Požadavky na hrady a zámky (vnitřní prostory)

 • Zájemcům o návštěvu bude doporučován on-line nákup časových vstupenek.
 • Provozovatel se zaměří na prevenci shlukování velkého počtu osob na relativně malé ploše. Při velkém náporu návštěvníků by reálně nebylo možné zajistit a kontrolovat dodržování doporučených rozestupů.
 • Počet návštěvníků v placených venkovních prostorech bude v jednom dni omezen tak, aby nepřesáhl 150 osob na jeden hektar plochy zařízení.
 • Organizace provozující hrady a zámky dále zajistí: o kontrolu používání roušek návštěvníky, o zvýšenou frekvenci dezinfekce povrchů a ploch, a dostupnost dezinfekce rukou pro personál.
 • Provozovatel musí učinit opatření k zabránění hromadění osob a kontroly dodržování minimálních rozestupů v místech, kde lze očekávat akumulaci osob, např. prostory před WC, automaty, odpočinkové zóny, atrakce, dětská hřiště, občerstvovací zóny apod.

Vnitřní pavilony a expozice budou otevřeny podle pravidel dosud platných pro muzea a galerie:

 • dodržení odstupů 2 metry s výjimkou blízkých osob, resp. rodinných příslušníků,
 • orientační kapacita 10 m2 na jednoho návštěvníka,
 • zajistit dostupnost dezinfekce rukou pro zaměstnance i návštěvníky,
 • provádět dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce,
 • povinné nošení roušek,
 • doporučená ozonizace vzduchu, povinné pravidelné větrání,
 • prevence hromadění osob s nemožností dodržení vzdálenost min. 2 metry ve všech exteriérech i interiérech.