Prohlášení Pracovní skupiny pro řízené uvolňování karantény k novele zákona o ochraně veřejného zdraví

Pandemie způsobená novým koronavirem ukázala potřebu novelizace zákona o ochraně veřejného zdraví, který je v platnosti již od 11.8.2000, tedy prakticky dvě desetiletí. Možnost rychlé reakce na aktuální epidemiologickou situaci se u stávající epidemie ukázala být klíčovým nástrojem ochrany životů obyvatel naší země. Obzvláště důležitá je rychlost zavedených opatření tam, kde dochází k vylučování původce infekce už v rámci inkubační doby a kde jsou známé bezpříznakové formy nemoci, a proto u nich nelze spoléhat na záchyt zdrojů nákazy na základě symptomů odpovídajících známému klinickému obrazu např. monitoringem zvýšené tělesné teploty termokamerou u vstupu.
Již dlouhou dobu naše země ani populace naší planety nečelily hrozbě, která by byla s epidemii COVID-19 srovnatelná. To přináší řadu poučení, které nejenže můžeme, ale především musíme přetavit do formy konkrétních výstupů, jenž mohou zabránit významným lidským i ekonomickým ztrátám v budoucnu. Vzhledem k ukončení Nouzového stavu k datu 17. května se zákon o ochraně veřejného zdraví stane pro tento účel oporou, proto považujeme za nutné uskutečnit novelizaci zákona č. 258/2000 Sb. v co nejkratší době.
Cílem navrhovaných doplňků v rámci představené novelizace uvedeného zákona je umožnit:

 • přerušení cest přenosu nákazy z nemocné osoby na vnímavého jedince, omezení šíření nákazy v populaci, tím snížení rizika onemocnění pro jednotlivce, dosažení poklesu denního nárůstu počtu nemocných i poklesu reprodukčního čísla infekčního agens,
 • zajištění dostatečné lůžkové kapacity pro pacienty s nákazou, dostatečného počtu zdravotnického personálu k péči o nemocné a přístrojového vybavení pro léčbu infikovaných osob,
 • sdílení strategických informací a koordinaci efektivního poskytování preventivní, léčebné a diagnostické péče.
  Nemožnost rychlé realizace uvedených opatření by mohla vést k poklesu kvality zdravotní péče, zvýšení incidence, smrtnosti a následkem toho i celkové úmrtnosti v průběhu epidemie.
  Navrhovaná doplnění se týkají jen malé části zákona č. 258/2000 Sb. a svým principem se nevymykají z dosavadního kontextu jeho znění a ani jeho účelu. Naopak, tento účel
  umožní ještě lépe naplnit. Legislativní změna ze strany Ministerstva zdravotnictví na základě nových zkušeností z aktuální pandemie zpřesňuje znění zákona a lépe definuje oblasti, kde je převážně již dnes možné provést epidemiologická opatření.
  Odborná Pracovní skupina pro řízené uvolňování karantény MZ ČR předloženou novelu podporuje a považuje ji za nezbytně nutnou pro zdokonalení ochrany veřejného zdraví, tedy přesně ten účel, kterému daný zákon slouží. Vzhledem ke stále probíhající pandemii je pro ochranu lidských životů a pro zabránění dalším negativním ekonomickým dopadům nutné postupovat cíleně, rychle, účinně a koordinovaně, a to je přesně to, co je cílem předložené novely.

doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FRCPS.
koordinátor Pracovní skupiny pro řízené uvolňování karantény MZ ČR