Testování RT-PCR a antigenní metodou

testovani_antigeny
Antigenní testování
tesovani_PCR
Testování RT-PCR

Ambulantní specialisté


Zřízení nového odběrového místa a jeho provoz

Návod ke zřízení nového odběrového centra

Registrační formulář – Odběrové místo

Registrační formulář – Centrální rezervační systém


Potvrzení o výsledku testu

Potvrzení o výsledku RT-PCR testu v českém a anglickém jazyce


Aktuálně k testování

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo dopravy ČR a zástupci dopravců nákladní dopravy ČESMAD BOHEMIA připravili pokyn k výjimce testování.

Poskytovatelé zdravotní péče, kteří provádí antigenní testování, byli osloveni, aby udělili výjimku řidičům nákladní dopravy, která jim umožní neprodleně podstoupit antigenní test v odběrovém místě na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, a to bez povinnosti předchozího objednání. Tato výjimka může být udělena pouze osobě, která se na odběrovém místě prokáže řidičským průkazem s vyznačeným kódem „95“ na zadní straně, průkazem profesní způsobilosti nebo kartou řidiče. Obdobnou výjimku pro řidiče udělila i Slovenská republika. Provozovatel odběrového místa rozhoduje o organizačním zajištění. Zároveň žádáme všechny řidiče nákladní dopravy, aby na odběrových místech respektovali organizaci a pokyny personálu, a s ohleduplností přistupovali k časovým možnostem místa.


Průvodce povinným testováním ve firmách – jak od 1. března 2021 samotestovat antigenními testy s úhradou z veřejného zdravotního pojištění

Informace k testování zaměstnanců společností sídlících v ČR na přítomnost onemocnění covid-19 prostřednictvím POC antigenních testů, hrazených z veřejného zdravotního pojištění, je k dispozici zde.

Seznam antigenních testů, pro které vydalo Ministerstvo zdravotnictví výjimku podle § 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb., je z dispozici zde.

Informace a formulář pro podání žádosti o příspěvek na samoodběrové testy pro zaměstnavatele najdete na společném webu zdravotních pojišťoven.


Cestující přijíždějící do SRN z vysoce rizikové země  (tj. po 7. 4. 2021 i ČR), je povinen předem nahlásit prostřednictvím digitální registrace příjezd do země na adrese https://www.einreiseanmeldung.de a disponovat potvrzením o úspěšné registraci (tzn. vytisknout si email, který je po registraci zaslán na danou emailovou adresu).
Pro osoby, které přijíždějí do Německa z vysoce rizikové země/oblasti platí povinnost mít u sebe lékařské potvrzení či výsledek testu na SARS-CoV-2 osvědčující, že daná osoba není nakažená již při vstupu na území Německa a předložit jej na požádání příslušným orgánům (testování musí být provedeno nejvýše 48 hod. před příjezdem  a doklad o něm musí být v německém, anglickém či francouzském jazyce, doklad je třeba uchovat a na výzvu předložit po dobu 10 dnů od příjezdu); v případě cesty prostředkem přepravní společnosti jsou povinny předložit toto potvrzení také před odjezdem přepravci. Pokud přepravci potvrzení nepředloží, cesta jim zpravidla nebude umožněna.
Obecně platí, že jeden test za 3 dny je v České republice zdarma (v rámci plošného antigenního testovaní). Potvrzení je bezplatné.
Více informací na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.

Informace ke karanténním opatřením jednotlivých spolkových zemí
(v německém, anglickém a francouzském jazyce)

Více informací naleznete na webových stránkách:

Velvyslanectví ČR v Berlíně,

Generálního konzulátu ČR v Drážďanech,

Generálního konzulátu ČR v Mnichově.


Dobrovolné antigenní testování

Otestovat se mohou nechat všechny osoby, které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění v České republice. Na odběrovém místě předloží průkaz pojištěnce nebo náhradní doklad. Pojištěnci se mohou nechat otestovat opakovaně, avšak nejvýše 1× za 3 dny. Nejedná se o jednorázovou akci jako v jiných zemích.
Vyšetření se neprovádí u osob, u kterých uplynulo méně než 90 dní od prvního pozitivního výsledku PCR testu, a u osob, kterým byl v posledních 3 dnech proveden PCR test nebo antigenní test s negativním výsledkem.

Upozorňujeme, že preventivní antigenní testování není primárně určeno pro symptomatické pacienty (tj. osoby s příznaky onemocnění covid-19) nebo pro osoby v karanténě. I nadále platí, že osoby s příznaky onemocnění kontaktují svého praktického lékaře, který indikuje potřebné vyšetření nebo vystaví žádanku na PCR test. Osoby v karanténě musí 5. – 7. den absolvovat PCR test, který indikuje praktický lékař nebo krajská hygienická stanice.

Kde se provádějí antigenní testy?

Testování probíhá ve dvou sítích, které jsou dle potřeb posilovány:

  1. síť antigenních odběrových center (AOC) v již provozované páteřní síti odběrových míst v jednotlivých krajích,
  2. u praktických lékařů a ambulantních specialistů, kteří se do testování zapojují.

K posílení odběrových center a míst jsou využity mobilní odběrové týmy Armády ČR a Hasičského záchranného sboru České republiky (HZS ČR).

Centrální rezervační systém

Pro řízení kapacit a usnadnění testování pro občany je spouštěn Centrální rezervační systém. Do 16. prosince 2020 probíhá připojování jednotlivých odběrových míst na rezervační systémy, což umožní:

  • poskytnout přístup k rezervaci testu z jediného místa,
  • poskytnout přehled o vytížení AOC formou portálu,
  • umožnit předvyplnění údajů z domova a zrychlit tak vyplnění e-Žádanky na AOC.

Zapojení praktičtí lékaři a ambulantní specialisté

Na síť antigenních odběrových center navazuje sekundární síť smluvních poskytovatelů zdravotních služeb (praktičtí lékaři, ambulantní specialisté…), kterým je od pojišťoven hrazen výkon odběru. To znamená, že lidé mohou kontaktovat svého praktického lékaře, ambulantního specialistu např. svého zubaře k provedení odběru. Bližší informace najdete na webu Sdružení praktických lékařů a iniciativy Lékaři pomáhají Česku.

Materiály ke stažení: