Požadavky na bohoslužby s účastí nejvýše 100 osob ve stejný čas

  • V bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti;
  • účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce;
  • účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně;
  • v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady;
  • duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm;
  • délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje;
  • bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.);
  • je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor;
  • stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty; kostely/sbory mimo bohoslužeb zůstávají otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.