Požadavky na provoz zoologických zahrad, botanických zahrad, arboret a podobných provozů, do kterých lze vstupovat jen na základě vstupenky

  • návštěvníci budou moci nakupovat výlučně časové vstupenky vzdáleným přístupem – on-line, tedy bez možnosti jejich zakoupení na místě,
  • počet návštěvníků bude v jednom dni omezen tak, aby nepřesáhl 150 osob na jeden hektar plochy zařízení,
  • vnitřní pavilony a expozice jsou uzavřeny,
  • provozovatel zajistí zvýšenou dezinfekci areálu, vzdálenost mezi lavičkami na minimálně čtyři metry, zamezení kontaktu návštěvníků a zaměstnanců pečujících o zvířata,
  • prodej občerstvení pouze prostřednictvím automatů, ve výjimečných případech přes výdejní okénko,
  • provozovatel zajistí opatření k zabránění hromadění osob a kontroly dodržování minimálních rozestupů v místech, kde lze očekávat akumulaci osob, např. dětská hřiště, prostory u toalet, odpočinkové zóny, atrakce, občerstvovací zóny apod.