Pro zdravotníky

Stanovisko výboru ČSARIM – aktuální stav dostupnosti a poskytování intenzivní péče v rámci pandemie onemocnění covid-19

Linka kolegiální podpory pro pracovníky ve zdravotnictví

Návody a potvrzení

Algoritmy a management

Algoritmus izolace a karantény platný od 25. 9. 2020

Pomůcka ke zvládnutí epidemie covid-19 pro domovy sociálních služeb

Pomůcka byla zpracována Centrem biologické ochrany Těchonín a Integrovaným centrálním řídícím týmem Chytré karantény Ministerstva zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí.    

Doporučení a metodické pokyny

Metodický pokyn k jednotnému postupu krajských hygienických stanic při rozhodování o dalším postupu u osob očkovaných proti nemoci covid-19

Informace Ministerstva zdravotnictví k uznávání onemocnění Covid-19 za nemoc z povolání

Doporučení Státního zdravotního ústavu pro zdravotníky a zdravotnická zařízení ve vztahu ke covid-19

Doporučení k používání respirátorů a roušek (ústenek) a doporučené třídy ochrany pro vybrané profese

Doporučený postup pro realizaci uložení pracovní povinnosti žákům a studentům k zabezpečení poskytování zdravotních služeb a činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví

Doporučený postup Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie covid-19 (pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte)

Metodický pokyn hlavní hygieničky ČR k jednotnému postupu krajských hygienických stanic při rozhodování o nařízení karanténních opatření osobám, které byly v úzkém kontaktu s osobou, u které bylo laboratorním vyšetření prokázáno onemocnění covid-19 a během tohoto úzkého kontaktu obě osoby použily náležitou ochranu dýchacích cest

Metodické doporučení k přítomnosti zákonných zástupců u nezletilých pacientů v době nouzového stavu

Nakládání s těly zesnulých osob s potvrzenou nákazou covid-19

Mimořádná opatření

Mimořádné opatření – nařízení zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc s účinností od 23. 11. 2020

Mimořádné opatření – záznam o hospitalizovaném pozitivním nálezu v ISIN s účinností od 28. 10. 2020

Mimořádné opatření – nařízení poskytovatelům zdravotních služeb následné a dlouhodobé lůžkové péče a poskytovatelům sociálních služeb s účinností od 21. 10. 2020

Mimořádné opatření – krajští koordinátoři intenzivní péče

Mimořádné opatření – organizace a provádění karantény u poskytovatelů sociálních služeb s účinností od 5. 10. 2020 do odvolání

Mimořádné opatření – izolace a karanténa, s účinností od 25. 9. 2020 do odvolání

Mimořádné opatření – organizace a provádění karantény u zdravotnických pracovníků s účinností od 2. 9. 2020

Mimořádné opatření – omezení provozu zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb s účinností od 1. 9. 2020 do odvolání