Požadavky na návštěvy pacientů v sociálních a zdravotnických lůžkových zařízeních

K tomuto povolení jsou připravené dva scénáře, ve kterých jsou stanoveny definované požadavky – mírnější forma (v případě příznivé epidemiologické situace) a přísnější forma (v případě zhoršení epidemiologické situace).

Mírnější forma

Návštěvy rodinných příslušníků, opatrovníků, dobrovolníků, dalších osob a doprovodu u porodu

 • Ředitel daného zařízení může s ohledem na provozní možnosti daného zařízení možnost návštěv omezit nebo neumožnit.
 • Je zajištěno dodržování provozního řádu daného pracoviště a návštěvních hodin.
 • Jakýkoliv kontakt mezi uživatelem pobytového zařízení a další osobou (návštěvou) musí probíhat co možná nejbezpečnějším způsobem.

Koordinace návštěv do zařízení

 • Počet cizích osob v zařízení je nutné koordinovat dle počtu příchozích osob a způsobem odpovídajícím prostorám, kde ke kontaktu dochází.
 • Koordinace návštěv musí být organizována tak, aby nedocházelo k velké koncentraci cizích osob.
 • V částech budovy nebo pokojích, které jsou v karanténě (suspektní klienti, klienti s potvrzenou nákazou) nejsou návštěvy možné (výjimkou jsou osoby v terminálním stádiu).
 • Návštěvy musí mít roušku a při vstupu do budovy a odchodu z budovy si budou dezinfikovat ruce. 

Omezení počtu návštěv, resp. osob a času návštěv, průběh návštěv

 • Návštěvy mohou probíhat v režimu max. dvě osoby na jednoho uživatele ve stejném čase.
 • Výjimky jsou možné pouze v odůvodněných případech, např. když navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod.
 • Každá navštěvující osoba je dotazována na symptomy koronavirové nákazy nebo vyplní dotazník o bezinfekčnosti.
 • Navštěvující osobě musí být změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0° C nebo pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána.
 • Omezení návštěv se i nadále nevztahuje na osoby v terminálním stádiu.

Zřízení potkávacích zón a prostor pro návštěvy

 • Pokud je to možné, klient je zabezpečen rouškou.
 • Pokud je to možné, měly by návštěvy probíhat ve venkovních prostorách zařízení (zahrada, společná terasa apod.) nebo v jednolůžkových pokojích anebo v k tomuto účelu vyčleněné místnosti.
 • Návštěvy na dvoulůžkovém a vícelůžkovém pokoji by měly být zajištěny paravánem nebo jinou překážkou, tak aby byla oddělena od lůžek ostatních klientů. 
 • Je zajištěné dodržování odstupů min. 2 metry mezi různými osobami s výjimkou rodinných příslušníků. Kontakt mezi uživatelem lůžkového zařízení a návštěvou na kratší vzdálenost je možný jen v odůvodněných případech a doporučuje se co nejkratší dobu.
 • Po každé návštěvě musí být provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce prostředkem s virucidním účinkem.
 • Po každé návštěvě (případně i v jejím průběhu) je nutné větrání dané místnosti či pokoje.
 • Pokud má zařízení k dispozici jednorázové návštěvnické pláště a návleky na obuv, doporučujeme se je poskytnout návštěvám.

Přísnější forma

Návštěvy rodinných příslušníků, opatrovníků, dobrovolníků, dalších blízkých osob a doprovodu u porodu

 • Ředitel daného zařízení může s ohledem na provozní možnosti daného zařízení možnost návštěv omezit nebo neumožnit.
 • Je zajištěno dodržování provozního řádu daného pracoviště a návštěvních hodin.
 • Jakýkoliv kontakt mezi uživatelem pobytového zařízení a další osobou (rodinný příslušník, jiná blízká osoba, dobrovolník) musí probíhat co možná nejbezpečnějším způsobem.

Koordinace návštěv do zařízení

 • Počet cizích osob v zařízení je nutné koordinovat dle počtu příchozích osob a způsobem odpovídajícím prostorám, kde ke kontaktu dochází.
 • Je nutné předchozí domluvení/nahlášení návštěvy (telefonicky nebo jinou vzdálenou formou).
 • Koordinace návštěv musí být organizována tak, aby nedocházelo k velké koncentraci cizích osob. Časy návštěv musí být určeny předem.
 • V částech budovy nebo pokojích, které jsou v karanténě (suspektní klienti, klienti s potvrzenou nákazou) nejsou návštěvy možné (výjimkou jsou osoby v terminálním stádiu).
 • Návštěvy musí mít roušku zařízení a při vstupu do budovy a odchodu z budovy si budou dezinfikovat ruce. 

Omezení počtu návštěv, resp. osob a času návštěv, průběh návštěv

 • Návštěvy mohou probíhat v režimu max. dvě osoby na jednoho uživatele. Jeden klient nesmí mít v jednom dni více než jednu návštěvu.
 • Výjimky jsou možné pouze v odůvodněných případech, např. když navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod.
 • Čas návštěvy bude stanoven předem, doporučená doba návštěvy je max. 1 hodina.
 • Všechny návštěvy musí být registrovány (čas návštěvy, doba trvání, jméno osoby a kontaktní údaje, za podmínek GDPR (aktualizace generálního prohlášení o zpracování osobních údajů či informovaný souhlas jednotlivých návštěv).
 • Každá navštěvující osoba je dotazována na symptomy koronavirové nákazy nebo vyplní dotazník o bezinfekčnosti, v případě příznaků je návštěva zakázána.
 • Navštěvující osobě musí být změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0 C, je návštěva zakázána.
 • Časové či frekvenční omezení návštěv se i nadále nevztahuje na osoby v terminálním stádiu.

Zřízení potkávacích zón a prostor pro návštěvy

 • Pokud je to možné, klient je zabezpečen rouškou.
 • Pokud je to možné, měly by návštěvy probíhat ve venkovních prostorách zařízení (zahrada, společná terasa apod.) nebo v jednolůžkových pokojích anebo v k tomuto účelu vyčleněné místnosti.
 • Návštěvy na dvoulůžkovém a vícelůžkovém pokoji by měly být zajištěny paravánem nebo jinou překážkou, tak aby byla oddělena od lůžek ostatních klientů. 
 • Mezi uživatelem a návštěvou musí být dodržen odstup alespoň 2 metry.
 • Po každé návštěvě musí být provedena dezinfekce ploch prostředkem s virucidním účinkem.
 • Po každé návštěvě musí dojít k větrání dané místnosti či pokoje.

Pokud má zařízení k dispozici jednorázové návštěvnické pláště a návleky na obuv obleky, doporučujeme se je poskytnout návštěvám.