Seznam odběrových míst

Stávající odběrové místo na Letišti Václava Havla Praha mezi terminály 1 a 2, které provozuje společnost GHC Genetics, bude nově rozšířeno o další přepážku, která bude operativně do 24 hodin otevřena v případě přetížení stávající přepážky. Díky tomuto rozšíření se zvýší komfort čekatelů na odběr a zkrátí čekací doby. 
Nová odběrová přepážka je v provozu již od 8. října a budou na ní poskytovány stejné služby jako na současné přepážce.

UROGYN MEDICO otevřelo nové odběrové místo na adrese Wilsonova 301/10, Praha 2. Pro zajištění odběrů, prosím, využijte rezervační systém odběrového místa.

V Praze 8 rozšířilo odběrové místo CovidPoint – ČSAP, z. s. možnost testování i pro indikované pacienty. Odběrové místo se přesunulo před budovu v Karlíně, kde jsou umístěné dva stany.

Pro zajištění odběrů, prosím, využijte rezervační systém odběrového místa.

Pro zajištění a rezervaci odběrů v Praze lze využít web hlavního města Prahy: https://covid.praha.eu/

Seznam odběrových míst je průběžně aktualizován. Pro registraci nového odběrového místa vyplňte, prosím, tento formulář a zašlete jej na e-mailovou adresu: eliska.urbancova@mzcr.cz.