Testování zaměstnanců ve zdravotnictví a v sociálních službách od 17. ledna

Všem poskytovatelům zdravotních služeb a všem poskytovatelům sociálních služeb je mimořádným opatřením nařízeno vždy jedenkrát za 7 dní provést preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2, není-li stanoveno jinak, prostřednictvím rychlých antigenních testů (RAT) provedených zaměstnancem, který je zdravotnickým pracovníkem, nebo poskytovatelem zdravotních služeb.

U zaměstnanců, kteří v době provádění pravidelného vyšetření nejsou přítomni na pracovišti, se vyšetření provede v den návratu na pracoviště před nástupem k výkonu práce.

Vyšetření se neprovádí u zaměstnance, který:

  1. se vzhledem k povaze práce na svém pracovišti nesetkává s jinými osobami, za které se nepovažují osoby žijící s ním ve stejné domácnosti, nebo který nevykonává práci na pracovišti,
  2. absolvoval nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření,
  3. byl očkován proti onemocnění covid-19 (certifikát),
  4. prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 a neuplynulo více než 180 dní,
  5. podstupuje preventivní testování podle tohoto mimořádného opatření u jiného svého zaměstnavatele.

Více informací viz mimořádné opatření ze dne 14. ledna 2022.