Nový objednávkový systém pro očkovací látku Vaxzevria bude spuštěn 19. dubna 2021

Nový objednávkový systém pro očkovací látku Vaxzevria (dříve AstraZeneca) proti onemocnění covid-19 bude spuštěn v pondělí 19. dubna 2021.

Nový objednávkový systém pro objednávání očkovací látky Vaxzevria do ordinací všeobecných praktických lékařů (PL) k očkování proti onemocnění covid-19 je vytvořen na webovém rozhraní v Covid Forms App (CFA). Díky němu dojde k zjednodušení, zpřehlednění a zefektivnění objednávacího systému. Praktičtí lékaři budou mít k dispozici průběžně aktualizované informace o stavu řešení své objednávky.

K vytvoření objednávky je nutná registrace do systému (k registraci je nutné znát IČO a PČZ). Postup pro registraci a objednávání je popsán v Návodu pro praktické lékaře. Má-li praktický lékař o očkovací látku Vaxzevria zájem, může si na základě provedené registrace vytvořit vždy jednu objednávku na 1 balení (tj. 10 ampulek po 100 dávkách) očkovací látky. Při vyplnění objednávky je třeba věnovat pozornost zadání správných kontaktních údajů a adresy místa závozu.

Vaxzevria je dodávána do ČR obvykle v týdenních intervalech. Vzhledem k omezenému množství dostupné očkovací látky bude možné provést objednávku pouze 1 balení na jednu ordinaci (IČP).

Objednávky budou uspokojovány postupně dle dostupného množství očkovací látky Vaxzevria a stanoveného pořadí na základě splnění sledovaných kritérií – počtu zaregistrovaných pacientů k očkování do modulu ISIN-OČKO (i s ohledem na věk registrovaných osob), počtu aplikovaných dávek, vzdálenosti ordinace od očkovacích míst. Rovněž bude brán zřetel i na to, zda již má lékař k dispozici nebo má potvrzenou objednávku očkovací látky Janssen. Další objednávku Vaxzevria bude možné provést až po vyřízení objednávky předchozí, tj. po potvrzení realizace doručení.

Systém bude evidovat i potřebu objednávky očkovací látky na aplikaci druhých dávek, proto nebude nutné schovávat si očkovací látku na aplikaci druhých dávek. Cílem je proočkovat co nejvyšší počet osob co nejdříve.

Máte-li aktuální zájem o očkovací látku Vaxzevria, můžete si ji objednat od 19. dubna 2021 zde.

V případě potíží kontaktujte linku 1221 – provolba pro praktické lékaře č. 8.