Povinné očkování proti onemocnění covid-19

Dne 10. 12. 2021 byla ve sbírce zákonů (stejnopis č. 209) zveřejněna vyhláška č. 466/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška nabyla účinnosti následující den po vyhlášení.

Vyhláška od března 2022 zavádí povinné očkování proti onemocnění covid-19 pro osoby nad 60 let a vybrané profese, resp. osoby, které:

a) poskytují zdravotní služby nebo jsou zaměstnanci poskytovatele zdravotních služeb,

b) poskytují sociální služby nebo se na jejich poskytování podílejí,

c) jsou osobami připravujícími se na výkon zdravotnického povolání
u poskytovatele zdravotních služeb nebo osobami připravujícími se na výkon odborné činnosti podle § 115 zákona o sociálních službách, pokud konají praktickou výuku u poskytovatele sociálních služeb v sociální službě,

 d) jsou zaměstnanci nebo státními zaměstnanci České republiky zařazenými k výkonu práce nebo zařazenými k výkonu státní služby
v krajské hygienické stanici,

 e) v bezpečnostním sboru vykonávají službu nebo jsou zaměstnanci České republiky zařazenými k výkonu práce v bezpečnostním sboru,

f) jsou zaměstnanci obce zařazenými do obecní policie,

 g) jsou členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce nebo jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku anebo zaměstnanci jednotky hasičského záchranného sboru podniku,

 h) jsou vojáky z povolání nebo vojáky zařazenými do aktivní zálohy, nebo

i) jsou příslušníky zpravodajské služby nebo zaměstnanci České republiky zařazenými k výkonu práce ve zpravodajské službě.

Informace jsou platné ke dni vydání, tedy k 20. prosinci 2021.