Požadavky na školství a vzdělávání

  • Dítě, žák, student, účastník, nebo jeho zákonný zástupce a zákonný zástupce dítěte v mateřské škole poskytl, před prvním vstupem do školy, školského zařízení nebo vzdělávací instituce písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Toto se netýká dětí a žáků škol při zdravotnickém zařízení.
  • Dítě, žák, student, účastník, byl osobně přítomen ve škole, školském zařízení nebo vzdělávací instituci pouze, pokud je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění.
  • Více informací na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.