Očkování proti onemocnění covid-19

ambulantni_specialiste(1)
Očkovací místa
ockovani_krok1_registrace
Krok 1: registrace
ockovani_krok2_rezervace
Krok 2: rezervace

Aktuality k očkování

Od 5. května se spustí registrace pro osoby starší 50 let.

Od 3. května se mohou k očkování registrovat akademičtí pracovníci (tj. pracovníci podílející se na výuce studentů, zejména pak v rámci praktické, laboratorní, experimentální a podobné výuky) českých veřejných a soukromých vysokých škol.
Od vedení školy obdrží zaměstnanci unikátní kód, za pomoci kterého se mohou přihlásit k očkování. Kódy jsou platné do 15. června.
U samotného očkování je třeba předložit potvrzení o zaměstnání.
Více informací najdete na webové stránce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Od 3. května se k očkování proti covid-19 mohou registrovat osoby pečující o člověka ve III. a IV. stupni závislosti u příspěvku na péči. Přihlášení k očkování probíhá za pomoci speciálního kódu. Kód na svém kontaktním pracovišti předá Úřad práce ČR, a to v místě, kde má trvalý pobyt oprávněná osoba dávky příspěvku na péči. Na očkovacím místě se pak osoba prokáže dokladem totožnosti a potvrzením od Úřadu práce, které obdrží při převzetí kódu. Kódy platí do 15. června.

Platnost kódu pro registraci k očkování je u osob s chronickým onemocněním v první skupině prodloužena do 15. května. Do tohoto data se proto mohou přihlašovat k očkování obě skupiny chronických pacientů.

Leták - očkování akademici

Nejčastější otázky a odpovědi k očkování


Jak se k očkování přihlásit?

Centralni rezervacni system - Navod pro zajemce


Připravili jsme pro vás návod k registraci a rezervaci pro zájemce o očkování. Tento manuál pro vás budeme nadále aktualizovat, jak budou přibývat další skupiny, které se mohou hlásit k očkování.Přihlášení k očkování probíhá ve dvou krocích na adrese crs.mzcr.cz.

Prvním krokem je registrace, na jejímž začátku vyplníte telefonní číslo. Dorazí vám SMS zpráva s ověřovacím kódem PIN 1. Po vyplnění tohoto kódu zadáte údaje o sobě (jméno, trvalé bydliště, rodné číslo, číslo a název své zdravotní pojišťovny) a vyberete místo, kde se chcete nechat očkovat.
Registrace k očkování probíhá prostřednictvím centrálního rezervačního systému: registrace.mzcr.cz.

Druhým krokem je rezervace. Ve chvíli, kdy se na vámi vybraném očkovacím místě uvolní termín, obdržíte zvací SMS zprávu s kódem PIN2. Po zadání tohoto kódu provedete rezervaci termínu. Zvací SMS zpráva znamená, že očkovací místo má k dispozici volné dávky vakcíny.
Rezervaci termínu očkování je po registraci možné provést na odkazu: rezervace.mzcr.cz.
Rezervaci je nutné udělat do 72 hodin od obdržení PIN 2.
Bez zvací SMS není rezervace možná.

K samotnému očkování je třeba přinést občanský průkaz a průkaz pojištěnce.

Dle typu vakcíny proběhne očkování v jednom nebo ve dvou termínech. Rezervace se týká termínu aplikace první dávky vakcíny. Termín druhé dávky systém přiřadí automaticky.

V případě, že jste imobilní, kontaktujte svého praktického lékaře. Máte tak výjimku z registrace přes centrální rezervační systém, praktik se s vámi individuálně domluví, jak pro vás očkování zajistit.

Pokud se necítíte dostatečně technologicky zdatní, abyste provedli registraci sami, a nemáte nikoho, kdo by vám s registrací pomohl, můžete využít pomoci řady informačních linek, zřizovaných neziskovými subjekty či kraji. Krajské a obecní linky jsou určeny pro občany žijící v příslušném kraji či obci. Obrátit se můžete také na infolinku 1221.

Pokud jste vážně nemocní a máte zájem o očkování, na stránce pacientských organizací se dozvíte, jak funguje registrace k očkování ve vašem případě.

Podrobnosti k očkování proti covid-19 v ČR jsou dostupné v metodickém pokynu pro očkovací kampaň.

Jak získat certifikát o provedeném očkování?

Další informace a odpovědi na vaše otázky najdete také na portálu covid.gov.cz.

Očkovací místa

Očkovací místa jsou budována v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních, jejich seznam najdete ve formuláři během procesu registrace.
Do očkování se postupně zapojují i praktičtí lékaři. Očkování probíhá po domluvě s nimi a bez registrace přes centrální rezervační systém.

Na stránce ockoreport.uzis.cz najdete přehled kapacity očkovacích míst. Zjistíte, kolik osob je zaregistrovaných a čeká na rezervaci termínu očkování a kolik osob obdrželo zvací zprávu k rezervaci termínu za posledních 7 dní.

Kdo se může očkovat?

Registrovat k očkování se mohou osoby starší 55 let, všichni zdravotničtí pracovníci, osoby s chronickým onemocněním či zdravotním stavem s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19.
Chronicky nemocní se registrují pomocí speciálního kódu od ambulantního speciality či specializovaného pracoviště. Více informací o očkování chronicky nemocných pacientů najdete na stránkách pacientských organizací.

Přihlašovat se mohou i pracovníci v sociálních službách.
Tito pracovníci se registrují pomocí speciálního kódu, který obdrží od poskytovatele sociálních služeb. Zároveň dostanou i potvrzení o zaměstnání, které budou při samotném očkování předkládat.

Registrace je od 3. května otevřená pro osoby pečující o člověka ve III. a IV. stupni závislosti u příspěvku na péči a pro akademické pracovníky českých veřejných a soukromých vysokých škol.
Přihlášení v obou případech probíhá za pomoci speciálního kódu.
Osoby pečující jej obdrží od kontaktního pracoviště Úřadu práce, akademičtí pracovníci od vysoké školy, ve které pracují.
Při samotném očkování se osoby pečující prokazují potvrzením od Úřadu práce, akademičtí pracovníci zase potvrzením o zaměstnání od příslušné školy.

Očkování je dobrovolné a hrazené z veřejného zdravotního pojištění, a proto se mohou nechat očkovat všechny osoby, které jsou přihlášené k veřejnému zdravotnímu pojištění v České republice.

Mají na očkování nárok i cizí státní příslušníci?

Informační letáky

Užitečné odkazy