Stanovisko k nošení ochranného štítu bez roušky

V současné situaci se nařízením vlády ČR zakazuje všem osobám s okamžitou účinností pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Doplňujeme, že Ministerstvo zdravotnictví mimořádným opatřením stanovilo pro některé skupiny obyvatel výjimky z povinnosti používání ochranných prostředků dýchacích cest. 
Výjimku na nošení průhledných roušek či štítů udělila vláda znakujícím moderátorům a tlumočníkům do znakového jazyka pro lepší porozumění neslyšících.
Dle odborného stanoviska Centra epidemiologie a mikrobiologie Státního zdravotního ústavu ze dne 21. dubna 2020 nelze pouhé nošení ochranného štítu bez ústenky (roušky) v současné situaci považovat za dostatečnou ochranu dýchacích cest vzhledem k charakteristice šíření infekčních kapének, jak dokládá také tato studie.