Prohlášení Pracovní skupiny pro řízené uvolňování karantény k nouzovému stavu

Vyhlášení nouzového stavu a jeho následné prodloužení do 30. dubna nám umožnilo přijmout celou řadu protiepidemických a logisticko-organizačních opatření vedoucích k zásadnímu zmírnění dopadu koronavirové pandemie na zdraví a životy obyvatel ČR. V těchto opatřeních je, podle našeho odborného názoru, nutné dál pokračovat postupnými kroky dle navrženého plánu.
Neprodloužení nouzového stavu by, z hlediska karanténních opatření, řízený návrat do běžného života znemožnilo. Znamenalo by to opuštění zavedených opatření, která chrání celou naši společnost, překotně a ze dne na den. Vystavili bychom tak naše občany, zejména rizikové skupiny, vážné hrozbě. Došlo by tím k volnému neřízenému vstupu viru do populace a k uplatnění jeho síly v maximální možné míře. Tím by velmi pravděpodobně došlo i ke zvýšení denního počtu nakažených a rovněž k vyšší obsazenosti nemocničních lůžek akutní péče. Reálně by tak Česká republika čelila druhé pandemické vlně, která by znovu ohrozila tisíce životů a znamenala by nejen ztrátu dosavadní časové výhody, ale dokonce významný krok zpět.
Jsme přesvědčeni, že přechod do normálního života je nutné činit krok po kroku. Jedinou pojistkou proti zásadnímu zhoršení situace je tak možnost udržení určitých omezení života společnosti v nezbytně nutné míře. Zajistit by to mělo rozložení dalších vln uvolňování karantény do následujících týdnů, vždy s odstupem 14 dnů, které nám umožní zhodnocení dopadu vlny předchozí. Podle aktuální časové osy schválené vládou ČR proběhne poslední fáze uvolnění karanténních opatření dne 25. 5. 2020, považujeme proto za žádoucí prodloužit nouzový stav alespoň do tohoto data.
Dalším faktorem je, že musíme mít nadále k dispozici mechanismy rychlé reakce, pokud by tempo nebo šíře spektra uvolňování vedly k nárustu incidence, resp. mortality následkem nemoci COVID-19. Možnost jejich bezodkladné realizace je nezbytným předpokladem pro ochranu zdraví a života lidí. Vzhledem k relativně dlouhé inkubační době, v rámci které je nakažený sice ještě bez příznaků, ale už infekční, je možnost okamžité reakce naprosto klíčová. To nám však zaručí jen nouzový stav, který dává vládě do rukou potřebné nástroje umožňující rychle reagovat, zamezit tím šíření infekce a ochránit tak občany naší země.
Jsme přesvědčeni, že ochrana zdraví a životů lidí v této bezprecedentní situaci je tím hlavním, co od nás všech, včetně volených zástupců bez ohledu na jejich politickou příslušnost, občané ČR v této nelehké době očekávají.

doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FRCPS
koordinátor Pracovní skupiny pro řízené uvolňování karantény MZ ČR