Požadavky na provozovny manikúry, pedikúry, masáže, kosmetické služby a podologie

V provozovnách je třeba dodržovat následující pravidla:

 • Osoba poskytující tuto službu při výkonu své práce používá zdvojenou ochranu dýchacích cest, vedle roušky apod. také ochranný štít;
 • mezi zákazníky jsou dodrženy odstupy alespoň 2 m, stejně jako mezi osobou poskytující tuto službu a jejím zákazníkem jsou od ostatních osob poskytujících tuto službu a jejich zákazníků dodrženy odstupy alespoň 2 m;
 • v případě, že osoba poskytující tuto službu nebo zákazník má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny;
 • v provozovně jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou;
 • na toaletách jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou a jednorázové ručníky;
 • povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi, včetně všech použitých pomůcek;
 • podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně;
 • osoba poskytující tuto službu používá při výkonu práce jednorázové rukavice (s výjimkou masáží), které vymění u každého zákazníka a mezitím provede dezinfekci rukou prostředkem s virucidním účinkem;
 • před a po masáži osoba poskytující tuto službu provede dezinfekce rukou;
 • před poskytnutím služby se provede povinná dezinfekce ošetřované plochy u zákazníka.

Další doporučující opatření:

 • Bude preferována bezkontaktní platba.
 • Doporučuje se zavést objednávkový systém na přesný čas.
 • Provozovna zajistí, aby byly v čekací zóně mezi klienty odstupy minimálně 2 metry.