Seznam odběrových míst

Odběrové centrum ELISABETH PHARMACON v Brně nově odebírá také indikované pacienty a má volné kapacity.

Nově od pondělí 2. 11. 2020 otevírá Aeskulab, k. s. v Praze 8 v Poliklinice Mazurská. Odběrové místo bude odebírat indikované pacienty i samoplátce.

Pro zajištění a rezervaci odběrů v Praze lze využít web hlavního města Prahy: https://covid.praha.eu/

Seznam odběrových míst je průběžně aktualizován. Pro registraci nového odběrového místa vyplňte, prosím, tento formulář a zašlete jej na e-mailovou adresu: eliska.urbancova@mzcr.cz.