Stanovisko Laboratorní skupiny MZ, kdy lze hodnotit pacienta s pozitivním výsledkem PCR jako pravěpodobně neinfekčního

Pacienta s pozitivním výsledkem PCR, které má Ct nad 35 (jedná-li se o nejnižší hodnotu při porovnání všech Ct hodnot všech detekovaných oblastí u daného materiálu), lze hodnotit jako pravděpodobně neinfekčního jen za současného splnění následujících tří podmínek:

1. lze vyloučit, že se pacient nachází v úvodní fázi infekce, tj.:
a) pacient musí mít stanovenou diagnózu COVID na základě předchozího vyšetření PCR/antigenu s pozitivním výsledkem (v časovém odstupu max. 1 měsíce),
b) pacient má pozitivní nález protilátek IgG proti SARS-CoV-2 (a není v riziku reinfekce, případně prolomení protektivního účinku vakcinace)

2. vyšetřeným materiálem byl výtěr z nosohltanu a odběr byl správně proveden

3. nejedná se o pacienta s imunodeficitem (či není v imunosupresi)

Pro výše zmiňované posuzování statutu pacienta je výhodné, aby laboratorní výsledek PCR byl doplněn o hodnotu Ct.
Je potřeba zohlednit variabilitu hodnoty Ct napříč laboratořemi, což znamená, že hodnota Ct není systematicky srovnatelná a může se při vyšetření téhož materiálu mezi laboratořemi lišit.