Seznam evropských zemí podle míry rizika nákazy

Aktualizováno 30. 6. 2020

Mapa-Seznamu-evropských-zemí-podle-míry-rizika-nákazy-01072020

Mapa znázorňuje zelenou barvou bezpečné země pro cestování. Pokud jsou země označeny červeně, je v dané zemi nepříznivý vývoj covid-19 s vysokým rizikem nákazy. Do zeleně označených zemí mohou občané ČR a rezidenti v ČR cestovat bez omezení při návratu zpět. Test na covid-19 bude vyžadován při cestě z červeně označených zemí.

Na základě jednání členských států EU a shody Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva vnitra a Ministerstva zdravotnictví byl rozšířen seznam bezpečných zemí o státy mimo EU. Více najdete v tiskové zprávě MZV ČR.

Ministerstvo zdravotnictví aktualizovalo mapu Evropy, v rámci které se u Portugalska změnila míra středního rizika na nízké. Státem s nejvyšším rizikem zůstává Švédsko. Nově se rozšířil seznam bezpečných zemí Evropy o Černou Horu a Srbsko, kde je od 1. července 2020 možnost vzájemného cestování reciproční, tedy bez podmínek testování či karantény.

Informace ohledně cestování z a do zemí mimo EU naleznete na stránkách MZV ČR.

Pozn.: Seznam evropských zemí podle míry rizika nákazy bude dále aktualizován na základě aktuální epidemiologické situace.