Požadavky na sauny a wellness centra

 • Povinná dezinfekce rukou před vstupem.
 • Sauny nastaveny na min. 70 stupňů Celsia.
 • Parní sauny mimo provoz.
 • Snížená kapacita, aby byl dosažen 1,5 m rozestup ve všech prostorách včetně šaten, přímo v saunách min 4 m3 (hygienická norma je 2 m3 ) na zákazníka.
 • Dezinfekce (+ papírové utěrky) k dispozici pro zákazníky ve všech prostorách.
 • Zvýšená frekvence kontrol saun a dodržování opatření.
 • Pravidelná dezinfekce dotykových míst personálem (kliky, madla, úchyty, křesla, lehátka, stoly, skříňky, baterie, WC).
 • Všechno prádlo se dezinfikuje varem (prostěradla, ručníky, roušky). Dočasně jsou zrušeny saunové ceremoniály (zamezení víření vzduchu).
 • Dočasné zrušit tzv. Ledové studny / Krystalické ochlazení (hrozí kontaminace ledové tříště a přenos na další zákazníky).
 • Doporučeno nevyužívat zařízení s tvorbou vodního aerosolu kromě privátních wellness.
 • Využívání šaten a sprch je možné za splnění specifických podmínek:
  • Zajistit co největší rozptýlení osob v šantách, obsazovat vzdálené konce nebo skříňky zpřístupnit ob-skříňku.
  • Sprchy – zajištění co největších možných odstupů v daných podmínkách. V případě ukotvených předělů je zajištěna dostatečná ochrana, v případě otevřených sprch je nutné dodržet odstup.
  • Zajistit možnost dezinfekce rukou v šatně.
  • Průběžně dekontaminovat místa, kudy klienti prochází – pravidelný úklid a dezinfekce.
  • Každý den zajistit úklid a dezinfekci vnitřku skříněk během dne a po skončení provozu.
  • Instruovat klienty, aby omezili čas strávený v šatně na nezbytné minimum.
  • Pravidelné větrání, v případě použití klimatizace volba režimu s omezením recirkulace vzduchu.

Další opatření pro zaměstnance

 • Používání rukavic / pravidelné mytí rukou (dezinfekce).
 • 100% výměna vzduchu (nemíchání) pomocí vzduchotechniky.
 • Intenzivní čištění a dezinfekce virucidními prostředky všech prostor každý den po uzavření provozu nad rámec standardního čištění.

Další opatření pro zákazníky

 • Zákaz vstupu nemocným (součást provozního řádu).
 • Preferovány bezkontaktní platby (alternativa je kredit).
 • Používány pouze individuální stavebně oddělené sprchy, součástí každé sprchy je dávkovač s dezinfekčním mýdlem.