Otázky a odpovědi

Mám zdravotní potíže. Co mám dělat?

Co dělat, když jsem v karanténě?

Je v současné době možné volně cestovat?

Jaká protiepidemická opatření platí?

Kde je plošně nutné mít roušku?
Celorepublikově jsou roušky povinné ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče a ve vybraných zařízeních sociálních služeb (týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem). Dále je od 25. července 2020 celostátně povinné nošení roušek na hromadných akcích ve vnitřních prostorách s počtem účastníků nad 100 osob ve stejný čas.

Musím mít ve veřejné dopravě roušku?
Celorepublikově ne. Roušku ve veřejné dopravě je nutné mít pouze v prostorách pražského metra. K tomuto opatření může být přistoupeno v lokálních ohniscích nákazy. Pro aktuální informace doporučujeme sledovat tuto stránku (https://koronavirus.mzcr.cz/aktualni-opatreni/) a webové stránky Krajské hygienické stanice daného regionu.

Musím mít roušku v meziměstské dopravě?
Ne. V meziměstské dopravě po celé ČR je cestování možné bez roušky.  A to i v případě, že se jedná o dopravu do/z lokálního ohniska.

Musím mít roušku v obchodních centrech?
Celostátně tato povinnost neplatí. K tomuto opatření může být přistoupeno v lokálních ohniscích nákazy. Pro aktuální informace doporučujeme sledovat tuto stránku (https://koronavirus.mzcr.cz/aktualni-opatreni/) a webové stránky Krajské hygienické stanice daného regionu.

Musím mít roušku na hromadných akcích?
Celorepublikově platí, že nošení roušek je povinné na hromadných akcích ve vnitřních prostorách s počtem účastníků nad 100 osob ve stejný čas. K povinnému nošení roušky na hromadných akcích v ostatních případech může být přistoupeno v lokálních ohniscích nákazy. Pro aktuální informace doporučujeme sledovat tuto stránku (https://koronavirus.mzcr.cz/aktualni-opatreni/) a webové stránky Krajské hygienické stanice daného regionu.

Musím mít roušku v lékárně?
Celorepublikově nikoliv. Rouška v lékárně je nutná pouze v případě, že má společný vchod se zdravotnickým zařízením lůžkové péče.
K povinnému nošení roušky v lékárně může být přistoupeno v lokálních ohniscích nákazy. Pro aktuální informace doporučujeme sledovat tuto stránku (https://koronavirus.mzcr.cz/aktualni-opatreni/) a webové stránky Krajské hygienické stanice daného regionu.

Musím mít roušku v kině?
Celorepublikově tato povinnost neplatí. K povinnému nošení roušky v kině může být přistoupeno v lokálních ohniscích nákazy. Pro aktuální informace doporučujeme sledovat tuto stránku (https://koronavirus.mzcr.cz/aktualni-opatreni/) a webové stránky Krajské hygienické stanice daného regionu.

Musím mít roušku u kadeřníka?
Celorepublikově nemusí mít roušku kadeřník ani zákazník. Výjimka může nastat v lokálních ohniscích nákazy. Pro aktuální informace doporučujeme sledovat tuto stránku (https://koronavirus.mzcr.cz/aktualni-opatreni/) a webové stránky Krajské hygienické stanice daného regionu. K nastavení určitých specifických hygienicko-protiepidemických opatření může docházet i u osob, které vykonávají jiné epidemiologicky závažné činnosti, např. při kterých dochází ke zpracování a výrobě potravin, kosmetických přípravků, úpraven vod a vodovodů, provozování holičství, pedikúry, manikúry, solária, kosmetických, masérských, regeneračních nebo rekondičních služeb, provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže apod.

Mohu navštívit své blízké v nemocnici?
Ano, návštěvy jsou za specifických hygienicko-protiepidemických opatření možné. K zákazu návštěv může být přistoupeno v lokálních ohniscích nákazy. Pro aktuální informace doporučujeme sledovat tuto stránku (https://koronavirus.mzcr.cz/aktualni-opatreni/) a webové stránky Krajské hygienické stanice daného regionu. Důvodem zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče a také v sociálních zařízeních v pobytové formě dochází vzhledem k ochraně zranitelných skupin obyvatel.  

Je omezena otevírací doba restaurací, barů a diskoték?
Celorepublikově není otevírací doba restaurací, barů a diskoték omezena. K omezení otevírací doby zařízení stravovacích služeb může být přistoupeno v lokálních ohniscích nákazy. Pro aktuální informace doporučujeme sledovat tuto stránku (https://koronavirus.mzcr.cz/aktualni-opatreni/) a webové stránky Krajské hygienické stanice daného regionu.

Jsou kapacitní omezení na koupalištích?
K tomuto omezení může být přistoupeno v lokálních ohniscích nákazy. Pro aktuální informace doporučujeme sledovat tuto stránku (https://koronavirus.mzcr.cz/aktualni-opatreni/) a webové stránky Krajské hygienické stanice daného regionu.

VÍCE ZDE: Aktuální opatření