Popis schématu chytré karantény

Osoba s podezřením na onemocnění COVID-19 se nechává testovat v testovacím centru. V případě, že jsou testy pozitivní krajská hygienická stanice předává tuto informaci do callcentra, které kontaktuje danou osobu a požádá jí o souhlas se získám provozně-lokalizačních údajů. Jestliže nakažená osoba souhlas udělí dojde na základě součinnosti jeho mobilního operátora a banky k vytvoření tzv. heat maps, ze kterých se zjišťuje, se kterými osobami byl v úzkém kontaktu. Call centrum může s nakaženým vést i vzpomínkový rozhovor o tom s kým a kde se potkal. Následně kontaktuje možné nakažené osoby s tím, aby zašli na testy.