Seznam zemí podle míry rizika nákazy

Aktualizováno 15. 10. 2021

Změna ochranného opatření – stanovení podmínek pro vstup na území ČR, s účinností od 30. 9. 2021
(vydáno 29. 9. 2021)

Změna ochranného opatření – stanovení podmínek pro vstup na území ČR, s účinností od 30. 9. 2021
(vydáno 27. 9. 2021)

Manuál k Příjezdovému formuláři – formulář pro cestovatele přijíždějící do ČR (příjezdový formulář)

Seznam antigenních testů, které budou uznávané v rámci členských států Evropské unie


Osoby, které byly očkované poslední dávkou vakcíny před více než 14 dny, se při návratu do České republiky nemusí testovat. Stále však pro ně platí povinnost vyplnit příjezdový formulář.
Podrobnosti a další výjimky najdete v ochranném opatření.

Návrat ze zemí s nízkým rizikem nákazy
Cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR vyplnit příjezdový formulář, potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání při hraniční kontrole. 
Před vstupem na území či nejpozději do 5 dní po vstupu na území ČR se podrobit testu na stanovení přítomnosti SARS-CoV-2. Do doby výsledků testů není nutná samoizolace. 

Návrat ze zemí se středním rizikem nákazy
Cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR vyplnit příjezdový formulář, potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání při hraniční kontrole. 
Před vstupem na území či nejpozději do 5 dní po vstupu na území ČR se podrobit testu na stanovení přítomnosti SARS-CoV-2. Do doby výsledků testů není nutná samoizolace. 

Návrat ze zemí s vysokým rizikem nákazy
Cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR vyplnit příjezdový formulář, potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání při hraniční kontrole. 
Před zahájením cesty do ČR veřejnou dopravou (zejm. letadlem, vlakem, autobusem) cestující musí disponovat písemným potvrzením poskytovatele zdravotních služeb o negativním výsledku antigenního testu (max. 48 hodin od odběru), nebo písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu (max. 72 hodin od odběru). Dopravci neumožní přepravu cestujícím, kteří nepředloží test na přítomnost SARS-CoV-2 a příjezdový formulář.
Po vstupu na území ČR se nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 je nutná samoizolace.
Občané České republiky a jejich spolucestující rodinní příslušníci s vydaným povolením k přechodnému pobytu na území ČR, občané Evropské unie s vydaným potvrzením o přechodném pobytu na území ČR, cizinci s povolením k trvalému pobytu na území ČR vydaným Českou republikou v případě cesty do ČR individuální přepravou nemusí podstoupit test před započetím cesty, na RT-PCR test je však třeba zajít po vstupu na území ČR nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den. Do doby výsledku RT-PCR testu je nutná samoizolace.

Návrat ze zemí s velmi vysokým rizikem nákazy
Cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR vyplnit příjezdový formulář, potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání při hraniční kontrole. 
Před zahájením cesty do ČR veřejnou dopravou (zejm. letadlem, vlakem, autobusem) cestující musí disponovat písemným potvrzením poskytovatele zdravotních služeb o negativním výsledku antigenního testu (max. 48 hodin od odběru), nebo písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu (max. 72 hodin od odběru). Dopravci neumožní přepravu cestujícím, kteří nepředloží test na přítomnost SARS-CoV-2 a příjezdový formulář.
Po vstupu na území ČR se nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 je nutná samoizolace.
Občané České republiky a jejich spolucestující rodinní příslušníci s vydaným povolením k přechodnému pobytu na území ČR, občané Evropské unie s vydaným potvrzením o přechodném pobytu na území ČR, cizinci s povolením k trvalému pobytu na území ČR vydaným Českou republikou v případě cesty do ČR individuální přepravou nemusí podstoupit test před započetím cesty, na RT-PCR test je však třeba zajít po vstupu na území ČR nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den. Do doby výsledku RT-PCR testu je nutná samoizolace.Prokazování zaměstnanců při návratu ze zahraničí

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví nařizuje zaměstnavatelům a koncovým uživatelům pracovníků zamezit vstupu na všechny provozovny a pracoviště daného zaměstnavatele osobám, které strávily déle než 12 hodin, nebo v případě sousedních zemí České republiky 24 hodin, mimo území České republiky, pokud tyto osoby v souladu s tímto ochranným opatřením současně nepředloží zaměstnavateli nebo koncovému uživateli, pro něhož vykonávají práci, negativní výsledek testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2.

Osoba, která je povinna podrobit se testu na území České republiky při příjezdu ze zemí s nízkým nebo středním rizikem výskytu onemocnění covid-19, může být do doby výsledku testu vpuštěna na pracoviště jejího zaměstnavatele, avšak do doby výsledku je povinna nosit respirátor nebo obdobný prostředek, který brání šíření kapének, ve všech případech, ve kterých je podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest.

Výjimku z této povinnosti a další podrobnosti najdete zde.


Testy, které se uznávají pro vstup do České republiky:

  • v případě antigenního testování písemné potvrzení poskytovatele zdravotních služeb s oprávněním poskytovat zdravotní služby v dané zemi o negativním výsledku antigenního testu, který není starší než 48 hodin od data provedení antigenního testu,
  • v případě RT-PCR testování písemné potvrzení akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu, který není starší než 72 hodin od data provedení RT-PCR testu,
  • ode dne 1. července 2021, jde-li o test provedený na území, na něž se vztahuje nařízení Evropské unie o digitálním COVID certifikátu, pouze certifikát o testu vydávaný podle nařízení Evropské unie o digitálním COVID certifikátu, který není starší než 48 hodin od data provedení antigenního testu nebo 72 hodin od data provedení RT-PCR testu u zemí, které jsou vázané tímto nařízením.

Písemné potvrzení o výsledku testu musí vystavit poskytovatel zdravotních služeb s oprávněním v daném státu, kde test provedl.

Tuto podmínku tak např. nesplňuje:

  • když český lékař, který vyjede s cestovní kanceláře do Egypta a na místě (bez egyptského oprávnění), provádí antigenní testy,
  • když si turista v Tunisku udělá samotest a pošle fotku výsledku lékaři v České republice, který vystaví potvrzení (antigenní samotesty nelze pro tento účel vůbec využívat).


Informace Ministerstva vnitra České republiky pro tuzemské občany a pro cizince na území ČR

  • informační linka MV ČR pro dotazy týkající se podmínek vstupu na území ČR poskytuje informace v češtině i v angličtině a je dostupná od pondělí do čtvrtka od 8 do 16 a v pátek od 8 do 12 hodin na čísle: +420 974 801 801
  • e-mail pro dotazy související s podmínkami vstupu na území ČR: cestovani.covid19@mvcr.cz

Informace Ministerstva zahraničních věcí České republiky