Požadavky na provoz posiloven, tělocvičen a fitness center

Je nutné zajistit následující:

 • omezit přítomnost klientů tak, aby byly mezi nimi rozestupy alespoň 2 metry a na každých 10 m2 se vyskytoval nejvýše 1 klient; za tímto účelem je nutné přepočítat aktivní cvičební plochu a regulovat počet návštěv,
 • vstup a cvičení po celou dobu pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest,
 • zakazuje se používat šatny a sprchy,
 • personál používá ochranné roušky (recepce, trenéři, instruktoři),
 • zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití každým klientem,
 • průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují,
 • zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty,
 • klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení,
 • prodávat pouze balené nápoje a balené potraviny,
 • upřednostňovat platby bezkontaktně,
 • používat vzduchotechniku pouze se samostatným přívodem a odtahem vzduchu,
 • je možné realizovat individuální tréninky pouze v režimu jeden na jednoho,
 • v sálech pro skupinová cvičení bez osobního kontaktu označit cvičební místa tak, aby se zachovala potřebná vzdálenost mezi jednotlivými cvičícími nejméně 2 metry, vždy při dodržení účasti nejvýše 8 cvičících a nejvýše 1 trenéra,
 • upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor.