Semafor: Ve většině evropských zemí zůstává nízké riziko nákazy covid-19, situace v Belgii se zlepšila

Epidemiologové aktualizovali mapu, která znázorňuje míru rizika v souvislosti s nákazou covid-19, tzv. semafor. Situace se zlepšila v Belgii, která se nově zařadila mezi zelené státy. Mezi zeměmi s vysokým rizikem nákazy je i nadále Švédsko, Portugalsko a Slezské vojvodství v Polsku. Ministerstvo zdravotnictví doporučuje českým občanům sledovat před vycestováním vývoj epidemiologické situace v daných zemích.

Občané Belgie nyní mohou přicestovat do České republiky bez nutnosti negativního testu na covid-19 a za turistickými účely. Naopak mezi státy s vysokým rizikem nákazy stále patří Švédsko a Portugalsko. Vzhledem ke stávající epidemiologické situaci zatím zůstává v červené kategorii také Slezské vojvodství, část jižního Polska sousedící s Moravskoslezským krajem.

Mapa-Seznamu-evropských-zemí-podle-míry-rizika-nákazy-22062020-final-1

Ve Slezském vojvodství je, oproti zbytku Polska, stále nepříznivá epidemiologická situace, proto bylo vyhlášeno jako lokalita s vysokým rizikem. Přestože se situace ve Slezském vojvodství mírně zlepšuje, v Moravskoslezském kraji naopak roste počet nakažených, proto musíme být v rozvolňování opatření na hranicích obezřetní. Epidemiologickou situaci budeme v tomto týdnu vyhodnocovat a podle toho rozhodneme o pokračování zvláštního režimu pro tuto část Polska. Smyslem opatření, která se pojí s červenými zeměmi, je především ochrana obyvatel a zastavení šíření epidemie z lokálních ohnisek do dalších oblastí,“uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Pro občany oranžových a červených zemí nadále platí, dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví, že do ČR mohou vstupovat pouze v případech, jež vymezuje zmíněné opatření (např. za účelem výkonu práce, ze zdravotních důvodů, v naléhavých mimořádných situacích, při cestě za rodinnými příslušníky či partnery apod.), stále ale nemohou do ČR vstoupit za účelem turismu. Česko přijímá turisty ze zeleně označených zemí.

Rozdělení států EU dle vývoje onemocnění covid-19 se rozlišuje na tři stupně, podle toho, jaká je v nich situace ohledně vývoje onemocnění covid-19 a jaká omezení čekají na ty, kteří by z nich zamířili do České republiky. Zelená značí země, ze kterých je možné přicestovat bez omezení jak pro občany České republiky, tak pro cizince. Z oranžově označených států se Češi budou moci vracet bez omezení. Na občany a rezidenty zemí EU+, které spadají od oranžové a červené kategorie, se budou nadále vztahovat podmínky pro vstup definované ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví. Při příjezdu z červených zemí se budou muset negativním testem po návratu nadále prokazovat jak cizinci, tak i Češi.

Parametry a kritéria tzv. semaforu vychází z hodnocení epidemiologických kritérií pro každou zemi. Kritériem je počet nakažených osob na 100 tisíc obyvatel. Na systému spolupracují odborníci z řad epidemiologů, z ministerstva zdravotnictví, krajských hygienických stanic, z ministerstva vnitra a zahraničí. Systém semaforu funguje od 15. června.

Seznam zemí je aktualizován v týdenních intervalech vždy v pondělí podle aktuální epidemiologické situace.


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz