Testování zaměstnanců od 22. 11. 2021

Zaměstnavatel musí nejpozději od 29. listopadu 2021 zajistit pravidelné týdenní testování rychlými antigenními testy určenými pro sebetestování (použití laickou osobou).

Testování jednou týdně se týká i osob pracujících jako OSVČ.

Testování se netýká osob:

  • s dokončeným očkováním (+ 14 dní od dokončeného očkovacího schématu),
  • s potvrzením o prodělání nemoci (do 180 dní od prvního pozitivního výsledku testu),
  • s negativním RT-PCR testem mladším 7 dní či rychlým antigenním testem mladším 7 dní, který provedl zdravotnický pracovník.
  • Testovat se nemusí ani zaměstnanci, kteří během výkonu práce nesetkávají s žádnými dalšími osobami (s výjimkou osob ve společné domácnosti).

Není-li zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti zaměstnavatele, jeho preventivní testování se provede v den jeho příchodu na pracoviště.

Zaměstnancům, kteří si sami provedli nebo jim byl proveden test, se nařizuje v případě, že je výsledek testu pozitivní, bezodkladně uvědomit zaměstnavatele o plánované nepřítomnosti na pracovišti. V případě, že šlo o test neprováděný poskytovatelem zdravotních služeb, musí uvědomit bezodkladně o výsledku testu poskytovatele pracovnělékařských služeb zaměstnavatele, pokud tak zaměstnavatel stanovil, jinak svého praktického lékaře. 

Více informací viz: Mimořádná a ochranná opatření – co aktuálně platí | Vláda ČR (vlada.cz), případné doplňující informace na speciálních stránkách vlády ČR ke koronaviru: Povinné testování zaměstnanců na pracovištích a OSVČ · Covid Portál (gov.cz).