Pro zdravotníky

Algoritmy, doporučení a metodické pokyny

Podklady k metodickému opatření pro nařizování karantény u osob které prodělaly covid-19

Doporučený postup Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie covid-19 (určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte)

Metodický pokyn hlavní hygieničky ČR k jednotnému postupu krajských hygienických stanic při rozhodování o nařízení karanténních opatření osobám, které byly v úzkém kontaktu s osobou, u které bylo laboratorním vyšetření prokázáno onemocnění covid-19 a během tohoto úzkého kontaktu obě osoby použily náležitou ochranu dýchacích cest

Mimořádná opatření

Mimořádné opatření – organizace a provádění karantény u zdravotnických pracovníků s účinností od 2. 9. 2020

Mimořádné opatření – organizace a provádění karantény u poskytovatelů sociálních služeb s účinností od 2. 9. 2020

Mimořádné opatření – izolace a karanténa, s účinností od 1. 9. 2020 do odvolání

Mimořádné opatření – omezení provozu zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb s účinností od 1. 9. 2020 do odvolání

Archiv stránky Pro zdravotníky