Požadavky na provoz knihoven

  • zajistit, aby pracovníci knihoven nosili rukavice při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím,
  • po vrácení knihy je nutné ji odložit bokem do krabice/boxu s označením “Karanténa“, další manipulace s ní bude umožněná až po uplynutí následujících 2 dnů,
  • u vstupu do knihovny zákazník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel knihovny.