Testování zaměstnanců lůžkových sociálních a zdravotnických zařízení od 15. 11. 2021

Antigenní testování testování personálu ve frekvenci 7dní – Ag testy (RAT)

Výjimky z testování:

  • PCR testování (max. 72 hod)
  • Plné očkovaní (+ 14 dní)
  • Prodělání onemocnění (max. 180 dní)

Toto opatření platí pro:

  • poskytovatele zdravotních služeb poskytující dlouhodobou lůžkovou péči a pro poskytovatele sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním režimem, pro poskytovatele sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě a poskytovatele sociálních služeb v zařízení týdenního stacionáře nebo chráněného bydlení;
  • pro poskytovatele zdravotních služeb poskytující následnou lůžkovou péči a jejich zaměstnance;
  • a pro poskytovatele zdravotních služeb poskytující jednodenní péči, akutní lůžkovou péči intenzivní nebo akutní lůžkovou péči standardní a jejich pacienty.

Více informací viz platné mimořádné opatření: Mimořádná a ochranná opatření – co aktuálně platí | Vláda ČR.