Otázky a odpovědi k očkování

Prodělali jste covid-19 a chcete se zaregistrovat nebo již jste registrováni k očkování proti covid-19?  

Pokud spadáte do skupiny, které je centrální registrační systém zpřístupněn, registraci můžete udělat kdykoli – systém automaticky rozpozná, že jste prodělali covid-19 podle toho, že jste v uplynulých 90 dnech měl/a pozitivní PCR test.

V případě, že registraci již máte a teprve čekáte na konkrétní termín, vaše registrace je stále platná, jen ji na 90 dní od data vašeho pozitivního PCR testu pozastavíme. Po uplynutí této lhůty bude vaše registrace opět uvolněna a následně vám bude zaslán PIN2 pro rezervaci termínů očkování.

Pokud již máte termíny na očkování, ale očkování ještě nebylo zahájeno (onemocněl/a jste před termínem první dávky), oba vaše rezervované termíny na očkování automaticky zrušíme. Vaše registrace zůstane stále platná a po uplynutí 90 dní od data vašeho pozitivního PCR testu bude registrace opět uvolněna a následně vám bude zaslána SMS připomínka PIN2 s výzvou pro rezervaci nových termínů očkování.

Pokud jste onemocněli covid-19 po první dávce očkování, aktuálně pracujeme na technickém řešení odkladu vašeho druhého termínu. V tomto případě vás prosíme o to, abyste kontaktovali vámi vybrané očkovací místo. To vám termín odloží na dobu, kdy bude aplikace druhé dávky vhodnější.

Proč se očkování proti covid-19 v důsledku prodělání covid-19 odkládá?

Poté, co proděláte covid-19, si váš organismus proti viru vybuduje vlastní protilátky a po nějakou dobu jste proti nemoci covid-19 imunní (máte tzv. protektivní imunitu). 

Na základě aktuálně dostupných dat se odborníci shodují, že se jedná o období minimálně 90 dní po prodělání covid-19. Po uzdravení máte v krvi stále ještě protilátky, které se vytvořily, když jste byli nemocní. Nové se ale nevytváří, a tak z těla postupně mizí. 

Z tohoto důvodu je Českou vakcinologickou společností ČLS JEP doporučeno při omezené dostupnosti vakcíny v ČR zahájit očkování u osob, které prodělaly onemocnění covid-19, nejdříve za 90 dnů po prodělaném onemocnění covid-19 (od prvního pozitivního výsledku PCR testu), včetně osob ve vysokém riziku infekce. Umožníte tak očkování osob, které onemocnění neprodělaly a žádnou imunitu nemají.

Ve studiích byla prokázána bezpečnost očkování proti covid-19 pro osoby po prodělaném onemocnění, nicméně v případě, že očkování proběhne v relativně krátké době po onemocnění, kdy Vaše tělo ještě má vyšší hladinu protilátek, je riziko reakce (teplota, únava) vyšší. Posunem termínu očkování se riziko takovéto reakce zásadně sníží. 

K registraci a rezervaci

Jak se mohu registrovat?
Přihlášení k očkování probíhá ve dvou krocích. Obojí lze provést na portálu crs.mzcr.cz.

Prvním krokem je registrace, na jejímž začátku vyplníte telefonní číslo. Dorazí vám SMS zpráva s ověřovacím kódem PIN1. Po vyplnění tohoto kódu zadáte údaje o sobě a vyberete místo, kde se chcete nechat očkovat.
Registrace k očkování probíhá prostřednictvím centrálního rezervačního systému: registrace.mzcr.cz.

Druhým krokem je rezervace. Ve chvíli, kdy se na vámi vybraném očkovacím místě uvolní termín, obdržíte zvací SMS zprávu s kódem PIN2. Po zadání tohoto kódu provedete rezervaci termínu. Zvací SMS zpráva znamená, že očkovací místo má k dispozici volné dávky vakcíny.
Rezervaci termínu očkování je po registraci možné provést na odkazu: rezervace.mzcr.cz.
Rezervaci je nutné udělat do 72 hodin od obdržení PIN 2.
Bez zvací SMS není rezervace možná.

Kde najdu podrobný návod k přihlášení k očkování?
Připravili jsme pro vás návod k registraci a rezervaci pro zájemce o očkování. Tento manuál pro vás budeme nadále aktualizovat, jak budou přibývat další skupiny, které se mohou hlásit k očkování.

Jsem registrovaný/á. Nepřišel mi druhý kód. Jak dlouho budu čekat?
Registrace je důležitým krokem k získání očkování. Očkovacích látek je objednáno dostatečné množství pro všechny obyvatele České republiky. Pozvání k rezervaci termínu vám dorazí ve chvíli, kdy jsou na vámi zvoleném očkovacím místě k dispozici volné dávky očkovací látky. To záleží na dodávkách očkovacích látek do České republiky, počtu osob, které jsou na řadě před vámi. Nejsme schopní odhadnout, jak dlouho může trvat, než se k rezervaci termínu dostanete. Nemusíte se však obávat, že by se na vás očkovací látka nedostala.
Vytíženost očkovacích míst lze sledovat v reportu vytíženosti očkovacích míst.

Mohu změnit místo, kde se budu očkovat druhou dávkou vakcíny?
Samozřejmě existuje právo na volbu poskytovatele. Poskytovatele a tedy i místo očkování si zájemce vybírá pro aplikaci vakcíny obecně. Místo tedy zůstává u obou dávek stejné.

Jsem chronicky nemocný pacient. Jak se ke mně dostane kód?
Ambulantní specialisté a centra specializované péče předávají kód svým pacientům splňujícím podmínky přednostního očkování prostřednictvím obvyklého prostředku komunikace, který běžně využívají (e-mail, telefon, osobní návštěva a podobně).
Kódy neposkytují praktičtí lékaři.
Seznam specialistů, kteří kódy obdrželi, najdete zde.

Jsem chronicky nemocný, kód jsem nedostal. Jak se mohu registrovat?
Skupina chronicky nemocných byla vybraná na základě toho, jak moc koronavirus pacienty s daným onemocněním ohrožuje. Je tedy možné, že nespadáte ani do jedné ze skupin. Seznam zdravotních stavů, které byly vybrané pro přednostní očkování, najdete zde.
Na očkování se můžete domluvit se svým praktickým lékařem. Ten vás může naočkovat bez přiřazení kódu mimo centrální rezervační systém.

K přednostnímu očkování

Jsem osoba pečující o vážně nemocného. Kdy na mě přijde řada?
Od 3. května se k očkování proti covid-19 mohou registrovat osoby pečující o člověka ve III. a IV. stupni závislosti u příspěvku na péči. 
Skupina osob pečujících, které mohou být přednostně očkovány proti covid-19, byla na základě odborného posouzení a s ohledem na současný postup očkovací kampaně specifikována na osoby pečující o osobu ve III. a IV. stupni závislosti u příspěvku na péči, a to z důvodu nepostradatelnosti této péče pro osoby v těžké a úplné závislosti.

Proč se spouští registrace dalších skupin, když nejsou naočkovaní všichni lidé ze skupiny předchozí?
Registrace pro další skupinu obyvatel je spuštěná ve chvíli, kdy je naočkováno 70 % zájemců ze skupiny předchozí. Lidé se samozřejmě mohou přihlašovat postupně, například osmdesátiletí až po spuštění registrace pro starší 70 let, proto v průběhu může docházet k drobným odchylkám od daných procent.

Jak byly vybrány skupiny chroniků, kteří se mohou přihlašovat v první vlně?
Jedná se o diagnózy a zdravotní stavy, u kterých hrozí největší riziko těžkého průběhu onemocnění covid-19.
Seznam diagnóz a zdravotních stavů s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19 byl vytvořen Klinickou skupinou COVID MZ na základě doporučení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí, Centra pro kontrolu a prevenci nemocí, Institutu Roberta Kocha a na základě souhrnných dat ÚZIS o osobách s covid-19 hospitalizovaných na JIP/ARO.
Bližší popis onemocnění či zdravotního stavu, který je důvodem k přednostnímu očkování v této fázi, byl sestaven příslušnými odbornými společnostmi České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a České kardiologické společnosti.
Seznam diagnóz a jejich určení pro přednostní očkování najdete zde.

Je mi více než 70 let a zároveň jsem chronicky nemocným pacientem. Jsem registrovaný/á od 1. března, teď jsem obdržel/a kód od ambulantního specialisty. Mám se registrovat znovu?
Pokud jste starší 70 let a již jste se k očkování registroval/a, registraci už znovu neprovádějte. Kód od ambulantního specialisty nemusíte využít.

Jak funguje priorita v rámci centrálního rezervačního systému? Budou mít chronici přednost přede mnou, i když jsem starší 70 let?
Systém funguje na základě přidělené priority v tabulce metodického pokynu. Čím vyšší počet bodů, tím dřívější očkování. Osoby starší 70 let budou upřednostněné před chroniky. Osoby ve věku 65 – 69 let mají naopak nižší prioritu než chronicky nemocní pacienti.

Jsem chronicky nemocný pacient. Jak poznám, že se mohu nechat očkovat i já?
Vybraným skupinám chronicky nemocných osob zaslali ambulantní specialisté speciální kódy pro přihlašování do registračního systému.
Konkrétní zdravotní stav, který bude při rozesílání kódů zohledněný, je specifikovaný v této tabulce.

Pro zájemce o očkování

Kdo se může v tuto chvíli očkovat?
Registrovat k očkování se mohou osoby starší 45 let, všichni zdravotničtí pracovníci, osoby s chronickým onemocněním či zdravotním stavem s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19.
Přihlašovat se mohou i pracovníci v sociálních službách a vysokoškolští akademičtí pracovníci.

Jak je to s očkováním po prodělaném onemocnění covid-19?
Při omezené dostupnosti vakcíny je doporučované odložit očkování u osob, které prodělaly onemocnění covid-19, o minimálně 3 měsíce po ukončení izolace.
V případě onemocnění covid-19 po aplikaci první dávky Česká vakcinologická společnost doporučuje odložení aplikace druhé dávky minimálně o 3 měsíce po ukončení izolace.

Dostanou se k očkování všichni?
Ano. Česká republika má objednán dostatečný počet vakcín pro všechny své obyvatele. V současné chvíli jsou závazně objednány dávky pro cca 5,5 milionu obyvatel ČR, v záloze je možnost objednat dávky pro dalších až 10,6 milionu osob. ČR má tedy zajištěný dostatek vakcín pro všechny osoby.

Pro koho je očkování vhodné?
Vakcíny jsou vyvíjeny pro dospělé. Pro děti nebo těhotné ženy alespoň zpočátku vhodné nebudou. Abychom získali kolektivní imunitu, je třeba proočkovat 65 – 70 % populace.

Kolik mě bude očkování stát?
Očkování proti covid-19 bude nepovinné a bezplatné.

Nejsem schopný/á se do očkovacího centra dostavit, jinými slovy jsem imobilní. Co mám dělat?
V případě imobilních pacientů, kteří se nemohou dostavit do očkovacího místa, Ministerstvo zdravotnictví ve shodě se Sdružením praktických lékařů a společně s krajskými koordinátory očkování doporučuje očkování až v době, kdy budou k dispozici očkovací látky, které nebudou tolik náchylné ke znehodnocení při přepravě a skladování mimo stav hlubokého zmrazení (AstraZeneca/Johnson&Johnson).

Vzhledem k tomu, že vakcína od firmy AstraZeneca je v České republice již dostupná a do očkování se od 1. března postupně zapojují praktičtí lékaři, doporučujeme obrátit se na Vašeho praktického lékaře a domluvit se s ním na postupu, který pro Vás bude nejvhodnější. V tomto případě objednání nebude probíhat přes centrální rezervační systém.

Mohou se vakcínou nechat očkovat děti?
Vakcína Comirnaty je určená pro osoby starší 16 let, vakcína firmy Moderna pro osoby starší 18 let. Vakcína společnosti AstraZeneca je určená pro starší 18 let, Janssen pro starší 18 let.

Proč se očkovat?
Vakcíny proti covid-19 jsou léčiva, která brání vzniku onemocnění způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 tím, že vyvolávají imunitní odpověď proti tomuto viru. Covid-19 může způsobit závažné onemocnění s možnými doposud neznámými dlouhodobými následky nebo i úmrtí u osob jakéhokoliv věku, včetně jinak zdravých lidí.
Vakcinace je nejefektivnější způsob, jak dlouhodobě zastavit šíření epidemie u nás i ve světě. Zavedení vakcinace pomohlo už v minulosti ke snížení či dokonce vymýcení řady nemocí (např. pravé neštovice, dětská obrna, záškrt).
Aplikace vakcíny je cestou k prevenci vážného či dokonce smrtelného průběhu covid-19.
Každý, kdo se naočkuje, pomáhá ochránit ty, kteří tak kvůli svému zdravotnímu stavu učinit nemohou.
Neschopenka kvůli covid-19 znamená pro běžnou domácnost velké finanční ztráty. V případě komplikací tohoto onemocnění je samozřejmě nutná hospitalizace v nemocnici, po které obvykle následuje rekonvalescence. Tomu všemu zabrání vakcína.

Pro očkované

Jsem naočkovaný. Kde najdu svůj certifikát?
Jako potvrzení o tom, že jste podstoupili očkování proti covid-19, slouží vystavený certifikát.
Ústav zdravotnických informací a statistiky vytvořil očkovací portál ocko.uzis.cz, kde si každý občan může velmi jednoduchým způsobem ověřit záznam o provedeném očkování proti onemocnění covid-19. Současně si zde může zobrazit a stáhnout tento certifikát o provedeném očkování.

Očkování cizinců

Mají na očkování nárok i cizí státní příslušníci?

Na hrazené očkování mají za stejných podmínek jako čeští občané nárok i cizí státní příslušníci pojištění v českém systému veřejného zdravotního pojištění (např. z důvodu výkonu výdělečné činnosti anebo na základě evropských koordinačních nařízení). Osoby se registrují pomocí čísla pojištěnce, resp. přiděleného rodného čísla, které získají od české zdravotní pojišťovny.

Na hrazené očkování mají také nárok cizí státní příslušníci pojištění v jiném členském státě Evropské unie, kteří mají v České republice nárok na tzv. plnou péči (držitelé nárokového dokladu S1). Tyto osoby se registrují pomocí čísla pojištěnce, které získají poté, co se výpomocně registrují u jedné ze sedmi českých zdravotních pojišťoven.

Zároveň mají nárok jak cizí státní příslušníci, tak čeští občané, kteří mají v České republice dle evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC) nárok na nezbytnou péči. Tyto osoby se registrují pomocí čísla pojištěnce, které získají poté, co se výpomocně registrují u jedné ze sedmi českých zdravotních pojišťoven. V případě, že má zájemce o očkování možnost se nechat očkovat mimo rezervační systém, pak se tato osoba nemusí výpomocně registrovat a stačí, když při očkování předloží EHIC.

Probíhají jednání, jak umožnit očkování diplomatům, velvyslancům, pracovníkům ambasád, kteří nejsou občany České republiky, zaměstnancům mezinárodních organizací, kteří nepatří do žádné výše uvedené skupiny.
Hledáme cesty, jak očkování zprostředkovat cizincům ze třetích zemí, kteří mají v České republice dlouhodobý pobyt, nejsou účastníky systému veřejného zdravotního pojištění a mají povinně uzavřeno komerční pojištění.

K vakcínám

Kdy bude vakcína proti covid-19 dostupná?
Dne 21. 12. 2020 doporučila Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) udělit vakcíně vyvinuté firmami BioNTech a Pfizer podmínečnou registraci. Evropská komise vzápětí tuto registraci schválila.
Dne 6. 1. 2021 vydala Evropská komise rozhodnutí, kterým se uděluje podmínečná registrace vakcíně firmy Moderna. Jde tak o druhou vakcínu, která bude moci být používána v Evropské unii.
Dne 29. 1. 2021 doporučila Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) k registraci vakcínu společnosti AstraZeneca. Evropská komise vakcínu podmínečně registrovala.
Vakcína Janssen od firmy od společnosti Johnson & Johnson byla schválená Evropskou komisí 11. 3. 2021.
Více o registraci vakcíny Comirnaty najdete zde a také zde.
Další podrobnosti k vakcíně firmy Moderna jsou k dispozici zde.
Více o registraci vakcíny společnosti AstraZeneca se dozvíte na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv.
Více o registraci vakcíny Janssen shrnuje Státní ústav pro kontrolu léčiv.

Co víme o tom, jak fungují tyto vakcíny?
Vakcíny firem BioNTech a Pfizer a Moderna patří mezi mRNA vakcíny. Technologie mRNA je nová, ale ne neznámá: vědci se jejímu vývoji věnují posledních 30 let. Tato technologie byla již využita k přípravě vakcín nejen proti virům (např. viru chřipky, viru Zika, viru vztekliny a cytomegaloviru), ale i proti některým typům zhoubných nádorů.
Jak tyto vakcíny fungují se dozvíte v článku, který připravil tým Národního zdravotnického informačního portálu.

Vakcíny firem AstraZeneca a Johnson&Johnson jsou tzv. adenovirové vakcíny. Účinkují tak, že organismus připraví na to, aby se dokázal bránit proti infekci covid-19. Vakcínu tvoří další virus (adenovirus), který byl modifikován takovým způsobem, že se nemůže nijak množit a obsahuje gen pro tvorbu spike proteinu viru SARS-CoV-2. Spike (hrotový) protein je protein nacházející se na povrchu viru SARS-CoV-2, který virus potřebuje k tomu, aby mohl vstupovat do buněk organismu. Po podání vakcína dopraví gen viru SARS-CoV-2 do buněk v organismu. Buňky pomocí tohoto genu vytvoří spike protein. Imunitní systém dané osoby poté rozpozná tento protein jako cizorodý, vytvoří proti němu protilátky a aktivuje T buňky (bílé krvinky), aby jej napadly. Jestliže se daná osoba později setká s virem SARS-CoV-2, její imunitní systém jej rozpozná a organismus bude připraven se proti němu bránit. Adenovirus ve vakcíně se nemůže množit a nevyvolává onemocnění.

Zajímá vás více informací o jednotlivých vakcínách?
Doporučujeme navštívit stránky Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Najdete zde shrnuté otázky a odpovědi ohledně vakcíny Comirnatyvakcíny firmy Modernavakcíny společnosti AstraZeneca a vakcíny Janssen. Dozvíte se, jak vakcíny účinkují, zda se vakcínami mohou očkovat kojící či těhotné ženy, alergici apod.

Informace o jednotlivých vakcínách najdete i na našich letácích:

Jaký je rozdíl mezi jednotlivými druhy vakcín?
Všechny tři schválené vakcíny, tedy vakcíny od společnosti Pfizer/BionTech, Moderna a AstraZeneca, dostupné na českém trhu jsou stejně bezpečné. Jsou srovnatelně imunogenní, tedy srovnatelně stimulují imunitní systém napříč věkovými kategoriemi.

Je vakcína nebezpečná?
Vakcína prochází před uvedením na trh rozsáhlými klinickými testy, které odhalí případné nežádoucí účinky. Teprve poté je možné uvést vakcínu na trh. Vakcíny se testují na desítkách tisíc dobrovolníků, a to pod lékařským dohledem. U registrovaných léčivých přípravků je zaručena jejich bezpečnost, účinnost a farmaceutická jakost. Bezpečnost vakcín je kontinuálně sledována i po jejich registraci a uvedení na trh.

Je vakcína neúčinná?
Virus SARS-CoV-2 je podobný virům SARS a MERS. Týmy, které se věnovaly výzkumu vakcín na tyto viry, tak mohly využít předchozí znalosti a začít pracovat na vakcíně pro aktuální virus. Vzhledem k tomu, že se jedná o celosvětovou pandemii, jsou farmaceutické firmy ochotné věnovat do výzkumu mnohem více finančních i lidských zdrojů než do jakéhokoliv jiného výzkumu. Kritéria pro registraci vakcín jsou přísnější než pro léky, protože takový přípravek se aplikuje zdravé populaci. Rozhodnutí o registraci vakcín je podloženo všemi potřebnými údaji.

Způsobuje vakcína nemoc samotnou?
Žádná z vakcín proti covid-19 neobsahuje celý virus, který by byl schopen se množit nebo dostávat se do buněk, a tedy není schopen infikovat člověka. Vakcíny obsahují jen součásti, které budou stimulovat imunitní systém, aby vytvořil protilátky. Vakcína není nebezpečná ani nezpůsobí nemoc samotnou.

Stačí k vymizení viru promořit populaci?
Odborníci se shodují, že k zastavení šíření covid-19 je potřeba dosáhnout 60 – 70 % imunizace společnosti. Kolektivní imunity lze efektivně a nejrychleji dosáhnout jedině prostřednictvím očkování. Samovolné promoření by mělo za následek příliš velké množství obětí, ve hře by byla také neustálá hrozba kolapsu zdravotního systému.  

Očkování nemá význam pro ty, co nemoc prodělali?
Jakkoliv není jasné, jak dlouho tzv. post infekční imunita vydrží, rozhodně nejde o celoživotní ani dlouhodobou imunitu. I když data ukazují, že po prodělané nemoci by člověk neměl onemocnět za krátkou dobu znovu, jsou zaznamenány i výjimečné případy, kdy lidé onemocněli dvakrát po sobě s odstupem jednoho nebo dvou měsíců. Očkovací látka vytvoří daleko vyšší hladiny protilátek a buněčnou imunitu. Taková imunita je robustnější, a proto také dlouhodobější.

Očkování nemá smysl, protože virus stejně zmutuje?
Z dosavadních výzkumů vyplývá, že chřipkový virus mutuje desetkrát častěji než virus SARS-CoV-2. Naopak, čím méně lidí bude očkovaných, tím více bude vir v populaci cirkulovat, a tedy i mutovat. Pokud se naočkuje dostatečné množství lidí, koloběh viru se zmírní. 

Jak probíhá schvalování vakcín?
Vzhledem k naléhavosti pandemie jsou vakcíny proti COVID-19 vyvíjeny a registrovány rychleji než obvykle. Budou však splňovat stejně vysoké standardy jako všechny ostatní vakcíny.

grafika_schvalovani_vakcin
Zdroj: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA)