Požadavky na živnosti, při kterých je porušována integrita kůže (tetování, piercing, permanentní make-up apod.)

  • U vstupu do provozovny je umístěn dávkovač dezinfekce na ruce.
  • Pokud má provozovna čekárnu, zákazník je (kromě svého doprovodu/zákonného zástupce) usazen tak, aby mezi ním a dalšími zákazníky byl bezpečný rozestup dva metry.
  • Zákazník je v průběhu výkonu bez doprovodu, výjimkou je přítomnost zákonného zástupce u mladistvých.
  • Pokud v místnosti pracuje více pracovníků současně, jsou jednotlivá pracoviště oddělená plentou. Alternativou je omezení na jednoho pracovníka na místnost.
  • Pracovníci a zákazníci nosí roušky.
  • Křeslo/lehátko je po každém zákazníkovi vydezinfikováno.
  • Provozovna zajistí pravidelné větrání nebo jinou formu dekontaminace / dezinfekce ovzduší.
  • Další preventivní postupy dle schváleného provozního řádu.