Postup testování osob na přítomnost koronaviru a pravidla pro nařízení a ukončení domácí karantény, domácí izolace a hospitalizace

Jednotný postup testování osob na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2

Ministerstvo zdravotnictví vydává jednotný postup testování osob na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 a pravidla pro nařízení a ukončení domácí karantény, domácí izolace a hospitalizace. Tento postup informuje o platných mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví, sděleních Ministerstva zdravotnictví a metodickém pokynu hlavní hygieničky České republiky a slouží jako základ pro nastavení procesů „Chytré karantény“, pro práci v rámci trasovacího call centra a spolupráci krajských hygienických stanic/Hygienické stanice hl. m. Prahy.

Tento dokument neřeší postup u zdravotnických pracovníků a pracovníků sociálních a pečovatelských služeb bez klinických příznaků, kteří byli bez přiměřených osobních ochranných prostředků v přímém kontaktu s osobou, u které bylo potvrzeno onemocnění COVID-19.

Postup popisuje:
1. Indikaci k odběrům a vyšetření metodou PCR
2. Pravidla pro nařízení a ukončení karantény, domácí izolace a hospitalizace

Více informací najdete v přiloženém materiálu.