Seznam zemí podle míry rizika nákazy

Aktualizováno 14. 1. 2022

Manuál k Příjezdovému formuláři – formulář pro cestovatele přijíždějící do ČR (příjezdový formulář)

Seznam antigenních testů, které budou uznávané v rámci členských států Evropské unie

Mapa-seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy-od-17-01-2022

Osoby, které byly očkované posilovací dávkou vakcíny, nebo jsou mladší 18 let, se při návratu do České republiky nemusí testovat. Stále však pro ně platí povinnost vyplnit příjezdový formulář.
Příjezdový formulář nemusí vyplnit ti, kteří celou dobu cestují pouze individuální pozemní dopravou.

Podrobnosti a další výjimky najdete v aktuálním ochranném opatření.


Pravidla_vstupu_a_navratu_do_CR_pro_obcany_CR_a_rezidenty_od_27_prosince_2021_-_20211226

Pravidla_vstupu_a_navratu_do_CR_pro_obcany_EU_a_drzitele_viza_od_27_prosince_2021_-_20211226

Pravidla_vstupu_a_navratu_do_CR_pro_cizince_z_3_zemi_od_27_prosince_2021_-_20211226

Návrat ze zemí s nízkým rizikem nákazy
Cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR vyplnit příjezdový formulář, potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání při hraniční kontrole. 
Občané České republiky a jejich spolucestující rodinní příslušníci s vydaným povolením k přechodnému pobytu na území České republiky, nebo občané Evropské unie s vydaným potvrzením o přechodném pobytu na území České republiky, nebo cizinci s povolením k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na území České republiky vydaném Českou republikou, kteří již podstoupili očkování nebo prodělali onemocnění covid-19, mají pouze povinnost před cestou vyplnit příjezdový formulář.
Občané České republiky a jejich spolucestující rodinní příslušníci s vydaným povolením k přechodnému pobytu na území České republiky, nebo občané Evropské unie s vydaným potvrzením o přechodném pobytu na území České republiky, nebo cizinci s povolením k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na území České republiky vydaném Českou republikou, kteří nejsou očkovaní a neprodělali onemocnění covid-19, musí kromě vyplnění příjezdového formuláře také před vstupem na území České republiky nebo nejpozději do 5 dní po vstupu na území ČR podstoupit test na stanovení přítomnosti SARS-CoV-2. 
Cizinci se před cestou musí podrobit PCR testu, po vstupu na území ČR se 5. – 7. den podrobit PCR testu. 
Do doby negativního výsledku testu musí nosit respirátor nebo obdobný prostředek (bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % podle příslušných norem (např. FFP2, KN 95).
Očkovaní cizinci, kterým zatím nebyla podaná posilovací dávka očkování, se musí před cestou do České republiky podrobit PCR testu.
Do doby negativního výsledku testu musí nosit respirátor nebo obdobný prostředek (bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % podle příslušných norem (např. FFP2, KN 95).

Návrat ze zemí se středním rizikem nákazy
Cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR vyplnit příjezdový formulář, potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání při hraniční kontrole. 
Občané České republiky a jejich spolucestující rodinní příslušníci s vydaným povolením k přechodnému pobytu na území České republiky, nebo občané Evropské unie s vydaným potvrzením o přechodném pobytu na území České republiky, nebo cizinci s povolením k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na území České republiky vydaném Českou republikou, kteří již podstoupili očkování nebo prodělali onemocnění covid-19, mají pouze povinnost před cestou vyplnit příjezdový formulář.
Občané České republiky a jejich spolucestující rodinní příslušníci s vydaným povolením k přechodnému pobytu na území České republiky, nebo občané Evropské unie s vydaným potvrzením o přechodném pobytu na území České republiky, nebo cizinci s povolením k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na území České republiky vydaném Českou republikou, kteří nejsou očkovaní a neprodělali onemocnění covid-19, musí kromě vyplnění příjezdového formuláře také před vstupem na území České republiky nebo nejpozději do 5 dní po vstupu na území ČR podstoupit test na stanovení přítomnosti SARS-CoV-2. 
Cizinci se před cestou musí podrobit PCR testu, po vstupu na území ČR se 5. – 7. den podrobit PCR testu. 
Do doby negativního výsledku testu musí nosit respirátor nebo obdobný prostředek (bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % podle příslušných norem (např. FFP2, KN 95).
Očkovaní cizinci, kterým zatím nebyla podaná posilovací dávka očkování, se musí před cestou do České republiky podrobit PCR testu.
Do doby negativního výsledku testu musí nosit respirátor nebo obdobný prostředek (bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % podle příslušných norem (např. FFP2, KN 95).

Návrat ze zemí s vysokým rizikem nákazy
Cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR vyplnit příjezdový formulář, potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání při hraniční kontrole. 
Před vstupem na území ČR veřejnou dopravou (zejm. letadlem, vlakem, autobusem) cestující musí disponovat písemným potvrzením poskytovatele zdravotních služeb o negativním výsledku  RT-PCR testu (max. 72 hodin od odběru).
Občané České republiky a jejich spolucestující rodinní příslušníci s vydaným povolením k přechodnému pobytu na území České republiky, nebo občané Evropské unie s vydaným potvrzením o přechodném pobytu na území České republiky, nebo cizinci s povolením k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na území České republiky vydaném Českou republikou, kteří již podstoupili očkování nebo prodělali onemocnění covid-19, mají pouze povinnost před cestou vyplnit příjezdový formulář.
Pokud se jedná o občany České republiky a jejich spolucestující rodinné příslušníky s vydaným povolením k přechodnému pobytu na území České republiky, o občany Evropské unie s vydaným potvrzením o přechodném pobytu na území České republiky, nebo o cizince s povolením k trvalému pobytu na území České republiky vydaném Českou republikou, kteří nejsou očkovaní nebo neprodělali onemocnění covid-19, mohou před vstupem na území České republiky hromadnou veřejnou dopravou disponovat i negativním výsledkem antigenního testu (max. 48 hodin od odběru). Dopravci neumožní přepravu cestujícím, kteří nepředloží test na přítomnost SARS-CoV-2 a příjezdový formulář.
V případě cesty individuální dopravou není třeba před vstupem na území ČR disponovat výsledkem testu – to platí pro občany České republiky a jejich spolucestující rodinné příslušníky s vydaným povolením k přechodnému pobytu na území České republiky, pro občany Evropské unie s vydaným potvrzením o přechodném pobytu na území České republiky a pro cizince s povolením k trvalému pobytu na území České republiky vydaném Českou republikou.
Po vstupu na území ČR platí pro všechny povinnost podstoupit v rozmezí 5. až 7. dne RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2.
Do doby negativního výsledku RT-PCR testu musí přicestující všude mimo domov nosit respirátor nebo obdobný prostředek ochrany dýchacích cest (bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % podle příslušných norem (např. FFP2, KN 95).

Návrat ze zemí s velmi vysokým rizikem nákazy
Cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR vyplnit příjezdový formulář, potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání při hraniční kontrole. 
Před vstupem na území ČR veřejnou dopravou (zejm. letadlem, vlakem, autobusem) cestující musí disponovat písemným potvrzením poskytovatele zdravotních služeb o negativním výsledku  RT-PCR testu (max. 72 hodin od odběru).
Občané České republiky a jejich spolucestující rodinní příslušníci s vydaným povolením k přechodnému pobytu na území České republiky, nebo občané Evropské unie s vydaným potvrzením o přechodném pobytu na území České republiky, nebo cizinci s povolením k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na území České republiky vydaném Českou republikou, kteří již podstoupili očkování nebo prodělali onemocnění covid-19, mají pouze povinnost před cestou vyplnit příjezdový formulář.
Pokud se jedná o občany České republiky a jejich spolucestující rodinné příslušníky s vydaným povolením k přechodnému pobytu na území České republiky, o občany Evropské unie s vydaným potvrzením o přechodném pobytu na území České republiky, nebo o cizince s povolením k trvalému pobytu na území České republiky vydaném Českou republikou, kteří nejsou očkovaní nebo neprodělali onemocnění covid-19, mohou před vstupem na území České republiky hromadnou veřejnou dopravou disponovat i negativním výsledkem antigenního testu (max. 48 hodin od odběru). Dopravci neumožní přepravu cestujícím, kteří nepředloží test na přítomnost SARS-CoV-2 a příjezdový formulář.
V případě cesty individuální dopravou není třeba před vstupem na území ČR disponovat výsledkem testu – to platí pro občany České republiky a jejich spolucestující rodinné příslušníky s vydaným povolením k přechodnému pobytu na území České republiky, pro občany Evropské unie s vydaným potvrzením o přechodném pobytu na území České republiky a pro cizince s povolením k trvalému pobytu na území České republiky vydaném Českou republikou.
Po vstupu na území ČR platí pro všechny povinnost podstoupit v rozmezí 5. až 7. dne RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2.
Do doby negativního výsledku RT-PCR testu musí přicestující všude mimo domov nosit respirátor nebo obdobný prostředek ochrany dýchacích cest (bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % podle příslušných norem (např. FFP2, KN 95).


Testy, které se uznávají pro vstup do České republiky:

  • v případě antigenního testování písemné potvrzení poskytovatele zdravotních služeb s oprávněním poskytovat zdravotní služby v dané zemi o negativním výsledku antigenního testu, který není starší než 48 hodin od data provedení antigenního testu,
  • v případě RT-PCR testování písemné potvrzení akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu, který není starší než 72 hodin od data provedení RT-PCR testu,
  • ode dne 1. července 2021, jde-li o test provedený na území, na něž se vztahuje nařízení Evropské unie o digitálním COVID certifikátu, pouze certifikát o testu vydávaný podle nařízení Evropské unie o digitálním COVID certifikátu, který není starší než 48 hodin od data provedení antigenního testu nebo 72 hodin od data provedení RT-PCR testu u zemí, které jsou vázané tímto nařízením.

Písemné potvrzení o výsledku testu musí vystavit poskytovatel zdravotních služeb s oprávněním v daném státu, kde test provedl.

Tuto podmínku tak např. nesplňuje:

  • když český lékař, který vyjede s cestovní kanceláře do Egypta a na místě (bez egyptského oprávnění), provádí antigenní testy,
  • když si turista v Tunisku udělá samotest a pošle fotku výsledku lékaři v České republice, který vystaví potvrzení (antigenní samotesty nelze pro tento účel vůbec využívat).


Informace Ministerstva vnitra České republiky pro tuzemské občany a pro cizince na území ČR

  • informační linka MV ČR pro dotazy týkající se podmínek vstupu na území ČR poskytuje informace v češtině i v angličtině a je dostupná od pondělí do čtvrtka od 8 do 16 a v pátek od 8 do 12 hodin na čísle: +420 974 801 801
  • e-mail pro dotazy související s podmínkami vstupu na území ČR: cestovani.covid19@mvcr.cz

Informace Ministerstva zahraničních věcí České republiky