Otázky a odpovědi k testování a certifikátům

Aktualizováno 16. 1. 2022

Testování ve firmách od 17. ledna – otázky a odpovědi

e-mailová podpora: samotestovani@mzcr.cz

Testování

Kdo má nárok na hrazený PCR test?
Od 17. ledna je hrazeno 5 PCR testů za kalendářní měsíc z veřejného zdravotního pojištění osobám mladším 18 let, lidem rozočkovaným, osobám plně očkovaným a těm, kteří nemohou být očkovaní ze zdravotních důvodů. Hrazené samozřejmě zůstávají také testy, které indikuje lékař nebo hygienická stanice.

Jak dlouho mi platí PCR test, pokud chci například ke kadeřnici, do bazénu, do restaurace?
Platnost negativního výsledku PCR testu v rámci systému O-N (prokazuje se potvrzením o očkování, prodělání nemoci) je 72 hodin od provedení samotného testu.
Prokazovat se jím může při návštěvě služeb osoba rozočkovaná, mladší 18 let a osoba, které ještě neuplynulo 14 dnů od ukončení očkovacího schématu a osoby, které nemohou být očkované ze zdravotních důvodů.

Jsem naočkovaný/á, mohu se také nechat testovat?
Na hrazený PCR test má nárok i očkovaná osoba, a to pětkrát v kalendářním měsíci.

Prodělal/a jsem onemocnění covid-19 a ještě neuplynulo 180 dní. Mohu se také nechat testovat?
Ne, na hrazený test nemá nárok osoba, která prodělala onemocnění covid-19 a od pozitivního testu ještě neuběhlo více než 180 dní.

Jak probíhá preventivní testování zaměstnanců a dalších osob?
Všechny potřebné informace k tomuto tématu naleznete na covid portálu: covid.gov.cz/tz

Platí mi tyto testy i na cestování do zahraničí?
Podmínky vstupu do jednotlivých zemí doporučujeme ověřit na rozcestníku Ministerstva zahraničních věcí. Využít můžete i mapu cestovatele. Jednotlivé změně podmínky vstupu průběžně aktualizují dle vývoje epidemie.

V souvislosti s testováním slýchám o preventivních, diagnostických a diskriminačních testech. Co to znamená?

Diagnostický test
je ten, který požaduje lékař, tedy ke kterému vám váš lékař vypíše žádanku. Znamená to, že u vás existuje podezření z nákazy onemocněním covid-19.
Preventivní test se provádí bez doporučení lékaře. Jde o test, který podstoupíte, chcete-li vědět, zda jste infikován a to z jakéhokoliv důvodu nesouvisejícího přímo s vaším zdravotním stavem. Provádí se cíleně například na pracovišti, ve škole – jako prevence rozšíření nákazy nebo pokud chcete navštívit například restaurační zařízení.
Diskriminační PCR test  je test prováděný v laboratoři u pozitivních vzorků a umožňuje stanovit podezření na mutace viru.


Certifikáty

Jak získám certifikát, který výsledek mého testu či očkování potvrzuje?
Od 1. června je možné stáhnout certifikát o prodělaném onemocnění, o výsledku negativního testu (jak antigenního, tak PCR testu) a certifikát o prodělaném očkování (jak po první dávce, tak po ukončeném očkování). Certifikáty už jsou v jednotném vzhledu podle Evropské unie.
Na certifikátech jsou uvedené jméno, příjmení a datum narození. Zároveň obsahují QR kód.
Certifikát si stáhnete na portálu ocko.uzis.cz. Na portálu můžete:

  1. vyplnit své rodné číslo a číslo občanského průkazu. Dorazí vám SMS zpráva s kódem, pomocí kterého se přihlásíte. Doporučujeme proto pečlivě uvést a zkontrolovat své telefonní číslo, ať už u očkování či v žádance.
  2. využít elektronickou identitu (např. NIA, MojeID, BankID, OP s čipem apod.). Odkaz k přihlášení do národní identity naleznete také na stránce ocko.uzis.cz.

Certifikát může vytisknout poskytovatel zdravotních služeb, který vakcinaci či test provedl (očkovací místo, praktický lékař, odběrové místo). Certifikát si lze nechat vytisknout pouze po dokončení celého cyklu očkování (nikoliv ihned po první dávce) a je pouze na vyžádání. Preferovaná forma certifikátu je digitální, proto doporučujeme volit stažení certifikátu přes portál ocko.uzis.cz.

Jaké konkrétní certifikáty mohu najít na očkovacím portálu občana na adrese ocko.uzis.cz?
1. Certifikát o prodělaném onemocnění, který není starší více než 180 dnů od prvního pozitivního PCR testu. Tento certifikát také na portálu nenajdete, pokud ještě neproběhlo 10 dní od prvního pozitivního PCR testu. Dostupné jsou tedy certifikáty o prodělaném onemocnění v rozsahu 11. až 180. den po prvním pozitivním PCR testu.

2. Certifikát o negativním testu
Na portálu jsou dostupné 2 druhy certifikátů o negativním testu, a to v závislosti na druhu použitého testu – PCR a antigen.  Především u certifikátu o negativním PCR testu může docházet ke zpoždění jeho generování, a to především z důvodu možných časových prodlev při zápisu výsledku testu ze stran laboratoře. Navíc samotné vyhodnocení testu ze strany laboratoře trvá většinou v řádu více hodin. Pokud tedy na portálu certifikát o provedeném testu nenajdete, doporučujeme se obrátit na laboratoř, která váš test vyhodnocovala, s dotazem, zda výsledek řádně odeslala do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN).

3. Certifikát o provedené vakcinaci (očkování)
Dostupné jsou certifikáty jak po první, tak po druhé dávce. V případě, že jste absolvovali druhou dávku, automaticky je již vidět pouze certifikát po druhé dávce.

Chci si stáhnout svůj certifikát, po vyplnění údajů se však objevuje následující hláška „Neznámé rodné číslo a číslo občanského průkazu“. Co to znamená, jak tedy získám svůj certifikát?
Tato hláška znamená, že probíhá aktualizace systému, prosíme vás tedy o trpělivost. Nadále platí papírová forma původních potvrzení vydávaných zdravotnickým zařízením, můžete tedy svůj vytištěný certifikát nadále používat.

Nedaří se mi přihlásit do ocko.uzis.cz, některý z certifikátů chybí. Co mám dělat?
V případě problémů si nejprve telefonicky ověřte, zda vám příslušné  zdravotnické zařízení (očkovací místo, testovací místo nebo praktický lékař) správně zapsalo osobní údaje. Špatně zapsané osobní údaje jsou nejčastější příčinou, proč se do systému nemůžete přihlásit a proč některý z dokumentů chybí.

Kdy budou dostupné certifikáty pro děti?
Od 8. června mohou svůj certifikát o očkování, prodělaném onemocnění nebo negativním výsledku testu na portálu ocko.uzis.cz získat také děti bez občanského průkazu. Po zadání data narození, e-mailu a telefonní čísla obdržíte ověřovací SMS zprávu. Po přístupu do portálu se zobrazí certifikát. Případně může certifikát vytisknout poskytovatel zdravotních služeb, který vakcinaci či test provedl (očkovací místo, praktický lékař, odběrové místo), avšak pouze po dokončení celého cyklu očkování (nikoliv ihned po první dávce) a pouze na vyžádání.

Proč se děti do 12 let nemusí prokazovat certifikátem? 
V současné době nemůže být tato část populace ještě proočkována, neboť vakcína pro menší děti bude dostupná až ke konci prosince. Navíc, pokud jsou tyto děti v rodinách, které jsou jinak proočkované, tak nepředstavují takovou míru epidemiologického rizika.

Kdy budou dostupné certifikáty pro cizince?
Od 8. června mohou svůj certifikát o očkování, prodělaném onemocnění nebo negativním výsledku testu na portálu ocko.uzis.cz získat také cizinci. Po zadání data narození, e-mailu a telefonní čísla obdrží ověřovací SMS zprávu. Po přístupu do portálu se zobrazí certifikát. Případně může certifikát vytisknout poskytovatel zdravotních služeb, který vakcinaci či test provedl (očkovací místo, praktický lékař, odběrové místo).

Jak vyměním certifikát, který jsem získal/a před 1. červnem, za nový?
Pokud jste certifikát získali před 1. červnem, bude třeba vyzvednout jeho novou verzi. Lze tak učinit třemi způsoby.

  1. Nový certifikát si jako občan České republiky můžete stáhnout na portálu ocko.uzis.cz (na tomto místě již tedy nebudou k dispozici původní certifikáty, ale certifikáty nové). Pro cizince bude tato možnost dostupná v týdnu od 15. června. 
  2. Po naskenování QR kódu starého certifikátu se zobrazí jedinečná URL adresa, na které si můžete stáhnout nový certifikát.
  3. U poskytovatele zdravotních služeb, který vakcinaci či test provedl (očkovací místo, praktický lékař, odběrové místo).

Jak dlouho je možné certifikát z portálu ocko.uzis.cz stáhnout? Jak dlouho jsou na stránce certifikáty uchovávané?
Na stránkách naleznete platné certifikáty ne starší než 180 dnů. Není garantováno, že certifikáty starší 180 dnů budou či jsou k dispozici.

Do kdy bude platná verze certifikátu o podstoupeném očkování, kterou jsem získal/a před 1. červnem?
Starší verze certifikátu je platná do 1. července, po tomto datu už nebude uznávaná. Je tedy třeba svůj certifikát vyměnit za nový do konce měsíce června.

Je na certifikátu k očkování vyznačená doba platnosti?
Doba platnosti vyznačená není. Certifikát slouží jako potvrzení o tom, že jste byl/a očkovaný/á jednou nebo dvěma dávkami vakcíny.

Proč není na certifikátu uvedeno číslo pasu nebo občanského průkazu?
Země Evropské unie odsouhlasily omezení osobních identifikačních údajů na jméno, příjmení a datum narození. Hlavním důvodem byla mimo jiné ochrana těchto osobních údajů.

Platí mi certifikát i na cestování do zahraničí?
Podmínky vstupu do jednotlivých zemí doporučujeme ověřit na rozcestníku Ministerstva zahraničních věcí. Využít můžete i mapu cestovatele. Jednotlivé země podmínky vstupu průběžně aktualizují dle vývoje epidemie.

Na certifikátu je napsáno „This certificate is not a travel document“. Mohu ho tedy využít při cestování do zahraničí?
Certifikát slouží jako potvrzení o provedeném očkování, o negativním výsledku testu nebo o prodělání onemocnění covid-19, není ovšem náhradou cestovního dokladu, kterým je cestovní pas nebo občanský průkaz. Při cestách do zahraničí tedy musíte mít vždy cestovní doklad neboli travel document (v podobě cestovního pasu či občanského průkazu), certifikátem pak dokládáte očkování, výsledek testu nebo prodělání nemoci. Doporučujeme vždy před cestou zkontrolovat, zda země, kam se chystáte vycestovat, certifikát uznává.

Moje kontaktní údaje se změnily. Mohu je sám upravit?
Ano, pokud potřebujete změnit evidovaný e-mail nebo mobilní telefonní číslo, upravíte je v očkovacím portálu občana na adrese ocko.uzis.cz. Stačí kliknout na tlačítko „Změna kontaktních údajů“ a údaje upravíte a potvrdíte tlačítkem „Aktualizovat“.

Údaje si nemohu změnit přes portál ocko.uzis.cz. Co mám dělat?
V takovém případě kontaktujte zdravotnické zařízení, které vám test nebo očkování provedlo, případně je údaje oprávněn opravit váš praktický lékař.

Jakým způsobem bude probíhat ověření platnosti certifikátů?
Platnost certifikátů lze ověřit za pomoci aplikace čTečka.

Co je to aplikace čTečka a Tečka?
Od června je možné stáhnout národní certifikát, který slouží jako potvrzení o očkování proti covid-19., o prodělané nemoci nebo podstoupeném negativním testu. Na každém certifikátu se nachází QR kód, aplikace čTečka vám pomůže snadno a rychle ověřit jeho platnost.

Pokud pořádáte hromadnou kulturní, sportovní nebo společenskou akci, jste provozovatel služeb nebo zařízení, na které se vztahuje mimořádné opatření, do mobilu si můžete stáhnout aplikaci čTečka a jednoduše u klientů ověřit pomocí QR kódů platnost jejich certifikátů.
Aplikace čTečka je ke stažení zde, více informací se dozvíte tady.

K dispozici je také aplikace Tečka. Do této aplikace si můžete stáhnout a uložit své certifikáty. Budete je tedy mít vždy pohodlně k dispozici ve svém mobilním telefonu a budou se vám automaticky aktualizovat.
Aplikace Tečka je ke stažení zde, více informací se dozvíte tady.

Jak je to s certifikátem k posilovací dávce?
K posilovací dávce obdržíte certifikát, který je platný již od prvního dne. Aplikace Tečka již zohledňuje tuto platnost.

Jaké jsou další plány do budoucna ohledně možnosti získání certifikátů?
Plánuje se možnost vyzvednutí certifikátů přes CzechPoint.

Potřebuji poradit. Kam se můžu obrátit?
Obrátit se můžete na linku 1221. Vyškolení operátoři vám pomohou, případně zaznamenají váš dotaz a předají ho k dalšímu řešení.