Stanoviska odborných společností České lékařské společnosti JEP

  • Společnost pro orgánové transplantace České lékařské společnosti JEP, z. s. vydala stanovisko k doporučení týkající se pokračování nebo zastavení transplantačních programů.
  • Stručný informativní dokument Fakultní nemocnice Hradec Králové a současně České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP týkajíci se COVID-19 vypracovaný dle společných doporučení odborných společností a sdělení státních institucí publikovaných od počátku SARS-CoV-2 pandemie.
  • Česká společnost paliativní medicíny a Fórum mobilních hospiců společně vypracovaly metodický pokyn pro týmy mobilní specializované paliativní péče (domácí hospice) v době pandemie COVID-19. Cílem je pomoci připravit týmy mobilních hospiců na nápor závažně nemocných pacientů s paliativními potřebami, kteří nebudou moci být hospitalizováni nebo budou z nemocnic kvůli pandemii předčasně propouštěni.