Pro zdravotníky

Aktuálně platné algoritmy

Management akutních onemocnění v ambulancích praktických lékařů pro děti a dorost ze dne 5. 10. 2020

Izolace a karanténa – algoritmus platný od 25. 9. 2020

Management respiračních onemocnění v ambulancích všeobecných praktických lékařů

Pomůcka ke zvládnutí epidemie covid-19 pro domovy sociálních služeb

Pomůcka byla zpracována Centrem biologické ochrany Těchonín a Integrovaným centrálním řídícím týmem Chytré karantény Ministerstva zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí.    

Doporučení a metodické pokyny

Doporučený postup pro realizaci uložení pracovní povinnosti žákům a studentům k zabezpečení poskytování zdravotních služeb a činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví

Doporučený postup Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie covid-19 (určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte)

Metodický pokyn hlavní hygieničky ČR k jednotnému postupu krajských hygienických stanic při rozhodování o nařízení karanténních opatření osobám, které byly v úzkém kontaktu s osobou, u které bylo laboratorním vyšetření prokázáno onemocnění covid-19 a během tohoto úzkého kontaktu obě osoby použily náležitou ochranu dýchacích cest

Metodické doporučení k přítomnosti zákonných zástupců u nezletilých pacientů v době nouzového stavu

Mimořádná opatření

Mimořádné opatření – organizace a provádění karantény u poskytovatelů sociálních služeb s účinností od 5. 10. 2020 do odvolání

Mimořádné opatření – izolace a karanténa, s účinností od 25. 9. 2020 do odvolání

Mimořádné opatření – organizace a provádění karantény u zdravotnických pracovníků s účinností od 2. 9. 2020

Mimořádné opatření – omezení provozu zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb s účinností od 1. 9. 2020 do odvolání