Požadavky na všechny provozovny v nákupních centrech nad 5 000 metrů plochy, s výjimkou provozoven stravovacích služeb

 • Provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali;
 • následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod.;
 • provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor apod.);
 • je realizován režimový plán úklidu, kterým bude upraven režim úklidu, dezinfekce, případně dekontaminace společných prostor na základě odborného doporučení místně příslušné krajské hygienické stanice;
 • je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory, záchody apod.;
 • u každého vstupu pro zákazníky a zaměstnance do obchodního centra je zajištěna možnost dezinfekce rukou;
 • ve všech prodejnách a jiných provozovnách je zajištěna možnost dezinfekce rukou alespoň v prostoru každé pokladny nebo pokladní zóny;
 • platební terminály jsou pravidelně dezinfikovány;
 • použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno tak, aby nebyla místy shromažďování osob;
 • u vchodu do každé provozovny je umístěno viditelné označení pokynu dodržování odstupu osob 2 metry od sebe v prostoru provozovny;
 • provozovatel zajistí školení pracovníků s cílem zajistit a ověřit znalosti o opatřeních, příznacích nemoci a prevenci šíření nákazy včetně ochrany návštěvníků a pracovníků;
 • provozovatel zajistí pro návštěvníky a další osoby v nákupním centru možnost odstranění osobních ochranných prostředků (roušky, rukavice apod.) do směsného odpadu;
 • dětské koutky a podobné služby nejsou provozovány.

Další doporučující opatření pro provozovatele obchodních center (OC)

 • Cirkulace vzduchu, vzduchotechnický systém – OC dle technických a stavebních možností zajistí přísun necirkulovaného vzduchu, čistoty celého zařízení obzvláště filtračních systémů. Omezení rekuperace.
 • Parkovací systémy – preference bezkontaktní platby a obsluhy parkovacích systémů pravidelná dezinfekce rukou pro zákazníky (dle technických a provozních možností zajistit bezkontaktní provoz parkoviště)
 • Bankomaty a jiné ATM – pravidelná dezinfekce všech kontaktních ploch
 • Informační stánek, recepce – dostupnost informací o nastavených opatřeních

Doporučená opatření pro provozovatele nájemních jednotek

 • Umožnění vyčlenit část otevírací doby pouze pro osoby nad 65 let v časové shodě s celostátním standardem.