Seznam zemí podle míry rizika nákazy

Aktualizováno 30. 10. 2020

Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice ČR s účinností od 5. 10. 2020 do odvolání

Mapa znázorňuje zelenou barvou bezpečné země pro cestování. Pokud jsou země označeny červeně, je v dané zemi nepříznivý vývoj covid-19 s vysokým rizikem nákazy. Do zeleně označených zemí mohou občané ČR a rezidenti v ČR cestovat bez omezení při návratu zpět. Test na covid-19 bude vyžadován při cestě z červeně označených zemí.

Pro země v kategorii červených unijních zemí je nutné prokázat se testem na covid-19 s negativním výsledkem, nebo nastoupit do karantény. To platí jak pro české občany, tak pro občany z těchto zemí EU, kteří mohou do ČR cestovat i za účelem turismu.

Pro země v kategorii červených mimounijních zemí (země, které nejsou na seznamu), kde je vysoké riziko nákazy, platí nadále specifické podmínky stanovené ochranným opatřením (obyvatelé těchto zemí k nám mohou jen z důvodů uvedených v ochranném opatření a za podmínky testu na covid-19 s negativním výsledkem, nebo podrobení se karanténě).

Informace ohledně cestování z a do zemí mimo EU naleznete na stránkách MZV ČR.

Pozn.: Seznam zemí podle míry rizika nákazy bude aktualizován na základě aktuální epidemiologické situace.