Testování bez bariér

Všichni už víme, že roušky nebo respirátory omezují či zcela znemožňují komunikaci osobám se sluchovým postižením. Co ale dělat v důležitých situacích, které se týkají přímo zdraví, např. v odběrových centrech na testování covid-19?

Na základě různých zkušeností osob se sluchovým postižením se Tichý svět spojil s Ministerstvem zdravotnictví a připravil informační osvětové materiály pro zdravotnický personál na těchto pracovištích.

K dispozici jsou grafické materiály, které vzájemné porozumění ulehčují. Pro neslyšící je pak připravena k uložení do mobilního telefonu informační kartička upozorňující na jejich hendikep, kterou se mohou při odběru prokázat.