pro zákazníky z protiepidemických důvodů uzavřeny od 23 do 6 hodin, v tuto dobu bude možné realizovat prodej přes výdejní okénko. Od 8. června 2020 je umožněn provoz venkovních prostor provozoven stravovacích služeb od 23 do 6 hodin. Od 1. července bude provozní doba těchto zařízení rozšířena i v čase od 23 do 6 hodin. Výjimkou budou tvořit lokální ohniska.

Je donášení vlastních nádob a např. vlastních rukavic pro nakupování potravin zakázáno?
Nebylo vydáno mimořádné opatření zakazující donášení vlastních nádob, ani osobních ochranných či hygienických pomůcek. Případná omezení si stanovují jednotlivé provozovny samy.

Existují vzorové písemné instrukce, které mají být viditelně vyvěšeny v provozovně, popř. pokyny, co všechno musí obsahovat?
Ano, je možné použít materiály z tohoto odkazu.
Přímo pro restaurace je k dispozici následující infografika.

Je možné, že některé potraviny kvůli omezením bezobalově nenakoupím?
Mimořádným opatřením byl omezen prodej nebaleného pečiva, který je povolen pouze za předpokladu, že v místě odběru nedochází ke shlukování osob a prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny. Žádná další mimořádná opatření omezující prodej nebo výrobu bezobalového zboží nebyla vydána.

Je zboží bez individuálních obalů dostatečně chráněné?
Zákazník může použít vlastní obal na potraviny. Prodejce si může pravidla používání těchto obalů upravit např. z hlediska jejich čistoty nebo průhlednosti. Zákazníci by měli zboží vkládat do neprosákavých obalů a ukládat je tak, aby nedošlo k jejich poškození, propíchnutí, prasknutí, vysypání či vylití. Po vybalení zboží doma, je nutné linku či stůl, kde je zboží z tašek vykládáno, otřít a vydezinfikovat.

Co musí prodejci dodržovat na farmářských trzích?
Pořadatelé mají povinnost zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry, aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry, umístit dezinfekční prostředky u každého prodejního místa a zařídit, aby zákazníci i obsluha nosili roušky. Obsluha je povinna používat rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků. Zboží musí být prodáváno bez možnosti ochutnávky. Od 15. června 2020 již mohou prodejci prodávat potraviny výlučně určené k bezprostřední konzumaci.

Mohu si vyzkoušet oblečení či obuv na trzích?
Od 8. června 2020 bude na farmářských a ostatních venkovních trzích a tržištích již povoleno zkoušení oblečení na místě.

Jaké jsou preventivní požadavky na otevřené provozovny?
Je třeba dodržovat odstupy minimálně 2 metry (doporučení plochy, resp. kapacity pro jednoho přítomného zákazníka nejméně cca 10 m2 prodejní plochy). Na místě by měla být dostupná dezinfekce rukou, povinná je i ochrana horních cest dýchacích na obou stranách (zaměstnanec i zákazník). Dále je třeba, aby personál manipuloval se zbožím v rukavicích a disponoval také rukavicemi pro zákazníky.

Můžu si v obchodě vyzkoušet oblečení?
Ano, zkoušení oblečení v obchodě je již možné. Před tím, než zkoušení započnete, proveďte dezinfekci rukou.

Můžu si v obchodě vyzkoušet boty?
Ano, boty si vyzkoušet můžete. Před zkoušením je ale třeba vždy vydezinfikovat ruce a zkoušet obuv v ponožkách.

Můžu si v obchodě prolistovat knihu?
Ano, knihu si prolistovat můžete. Ale je třeba si u vstupu do prodejny vydezinfikovat ruce. Dezinfekci na místě zajistí provozovatel prodejny.