Požadavky pro provozovny do 2 500 metrů plochy

 • aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 m, doporučená minimální plocha pro jednoho zákazníka je 10 m2 prodejní plochy,
 • zajistit řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy 2 m mezi zákazníky,
 • upřednostňovat bezhotovostní platby,
 • umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
 • zajistit, aby pracovníci provozoven nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků,
 • zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel prostřednictvím reproduktorů v provozovně,
 • zakazuje se zkoušení oblečení v prodejnách oděvů,
 • v případě vrácení zboží zákazníkem v rámci reklamace je doporučeno ponechat toto zboží tři dny v „karanténě“ bez použití. Uložit v obalu do kontejneru/krabice s nápisem „Karanténa“ a uvedenou dobu se zbožím nemanipulovat ani nevracet do prodeje,
 • plochu nad 2 500 m2 je možné přehradit páskou nebo jiným vhodným způsobem, aby respektovala maximální dočasně povolený výměr.

Dále platí následující:

 • prodej nebaleného pečiva může probíhat pouze za splnění těchto podmínek:
  • je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob,
  • prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny,
 • podnikatelé provozující maloobchodní prodejnu potravin se samoobslužným prodejem musí poskytovat bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové prodejny jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček).