Pracovní skupina Ústředního krizového štábu poprvé jednala o zavedení praktických opatření

Ve středu 18. března 2020 jednala v souvislosti s potřebou řešení současného stavu nouze, z důvodu zamezení dalšího šíření nákazy nového koronaviru COVID–19, zúžená odborná pracovní skupina Ústředního krizového štábu (ÚKŠ), složená ze zástupců Ministerstev zdravotnictví, vnitra, obrany, dopravy a zemědělství, a také za účasti hlavní hygieničky, Hasičského záchranného sboru ČR, Policie ČR, Armády ČR, a Správy státních hmotných rezerv. Pracovní skupinu vede předseda ÚKŠ Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči.
Předseda ÚKŠ potvrdil dodávku rychlotestů do ČR, a vysvětlil metodiku jejich použití. Vzhledem ke skutečnosti, že jsou efektivní odhadem od 5. dne po expozici nákaze, jsou vhodné pro testování pouze u pacientů s klinickými projevy. Standardní, tzv. „PCR“ testy, které se dosud používají, tak nadále zůstávají primárním způsobem spolehlivé diagnostiky.
S ohledem na uzavírání hranic a politiku zákazu vývozu ochranných pomůcek a zdravotnického materiálu v okolních zemích, se jako optimální jeví doprava vzdušnou cestou, o jejímž zajištění Vláda intenzivně jedná. Armáda ČR zprovozní pro tyto účely letiště v Pardubicích, které bude schopné přijímat letadla prakticky jakéhokoli druhu, včetně velkých nákladních letounů. V blízkosti letiště Pardubice budou poskytnuty Policií ČR, velké logistické sklady pro potřeby rychlé a efektivní distribuce dovezeného materiálu.
Pracovní skupina ÚKŠ také stanovila postup pro evidenci poptávky potřebného materiálu a metodiku jeho výdeje v rámci jednotlivých odvětví a oblastí republiky.
Členové skupiny se shodli, že jednoznačnou prioritou pro zásobování ochrannými pomůckami jsou místa nezbytné infrastruktury, jako jsou potravinářské a s nimi spojené provozy, energetika, a oblast obchodu.
Podle doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) je pro účely běžné ochrany obyvatel v rámci jejich každodenního, soukromého i pracovního života, jako ochrana proti šíření nákazy COVID – 19 zcela dostatečná ochrana prostým zakrytím úst a nosu obyčejnou rouškou, ať již jednorázovou, či pro opakované použití, samozřejmě v kombinaci s ostatními hygienickými opatřeními jako je časté mytí rukou, používání dezinfekce apod. Respirátory, jakékoli třídy, jsou vhodné v případech pohybu v prostředí s vysokým rizikem styku s kontaminovaným aerosolem, například při lékařských zákrocích apod. Do příštího zasedání ÚKŠ, které se pravděpodobně uskuteční v pátek 20. 3. 2020, tak členové připraví metodiku typových činností ve vztahu k požadavkům na použití vhodného typu a způsobu ochrany.