Požadavky na zoologické, botanické a dendrologické zahrady (vnitřní prostory)

  • Mezi návštěvníky jsou dodržovány odstupy alespoň 2 metry, s výjimkou členů domácnosti.
  • Provozovatel se zaměří na prevenci shlukování velkého počtu osob na relativně malé ploše. Při velkém náporu návštěvníků by reálně nebylo možné zajistit a kontrolovat dodržování doporučených rozestupů.
  • Návštěvníci i zaměstnanci jsou povinni používat ochranné prostředky dýchacích cest.
  • Návštěvník u vstupu provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředky zajistí provozovatel zařízení.
  • Je zamezeno zbytečnému křížení cest personálu a návštěvníků.
  • Provoz restauračních zařízení je povolen za podmínek platných pro jiná restaurační zařízení či provozovny stravovacích služeb.
  • Zájemcům o návštěvu bude doporučován on-line nákup vstupenek.