Seznam laboratoří

Aktualizováno 11. 6. 2021

Laboratorní diagnostika v akutní fázi onemocnění covid-19 se v současnosti na základě platné mezinárodní definice onemocnění (https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/surveillance/case-definition , https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.7) opírá o přímý průkaz nukleové kyseliny SARS-CoV-2 (RT-PCR).  

Laboratoře musí proto, aby byl zajištěn epidemiologický dohled nad infekcí COVID-19, surveillance a hlášení výsledků vyšetření (v souhlasu s požadavky zákona 258/2000 Sb., ve  znění prováděcích předpisů), stejně jako správné a bezpečné diagnostické postupy, zajistit dostatečné technické a personální vybavení, bezpečnost osob manipulujících se vzorky. Důležité je kromě zajištění kontroly kvality vyšetřovacích procesů také zapojení do hlášení vyšetřených výsledků dle požadavků MZ ČR (ÚZIS) a CŘT „Chytrá karanténa“, včetně systému komunikace s NRL pro chřipku SZÚ.

Povolení se nevztahuje na vyšetřování jiných klinických materiálů, než jsou aktuálně uvedeny v case definici onemocnění (WHO, ECDC). Povolení nenahrazuje povinnost registrace pracoviště jako poskytovatele zdravotních služeb dle zákona 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění všech prováděcích předpisů.

Přehled laboratoří splňujících výše uvedené podmínky a zapojených do systému hlášení a s nimi spolupracujících nemocnic:

1. Národní referenční laboratoř Státního zdravotního ústavu
2. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Spolupracující nemocnice:
Fakultní nemocnice Ostrava, Městská nemocnice Ostrava, Nemocnice s poliklinikou Havířov, Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj (spolupráce s testováním covid), Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, Karvinská Hornická nemocnice (mikrobiologická diagnostika)
3. Fakultní nemocnice Hradec Králové
4. Nemocnice České Budějovice
5. Fakultní nemocnice v Motole
6. Nemocnice Na Bulovce
7. Laboratoře Agel, a. s., Ostrava
8. Fakultní nemocnice Brno
9. Laboratoř Diagnostika Ústí n. L.
10. Fakultní nemocnice Plzeň
11. Krajská nemocnice Liberec
12. SPADIA LAB, a. s.
13. Fakultní nemocnice Olomouc
14. VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r. o.
15. Oblastní nemocnice Trutnov, a. s.
16. IFCOR klinické laboratoře Blansko
17. AESKULAB Ostrava
18. Lab In – Institut laboratorní medicíny KV
19. Slezská nemocnice v Opavě, CLMI
20. Nemocnice na Homolce
21. Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
22. Institut klinické a experimentální medicíny (pro vnitřní potřeby IKEM)
23. GHC Genetics
24. Pardubická nemocnice
25. Litomyšlská nemocnice
26. Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
27. SYNLAB , Laboratoř Praha Cube
28. MeDiLa, spol. s r. o.
29. Oddělení klinických laboratoří Klatovské nemocnice, a. s.
30. Fakultní nemocnice U svaté Anny v Brně
31. Thomayerova nemocnice
32. Nemocnice Prostějov, Středomoravská nemocniční, a. s.
33. Ústav hematologie a krevní transfuze
34. Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
35. CGB laboratoř, a. s., Ostrava – Vítkovice
36. Centrum molekulární a genové terapie Brno
37. EUC Laboratoře Praha
38. AESKULAB Hadovka Praha 6
39. TILIA LABORATORIES s. r. o.
40. Laboratoře experimentální medicíny Ústavu molekulární a
transakční medicíny LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc
41. Státní veterinární ústav Jihlava
42. Masarykova univerzita, CEITEC, Brno
43. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
44. Biologické centrum AV ČR České Budějovice, Parazitologický ústav
Spolupracující nemocnice:
Nemocnice Písek, Nemocnice Strakonice, Nemocnice Jindřichův Hradec, Nemocnice Tábor, Nemocnice Prachatice, Nemocnice České Budějovice, Nemocnice Český Krumlov, Nemocnice Třebíč, Nemocnice Pelhřimov
45. NL – BioLAB, s. r. o., Praha
46. Oblastní nemocnice Příbram, a. s.
47. Topelex, s. r. o.
48. Cytogenetická laboratoř Brno, s. r. o.
49. Bioptická laboratoř, s. r. o.
50. Centrální laboratoře FNKV
51. Scimed Biotechnologies
52. Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Centrum ALGATECH
Spolupracující nemocnice:
Nemocnice Jindřichův Hradec, Nemocnice Tábor, Nemocnice Pelhřimov
53. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., IMG Praha
54. Nemocnice Strakonice, a. s.
55. Nemocnice Jihlava, p. o., LMG
56. Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.,s., Klaudiánova nemocnice
57. Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i.
58. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, PF
Spolupracující nemocnice:
Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s., Nemocnice Český Krumlov, a. s., Nemocnice Strakonice a. s., Nemocnice České Budějovice a. s., Nemocnice Písek a. s., Nemocnice Prachatice, a. s., Nemocnice Pelhřimov
59. Synlab, Laboratoř České Budějovice
60. Synlab, Laboratoř Brno – Modřice
61. Synlab, Laboratoř Chomutov
62. GENvia, s. r. o, Praha 9
63. Masarykův onkologický ústav, Brno
64. Bioinovia, s. r. o.
65. Biotechnologické a biomedicínské centrum AV a UK ve Vestci
Spolupracující nemocnice:
Ústav hematologie a krevní transfuze Praha
66. Vaše laboratoře, s. r. o., Zlín
67. Česká laboratorní, s. r. o., Praha
68. Nemocnice Písek, a. s.
69. Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o.
70. PREVEDIG medical, s. r. o.
71. Ústřední vojenská nemocnice, Vojenská FN Praha
72. Sang Lab – klinická laboratoř s. r. o.
73. ELISABETH PHARMACON, s. r. o.
74. Nemocnice Břeclav p. o.
75. Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK
76. Krajská zdravotní a.s. Ústí nad Labem
77. Státní veterinární ústav Praha (pro vnitřní potřeby SVU a SVS)
78. Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.
79. Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
80. Agentura vojenského zdravotnictví, VZU, Těchonín (pro vnitřní potřeby AČR)
81. Nemocnice Kyjov, OKM
82. Nemocnice Třebíč, CL
83. Laboratoře lékařské genetiky s.r.o., Pardubice
84. Nemocnice Znojmo, p. o.
85. Nemocnice Vyškov, p. o.
86. Nemocnice Havlíčkův Brod, p. o.
87. Nemocnice Boskovice, s. r. o.
88. Oblastní nemocnice Kolín, a. s.
89. Medicínské centrum Praha, s. r. o.
90. Státní veterinární ústav Olomouc
91. Nemocnice Šumperk, a. s.
92. Oblastní nemocnice Náchod, a. s.
93. Oblastní nemocnice Kladno, a. s. (pro vnitřní potřeby ONK)
94. Nemocnice TGM Hodonín, p. o.
95. Nemocnice Tábor, a. s.
96. Biologické centrum AV ČR České Budějovice, Ústav mol. biologie rostlin
97. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, ULBLD, Sérologická laboratoř
98. Krajská zdravotní, a. s., Ústí nad Labem, Nemocnice Most, o. z.
99. Citylab, s. r. o.
Spolupracující nemocnice:
Nemocnice v Brandýse n. L., Nemocnice Slaný a Nemocnice Na Františku
100. Karlovarská krajská nemocnice, a. s.
101. Nemocnice Litoměřice, a. s.
102. Uherskohradišťská nemocnice, a. s.
103. DIA-GON MP, s. r. o., Cheb
104. Městská nemocnice Plzeň, Privamed, a. s.
105. Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p. o.
106. Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s.
107. Poliklinika AGEL, Dopravní zdravotnictví a. s., Plzeň
108. ÚLD OKB Fakultní nemocnice v Ostravě
109. Vojenská nemocnice Brno
110. Nemocnice Prachatice, a. s.
111. PRONATAL, s. r. o., Praha 4
112. Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s.
113. Elphogene, s. r. o., Praha 6
114. NL-BioLAB, s. r. o., Klatovy
115. Laboratoře Mikrochem, a. s., Olomouc
116. Orlickoústecká nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a. s.
117. GenDetective, s. r. o., Praha 10
118. Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z.
119. Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z.
120. Oblastní nemocnice Jičín, a. s.
121. Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.
122. Česká spol. AIDS pomoc, z. s.
Spolupracující laboratoř: SPADIA LAB, a. s.
123. SOTIO, a. s. (jen pro vnitřní potřeby SOTIO)
124. Gen-Trend, s. r. o., Rudolfov
125. Nemocnice Pardubického kraje, a. s., Chrudimská nemocnice
126. MMN, a.s., Nemocnice Semily
127. Ústav imunologie FN Olomouc
128. Nemocnice Žatec o. p. s.
129. Nemocnice Nymburk, s. r. o.
130. Hola Biolabs, s. r. o., Brno
131. Mobile clinic expert MCE, s. r. o.
132. GeneProof, a. s., Praha
133. Oblastní nemocnice Náchod, a. s., Nemocnice Rychnov nad Kněžnou
134. NutriMed Lab, s. r. o., Praha
135. Nemocnice Pelhřimov, p. o.
136. AGILAB group s. r. o., Praha 3
137. SPEA Olomouc, s. r. o.
138. COP Plus, s. r. o., Praha 8
139. DIANA Lab, s. r. o., Praha 4