Senioři by měli co nejvíce omezit vycházení ven

#StopCovidCZ

senioři

Nejohroženější skupinou jsou senioři. Kam mohou volat, kdo jim vyzvedne důchod nebo jak si obstarají nákup?
Senioři patří k nejohroženějším skupinám, smrtnost u lidí nad 60 let je totiž asi čtyřprocentní, a u lidí nad 80 let dokonce patnáctiprocentní (oproti smrtnosti 0,4 procenta u lidí do padesáti let). Nejlepší prevencí tak je vycházet z domu co nejméně, ideálně vůbec.

Kam volat, když si nevím rady, mám strach nebo pociťuji příznaky?
Veškeré otázky a nejasnosti týkající se koronaviru by vám měli zodpovědět na bezplatné infolince 1212. Může být ale přetížená, a tak může chvíli trvat, než se na ni dovoláte. V takovém případě zachovejte klid, nepanikařte a buďte trpěliví.
Pokud pociťujete příznaky, necítíte se dobře a podobně, určitě nikam nechoďte a nejezděte. Můžete zavolat buď svému praktickému lékaři, který má veškeré potřebné informace, a poradí vám, co přesně dělat.
Pokud je vám opravdu zle, můžete samozřejmě volat i linku 112, ale rozhodně je předem upozorněte, že pociťujete příznaky koronaviru. Tuto linku ale využívejte opravdu jen v krajní nouzi. Jestliže se chce pouze poradit ohledně informací o koronaviru volejte linku 1212.

Kdo mi nakoupí potraviny či mi přinese potřebné léky?
V tomto směru by se o vás měly postarat především vaše děti, k péči o seniory vybízí mladší generace i stát. Pokud to ale není možné (děti nemáte, jsou třeba v karanténě nebo vás dělí velká vzdálenost), nebojte se. Pomoci určitě mohou i sousedé.
Vyzvednout vám mohou i léky na předpis, pokud zavoláte svému lékaři a požádáte ho o zaslání elektronického předpisu. Lékař vám ho zašle na jakékoli mobilní číslo a dotyčný pak může léky bez problémů vyzvednout.
A pokud ani tohle nejde? Možností jsou nejrůznější donáškové služby, služby pečovatelských domů, využití služeb dobrovolníků či nejrůznějších organizací, center a klubů seniorů, kteří pomoc postupně nabízejí.
Například Nadační fond Jihočeské naděje spustil krizovou telefonní linku (722 233 500, 721 015 340), na které si mohou senioři nad 60 let z Českých Budějovic objednat nákup základních potravin. Zaplatí pouze za nákup, dovoz kurýrem mají zdarma.
Linku pomoci seniorům a potřebným v Praze je možné volat nonstop a zdarma na čísle: 800160166. Získáte zde aktuální informace o epidemii koronaviru, zjistíte, jaké jsou možnosti objednání léků, potravin a hygienických potřeb. Pokud máte obavy o zdraví potřebných ve svém okolí, kontaktujte městskou část nebo městskou policii. Rozhlédněte se, všímejte si a pomozte.

Potřebuji dezinfekci?
Dezinfekční gely na ruce jsou samozřejmě formou prevence, ale především v situacích, kdy nemáte k disposici vodu a mýdlo. Pokud jste doma, stačí, když si budete pravidelně (po použití toalety, po smrkání, kýchání, po příchodu z venku, po kontaktu s jinou osobou a podobně) a důkladně mýt ruce mýdlem.

Kdo mi vyzvedne důchod?
Česká pošta má povinnost uchovat jednotlivci až tři splátky důchodu, tj. osoby si jej mohou vyzvednout až po ukončení domácí karantény. Upozorňujeme, že tři měsíce jsou však hraniční, jelikož následně vrátí ČSSZ, která výplatu důchodů zastaví až do doby, než se důchodce u ní znovu o důchod přihlásí.