Požadavky pro vysoké školy (vědecko-akademické instituce)

Účastníci (studenti i akademici) musí dodržet následující opatření:

 • Zdravotní stav: účast na výuce a zkouškách bude povolena za podmínek:
  • bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virové infekci (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
  • u vstupu do zkušební místnosti proběhne povinná dezinfekce rukou,
  • povinná ochrana horních cest dýchacích na obou stranách (studenti i akademici),
  • osoby nesmí podléhat karanténě,
  • studenti podepíší prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Organizační opatření:
  • na výuku/zkoušku se studenti dostaví ve stanovený čas, tak aby se minimalizovalo riziko šíření případné infekce, studenti budou rozděleni do menších skupin max. 5 osob,
  • zhodnocení a vyhlášení výsledků zkoušky proběhne vždy po vyzkoušení 1 studenta v daném časovém rozmezí,
  • po oznámení výsledků zkoušky student neprodleně opustí budovu,
  • učebna/laboratoř bude připravena tak, aby byly zajištěny dostatečné prostorové rozestupy jak mezi studenty, tak akademiky (minimálně 2 metry), rozestupy dodržovat i ve společných prostorách,
  • studenti budou před zkouškou setrvávat v jiné (čekací) místnosti za totožných podmínek,
  • počet členů zkušební komise bude zredukovaný na nezbytné minimum tak, aby byla zachována rovnost vyzkoušení studentů odborníky daných oblastí.